Furcsa elmenni Délre
és hazajönni télre,
furcsa és iszonyatos.
Halottak napja van ma:
a halottak fogadnak.
Furcsa és iszonyatos.
Milyen puha és süket
ködök tömik az eget!
Furcsa és iszonyatos.
Tán hogy senkise értse
amit a holtak beszélnek...
Furcsa és iszonyatos...

A halottak fogadnak,
kik újra többen vannak
s olyan nehéz a szívem.
Be jó, hogy messze voltam
s úgy fáj, hogy messze voltam,
olyan nehéz a szívem.
A halottak beszélnek:
mi lenne, ha értenélek?
Olyan nehéz a szívem...
Messze már a pálmafák.
Vacog a szélben az ág:
olyan nehéz a szívem!

Mért faggatnak a holtak
kik élve némák voltak?
miért hangos a halál?
miért van, ami nincsen?
miért fáj, ami mindegy?
mért nagy dolog a halál?
Hisz úgyis csupa zárás,
véglegesség és válás
az élet, s fiók halál.
Minden élő szertefut,
csak a halotthoz van ut...

1934. nov.


Elemzések

A versben található természeti elemek és jelenségek további magyarázatot kapnak a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatban.
1. "ködök tömik az eget": A meteorológiai kutatásoknak köszönhetően ma már tudjuk, hogy a ködök az atmoszférában keletkező szuszpenziós részecskék következtében képződnek. A részecskéket lehetnek vízcseppek, jégkristályok vagy egyéb anyagok.
2. "Vacog a szélben az ág": Az élőlények elmozdulását a természetben sok esetben az időjárási viszonyok is befolyásolják. A verseben a szél mozgatja az ágat, ami arra utalhat, hogy hidegebb időjárás van.
3. "miért van, ami nincsen?": Az ősi filozófiai kérdés, hogy miért létezik a semmi. A modern fizika és csillagászat kutatásainak eredményeivel pedig ma már képesek vagyunk megérteni, hogy az univerzumban a "semmi" is állapotnak tekinthető, és számtalan olyan jelenség fordul elő, amiről korábban nem tudtunk.
4. "olyan nehéz a szívem": A fizikai és biológiai kutatások ma már összefüggést találtak a fizikális és érzelmi állapot között. Például a stressz vagy a szomorúság hatással lehet a szív működésére és egészségére.
5. "Mert faggatnak a holtak": Az ember mindig is kíváncsi volt a halál utáni életre és kilétre. A vallások és az emberiség történetében folyamatosan kutatják és próbálják megérteni a halállal kapcsolatos kérdéseket. A modern tudomány, mint például az orvostudomány vagy a parapszichológia is kutatja a halál utáni élményeket és jelenségeket.

A vers Babits Mihály tollából származik, aki a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja volt. Babits lírai költészetét a szimbolizmus és a modernizmus hatásai jellemzik.

A versben található motívumok és témák számos lehetséges összefüggést mutathatnak a magyar és a nemzetközi szépirodalomban. A "furcsa és iszonyatos" hangulat, valamint a halál és a hazatérés kérdése mind olyan témák és motívumok, amelyek általánosak és gyakran megjelenhetnek a költészetben.

A halottak és a halál motívuma maga is gazdag hagyományokkal rendelkezik a világirodalomban. A versben található kérdések és megfigyelések, mint például "miért hangos a halál?" vagy "miért fáj, ami mindegy?", emlékeztethetnek az abszurditás és a halál metafizikai kérdéseivel foglalkozó olyan írók műveire, mint Samuel Beckett vagy Franz Kafka.

A versben megjelenő időbeli váltások és a tér költői ábrázolása továbbá kapcsolódhatnak a modernizmus és a szimbolizmus irányzataihoz. Ezenkívül a természetleírások, mint például a "ködök tömik az eget" vagy a "pálmafák" említése, olyan romantikus és szimbolikus képekkel is párhuzamba állíthatóak, mint amilyeneket például az angol költészetben, William Wordsworth vagy Lord Byron műveiben is megtalálunk.

A vers élessége és erőteljessége a lírai költészet és a metapoetika terén is indítékot adhat az elemzésre. Babits kísérletező hangvételű műveiben többször felbukkan a lírai én és a költő szerepe, valamint a költészet sajátosságainak, a költemény alkotásának problémái is terítékre kerülnek.

A vers szerkezete és formai jellege is fontos elemek az elemzés során. A vers egyszerű szerkezetű, és az egyszerű nyelvezet segítségével érzékelteti a hangulat és a gondolatok erejét.

A vízszintes összefüggések mellett érdemes lehet vizsgálni a vers állományának a függőleges értelmezését is. Hogy a versek hogyan mutathatnak egy egész pályát, az alapján, ahogy egy-egy versből másikba lapolódnak.

A versben Babits Mihály a halottak napjával kapcsolatos érzéseit és gondolatait fejezi ki. A teológiai szempontból több aspektust is érdemes megvizsgálni, mint például a halál és az élet közötti kapcsolatot, a holtak beszédét, valamint a halál misztériumát.

A bibliatudomány nézőpontjából fontos megjegyezni, hogy a halál az Ó- és Újszövetségben is jelentős szerepet tölt be. Az Ószövetségben az emberek halála általában Isten ítélete következménye, míg az Újszövetségben a halál Krisztus feltámadásával és az örök élet ígéretével van kapcsolatban. A versben a halottak fogadása és beszélgetése is bibliai alapokra utal, hiszen a halottak misztikus módon kapcsolatba léphetnek az élőkkel. A halottak beszélgetése utalhat arra, hogy a halál nem csak végső választás, hanem lehetőség a kommunikációra és az elmúltakkal való kapcsolattartásra is.

A patrisztika szempontjából érdemes megfontolni a halált mint ellentmondást, hiszen az élet és a halál dialektikusan kapcsolódik egymáshoz. Az élet véges és múlékony, míg a halál végleges és végzetes. A patrisztikus gondolkodók számos tanítást fogalmaztak meg a halálról, például azt, hogy a halottak a mennyországban folytatják az életüket vagy hogy a halál nem pusztán egy megszűnés, hanem egy újjászületés lehetősége.

A skolasztika szempontjából érdemes felvetni a halál és a szentség közötti kapcsolatot. A skolasztikus teológia szerint a halottak misztikusan tovább élnek a szentségek erején keresztül. Az egyházi szertartások és az imák segítenek áthidalni a halál és az élet közötti szakadékot.

Mindezek mellett érdemes más nézőpontokra is tekintettel lenni. A versben megjelenik a halál misztikuma és az emberi szív fájdalma is. A halálhoz kapcsolódó kérdések – miért fáj, miért van, ami nincsen – a létezés alapvető misztériumára is utalhatnak.

Összességében Babits Mihály versében a halottak napja és a halál misztériuma kapcsolódik össze a misztikummal, a fájdalommal és az élet értelmével. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai mellett a halál misztikus aspektusa is érzékelhető, amely segít megérteni az emberi lét és halál mélyebb jelentését.