A szíves ház elmaradt
Szoba melegsége
gazda szava elmaradt
gazda szívessége
Tejes a köd, gyér a fény
csillog a hó gyönyörén
morzsa dér a hó szinén
csupa gyémántbánya
Hó fölött és hold alatt
mivelünk vigan szaladt
Ady Bandi szánja.

Szerte tél a villasort
pántlikázta hóval
fenn az égen olvadt hold
csuszott a szánkóval
Nincsenek most kerekek
Jó ma itt kinn, gyerekek,
vesszenek a melegek
Emlékszel-e régen?
Emlegettünk multakat
régi szánkás utakat
falusi vidéken.

Hej ma ez a széles ut
Baranya meg Tolna
felejtjük a háborut
mintha nem is volna
(Pedig az van háboru
és a világ szomoru
és az Isten iszonyu
fenn a fagyos égben
- Ó jaj hány van akinek
jobb lenne - mit nem lehet -
szoba melegségben.)

Ó jaj hány van aki vész
iszonyún az éjben
De a holdfény mintha méz
olvadozna téjben
És az utca nyilt Szezám
Béke-simán száll a szán
Béke van itt igazán
E havas világban
Hó fölött és hó alatt
két poéta így szaladt
Ady szánkójában.

1916-1917 tele