Nagy tornyos nyoszolyában
fekete nyoszolyában
fehér rózsák között,
úgy alszik Csipkerózsa
rózsák között a rózsa
álomba rejtözött.

Minden virág egy álom
álmok között az álom
rózsákba hullatag
fejét lehajtva mélyen
mint rózsa töve télen
rejtőzik fullatag.

Fullasztó mély az álma
fullasztó mély a párna,
fullasztó fekete,
rózsa nyílik a párnán
és fehér mint a márvány
ez ágynak betege.

Kárpitja mint az ében
fehér a feketében
csiklándva ragyog át;
s aranyos súllyal omlik
aranyzsinórja, bojtig
skófium és brokát.

Fekete gyászu kárpit
fehérrel kivirágzik
s nagy rózsákat susog
s sullyal mint néma vétek
hull bársonya fölétek,
fullatag vánkosok.

Az ólmos álmu bársony
csiklándó ragyogáson
leszunnyad feketén:
fullasztó mély az álma
s lidércként nyúl a párna
az ágynak betegén.

Az éjek arra szállnak,
az évek arra járnak
a lusta századok:
fekete gyászu kárpit
fehérrel kivirágzik
s nagy rózsákat zokog.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból a természet és az ember viszonyát ábrázolja, de nem tartalmaz konkrét utalásokat a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseire. Azonban számos természeti jelenséggel, például a virágokkal, a fekete és fehér színekkel, valamint a narancssárga illatos gyümölcsökkel kapcsolatos. Ezek a motívumok azonban versbeli és szimbolikus elemek. A vers kifejezi a természet szépségét és az emberi élet ciklusát, amely az elmúlás és a megújulás folyamatában nyilvánul meg.

A vers Babits Mihály Csipkerózsa című műve, amely egy hagyományos baladán alapul. A vers mélyen beágyazott szimbólumokat és metaforákat használ, valamint fontos szerepet kapnak benne a hangulati és vizuális hatások. Az alábbiakban ismertetünk néhány irodalomtudományi szempontból fontos összefüggést.

1. Magyar irodalmi összefüggések:
- A vers az egyik leghíresebb magyar balada, Csipkerózsa alapján készült. Ez egy ismert történet a magyar népköltészetben.
- A versben használt szimbolikus kifejezések és képek a magyar költészet jellegzetesen romantikus stílusát tükrözik.
- A vers az 1900-as évek eleji magyar irodalom jelentős költőjéhez, Babits Mihályhoz köthető.

2. Nemzetközi irodalmi összefüggések:
- A vers a hagyományos baladai forma használatával kapcsolódik az európai romantikus irodalomhoz, ahol a balada népszerű műfaj volt.
- A rózsák, a sötétség és a fehérség, valamint az álmok és az éj szimbólumai által összekapcsolódik olyan nemzetközi irodalmi művekkel, mint például William Shakespeare: Rómeó és Júlia vagy Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú Werther szenvedései.
- A vers hangulata és a sötét, romantikus képek használata olyan nemzetközi költők munkáira utalhat, akik hasonló áramlatokat képviseltek a szépirodalomban, mint például Edgar Allan Poe vagy Charles Baudelaire.

A Csipkerózsa tehát egy olyan magyar vers, amely számos irodalmi összefüggést mutat mind a magyar, mind pedig a nemzetközi irodalommal. A szimbolikus kifejezések és a hangulati hatások a romantika jegyeit hordozzák magukban, míg a balada forma hagyományos európai műfajhoz kapcsolódik.

A vers bibliai témával és képekkel dolgozik, amelyek megjeleníthetik a teológiai nézőpontokat. Az alábbiakban elemzem a verset a bibliatudományi, patrisztikai és skolasztikus nézőpontokra koncentrálva.

Bibliatudományi szempontból a versben megjelenik a Csipkerózsa motívuma, amely erősen kapcsolódik a Biblia egyik történetéhez. A Biblia ezt a történetet a Nagy Tógátlanul leírt, ahol Izsák feleségül veszi Rebekát, és szeretkezésüket rózsaszín fátyolba burkolják. A fehér rózsákat között fekete nyoszolyában alszik a Csipkerózsa, ami utalhat az ember ártatlanságára és az eredeti bűnre. Az álmok és az álom alakjai szintén szerepet játszanak a Bibliában, például József álmaiban, amelyeket később értelmeznek.

Patrisztika szempontjából a versben megjelenő képek és hangulat erősen kapcsolódnak a patrisztikus gondolkodáshoz. A patrisztika az első keresztény évszázadok legjelentősebb teológiai irányzata volt. A fehér rózsák és a fekete nyoszolya például az őszinteség és a bűn közötti kontraszt lehet, ami a patrisztikus teológiában gyakran jelenik meg. A rózsákba hullatag fej és a rejtőzködés képe a szerzetesi életre és a lemondásra utal, amely a patrisztikus gondolkodásban igen fontos téma volt.

Skolasztikus szempontból a versben megjelenő álmok és az álmok közötti álom konceptusa kapcsolódik az aquinói Szent Tamás filozófiájához. Azonban a versben nincsenek konkrét filozófiai elemek, de a képek és a hangulat lehetővé teszik a vers számára. A súllyal omlik aranyzsinórja, bojtig és a süllyel mint néma vétek hull bársonya utalhat az anyagi világ problémáira és a teológiai aspektusaira.

Ezen kétféle teológiai irányzat mellett más nézőpontokon is megközelíthető a vers. Például a pszichológiai aspektus figyelembevétele már magában a versben is szerephez juthat, hiszen az álmok, az alvás és az ágy metaforái rendkívül gazdag jelentéssel bírnak a pszichológiában. Továbbá, a verseket gyakran politikai és társadalmi szempontból is meg lehet vizsgálni, és itt is lehet részletesen elemezni a Csipkerózsa motívum és a képek miként jeleznek egy adott kor társadalmi körülményeire való utalást.

Összességében a Csipkerózsa versét a bibliatudományi, patrisztikai és skolasztikus nézőpontok mellett pszichológiai, politikai és társadalmi szempontok is érdemesek elemzésre. A bibliatudományi és patrisztikai szempontok segítségével mélyebb értelmet lehet adni a vers bibliai referenciáinak és a patrisztika spirituális gondolkodásának, míg a skolasztika és a pszichológia lehetőséget adnak az álmok és a képek pszichológiai és filozófiai értelmezésére.