Olyan volt, mint egy drága kisfiú
és sohse lesz más, mint kisfiú, nékem. -
A nők rosszak, az élet iszonyú,
   és minden felnőtt ellenségem.

De szeretem a nemes gyermeket,
eleven kútfejét a meleg kacagásnak,
mert még nem les ki homloka megett
   a sáfár intrikus, a Másnap.

Csúf másnapok kifutója vagyok,
de ma a boltbul a mezőre szöktem:
 hajrá ma, kis betyár gondolatok!
   A Másnap elmarad mögöttem.

 Hallod a tengert? Ez hajószoba:
 a padlón ülünk, és a hajó ingat;
 tegnapok s holnapok örök sora
     himbálja pillanatainkat.

1920