Ki, ki bátran a szabadba!
   Oly szoros e fal között!
Tavaszunk egy fúvalatra
   Íme, íme visszajött!

Mily vidám a csermely tánca,
   Lejtve a zöld sík felé,
Mintha többé téli lánca
   Soha nem rettentené. -

A kökörcsin újra bátor,
   A letiprott fű dagad;
És fölöttünk a mennysátor
   Gyolcs felhőket szárogat.

Ifju hévvel az öreg nap -
   Új szerel.............

(1862 körül)