Látod az autót -- az autót az éjben?
Hat detektiv ül benne... jönnek értem...

Mikor ott guggoltam a kassza előtt, s jaj, hangtalan
gyémánthegyü fúró fúrt -- s a lámpa sárga sáva mint arany

kard, a sötétben, a résben, kotort, kapart, keskenyen, élesen --
Látod az autót? most kanyarul, suhanva, kéjesen

az úthajlásnál -- ránk vakít két tűzszeme az éjben --
Látod az autót? Itt van amitől féltem:

két fénycsápját löveli fehéren előre -- nagyszerű ez!
Fenét félek már! Tudod, barátom, lassankint minden csak mozi lesz

Mikor ott guggoltam a kassza előtt s fúrt a masinám,
akkor is így volt már... modern csudák, peregve, simán,

tudod, a páncélszekrény, a rekeszes lámpa, a gép...
és aztán a ház maga, ablakok az éjben, ujj, de szép!

hat emelet, lifttel, beton fal, acélplafon --
benn rémlő bőrfotelek, leakasztott telefon:

mind, mind mozi csak -- látod, itt van már -- mit remegsz, fiam?
Mondom neked, elmegy mellettünk, elsuhan,

fénye fátylába vakulva -- most! -- úgy-e mondtam? -- Láttad, amint
feszülten ült benn a hat, s a revolverét tapogatta mind:

ők félnek! -- kacagj hát! -- Mit remegsz? Jobb volna talán
a fronton? -- Piszt! Most ott kanyarodnak a part falán --

Most -- Zsupsz! -- Ezt jól csináltuk, ugy-e? No fiam, kacagj!
Hm, urak, jól esik a fürdő? Minden mozi csak!

Veszély? Mi az?! Elmegy, elsuhan. -- Jobb volna talán a fronton?
Ölik egymást, millió bolond! Mi gondod, és mi gondom?