Komisz, kemény idő. Még a vér is megfagy
        állatban, emberben.
Öregek mondják, hogy ritkán láttak ily nagy
        telet decemberben.
A hó szőnyegébe puhán süpped a láb,
        mintha dunyhán menne.
Hejh, ha a hó cukor volna, ez a világ
        milyen édes lenne!...

A kis nyugtalan nő, ki a friss hegypályát
        futja hótalpakon,
akármennyit zuhan, puha combocskáját
        nem üti meg nagyon.
És az állástalan szegény ember, aki
        nem mer még meghalni,
örül hogy reggeltől estig szabad neki
        havat lapátolni.

Végig a városon nem csilingel a szán,
        mint gyerekkoromba.
Nem gőzölög a hó fázó lovak hátán.
        A kocsit gép vonja.
Angyalok elszálló csengője se csenget
        a fehér utcákon.
Jézuska pénzért jő, s karácsonyfát rendez
        gazdagok házában.

Nem édes a világ, de mégis szép látni...
        És én már gyógyulok...
Csupa szomj vagyok már, mindenre kiváncsi;
        mindent elgondolok...
Minden éget már hogy lássam is, hogy nézzem...
        Tapintom tagjaim...
Én nem vagyok halott, én mindent tuléltem,
        s vár a fény odakinn...

Oh kedvesem, aki annyi rémtől védtél,
        jere, add kezedet:
a fagyba, hidegbe, már nem rémit a tél,
        vezess ki engemet!
Nem édes a föld, de mégis szép a hótul.
        Én megyek... indulok...
s azt gondolom, hogy a világ is meggyógyul,
        ha én meggyógyulok.


Elemzések

A vers a természeti környezettel és az emberek viszonyával foglalkozik a téli időjárás kapcsán. Az első sorban Babits arról beszél, hogy a hideg időben még a vér is megfagy az emberben és az állatokban. Ez a tény beilleszthető a legújabb kutatásokba a hideg hatására az emberi testre és az állatokra. Napjainkban a kutatók felfedezték, hogy a hideg idő milyen hatással van a vérkeringésre, az anyagcserére és a test egyéb funkcióira.

A következő versszakban a kis nyugtalan nőről beszél, aki gyorsan fut a havon anélkül, hogy megsérülne. Ez a megfigyelés összekapcsolható a legújabb kutatásokkal a futás biomechanikájáról és az emberi test reakciójáról a különböző talajviszonyokra.

A harmadik versszakban pedig az állástalan szegény ember örül annak, hogy egész nap hólapátolással foglalkozhat. Ez a téma kapcsolódik a testmozgás és a munka fizikai hatásainak vizsgálatához, valamint a testmozgás pszichológiai hatásaira is.

A negyedik versszakban Babits említi a hiányzó téli hangokat, mint például a szán csilingelése vagy a gőzölgő lovak. Ez kapcsolódik a technológia és a közlekedés fejlődéséhez, valamint a fenntartható közlekedési megoldásokhoz.

Az utolsó versszakban az író megnyilvánulása a világ szépségére és a gyógyulásra utal. Ez a tájékozódás a modern orvostudomány és pszichológia legújabb kutatási eredményeire utalhat, amelyek az optimista gondolkodás, a természet pozitív hatása és a gyógyulás kapcsolatára összpontosítanak.

Összességében a vers természettudományos szempontból vizsgálva több olyan témát és megfigyelést tartalmaz, amelyek kapcsolatba hozhatók a legfrissebb felfedezésekkel a hideg hatására az emberi testre, a futás biomechanikájára, a testmozgás fizikai és pszichológiai hatásaira, valamint a technológia és a közlekedés hatásaira a természetes hangokra.

A vers Babits Mihály "Karácsonyi lábadozás" című műve. Az irodalomtudományi szempontból figyelembe vehető összefüggések a magyar és a nemzetközi szépirodalom területén:

1. Stílus és forma: A vers rímes és ritmikus, a sorok megszámláltak és váltakozó hosszúságúak. Ez a forma a hagyományos verselési technikák mellett összeköttetést teremthet más magyar költők, mint például Ady Endre vagy Petőfi Sándor verseivel, akik jelentősen befolyásolták a magyar szépirodalmat.

2. Témák és motívumok: A versben megjelennek olyan témák és motívumok, mint a hideg, a hó, a karácsony, a gyógyulás és a szeretet. Ezek az univerzális témák és motívumok nemcsak a magyar irodalomban, hanem az egész világirodalomban is gyakran előfordulnak. Ez a vers tehát beilleszthető a nemzetközi lírai hagyományokba.

