Terv

   Kalitja börtönében két madár: egyik ifjú, másik vén. A zsarnok, ki
őket fogva tartja, szánalomból egy nap zöld ággal fonta be kalitjokat.
Az ifjú madár hangosan üdvözli a tavaszt és hallgatásáért a vént
megfeddi. A vén tapasztalásból felel. Nem tavasz ez, fiam; zsarnokunk
csak a börtönt akarja velünk megszerettetni, hogy feledjük az erdőt.
Valami lenne-e ebből?

(1860-62 körül)