3. Hangulat: A versenek átható hangulata a hideg, a magányosság, az elszigeteltség és a remény. Ezek az érzelmek és hangulatok olyan művekben is megtalálhatóak, mint Platóntól és Szent Jánostól kezdve, akiknek a műveiben is megjelennek a hideg, sötét és izolált környezettel kapcsolatos motívumok.

4. Bibliai utalások: A versben megjelennek olyan utalások is, amelyek bibliai szövegekből származnak, mint például az "Angyalok elszálló csengője" és a "Jézuska pénzért jő" részek. Ezek a bibliai utalások nemzetközi kulturális utalásoknak is tekinthetőek, hiszen a Bibliát sok országban és kultúrában ismerik és olvassák.

5. Babits Mihály hatása és befolyása: Babits Mihály későbbi verseiben az európai szimbolizmus és a francia líra hatásai is felfedezhetőek. Ezek az esztétikai és formai elemek szintén kapcsolatba hozhatóak a nemzetközi szépirodalommal.

6. Az egyéni hang: A versben megjelenő hangvétel és nyelvezet egyéni és sajátos Babits Mihály stílusának tekinthető. Az egyéni hang és a kifejezőerő nemzetközi szinten is elismerést kaphatott és inspirálhatott más költőket és írókat.

Összességében a vers fontos és értékes darabja a magyar szépirodalomnak, amelyben találhatók nemzetközi szinten is értékelhető és azonosítható elemek. A témák, motívumok és nyelvezet egyaránt összekapcsolhatók más költők és írók műveivel, ami a mű nemzetközi relevanciáját is megerősíti.

A vers teológiai szempontból megfogalmazható üzenete a szenvedés és a remény közötti kontrasztot mutatja be. A költő az alapján értékeli a világot, hogy milyen édes vagy édes lenne, akár hó cukorból lenne. Utal arra, hogy a világ nem édes, amire a téli hideg és a nehézségek a téli időjárásban utalnak. Ugyanakkor a versben megjelenik a remény és a gyógyulás is. A karácsony keresztény ünnep, amelyben az üdvösség és a megváltás története hirdetésre kerül. A versből az is kiderül, hogy a költő hívő és ez általában pozitív színben ábrázolja a karácsony ünnepét és annak hatását az emberek életében.

A bibliatudomány szempontjából a vers nem közvetlenül hivatkozik a Szentírásra vagy bibliai történetekre, de általános keresztény motívumok jelennek meg benne, mint például a karácsonyfával és a Jézuskával kapcsolatos képek. Az adventi időszakban és a karácsonyi ünnepkörben az Egyház a keresztény hit keretében a várakozást, a megtisztulást és a világosságot hirdeti, ami a versben is megjelenik.

A patrisztikus teológia nézőpontjából a versben a gyengeség és a szenvedés képe jelenik meg. Az alázatos keretet képviselő hóval ellentétben az ember kiszolgáltatottságának ábrázolása látható. A keresztény hit szerint a szenvedés és a keresztút által lehet megszabadulni a bűntől és elérni a megváltást. Ez a gondolat a versben is megjelenik a gyógyulásra és a fényre való várakozás formájában.

A skolasztika nézőpontjából a versben az érzékek szerepe és a világ megismerésének fontossága érvényesül. A költő minden érzékén keresztül megpróbálja megérteni és megtapasztalni a világot, hiába az nem édes. A skolasztikus teológia a racionalitást és a megfigyelést helyezi a középpontba, hogy megértsük Isten teremtését és szándékát. A versben az érzékek használata és a világ megfigyelése az élet láthatóbb, testi aspektusainak kiemelése.

A versben megjelenő teológiai szempontok mellett az emberi élet egyéb aspektusaira és az emberi tapasztalatokra is reflektál. Az emberi küzdelme, küzdése a hideg és a nehézségekkel, valamint az emberi remény és vágyakozás a gyógyulásra és a jobb jövőre jellemzők. Az emberi lélekről és az ember teljesítőképességéről szóló mondandókat is tartalmazza a vers. Ezért a vers teológiai szempontból arra a felismerésre és tanulságra utal, hogy az életben gyakran vannak nehézségek és szenvedések, de a remény és a küzdelem által képesek vagyunk átvészelni ezeket és továbbmenni a gyógyulás és a jobb jövő felé.