Esik a nap!
Szakad a súlyos, sűrü zápor
zuhogva istenigazából.
Állok, s nyakamba hull a lángderűs ég!
      Óh gyönyörűség!

            Részeg darázs
ráng körülöttem tág körökben,
ide röppen és oda röppen:
visszatérő csapongás, lenge hűség...
      Óh gyönyörűség!

            Hangos virág
kiált, bíbor szinekkel esdve,
hogy jöjjön már a bíbor estve,
hogy halk pohárka harmatok lehűtsék:
      Óh gyönyörűség!

            Tornác fölött
szédülve és legyet riasztva
fúl a cseléd, liheg a gazda;
álmai: friss sörök, mély pince, hűs jég...
      Óh gyönyörűség!

            Boldog a nap:
de boldogság a vágy gyürűsse!
Boldog a nap, s vágyik a hűsre...
Szeretlek s bújok tőled, lángderűs ég!
      Óh gyönyörűség!


Elemzések

A vers természettudományos szempontból a következő friss felfedezésekkel és tudományos ismeretekkel hozható összefüggésbe:

1. Az időjárási jelenségek: A versben említett súlyos, sűrű zápor és a lángderűs ég a természeti jelenségekre utalnak. A modern meteorológiai kutatásoknak köszönhetően részletes információkat tudunk már adni az időjárásról, jelentős előrelépések történtek az időjárás-előrejelzések pontosságában és megbízhatóságában.

2. Rovarok viselkedése: A darázs megjelenése és mozgása a versben azt mutatja, hogy a szerző észlelte és figyelmét felkeltette a rovarok viselkedése körülötte. A modern környezetbiológiai kutatások segítségével részletesen tanulmányozhatjuk a rovarok közösségeit, táplálkozási szokásaikat és mozgásukat.

3. Virágok kommunikációja: A versben említett "hangos virág", ami kiált és esdekel a bíbor estveért, utalhat a növények közötti kommunikációra. A legfrissebb kutatások felfedezték, hogy a növények képesek kémiai, hang- és fényjelzések révén kommunikálni egymással, és ezen a módon hatást gyakorolni a környezetükre és más élőlényekre.

4. Emberi vágyak és érzelmek: A vers kiemeli az emberi vágyakat és boldogságot, amit a természeti környezettel való kapcsolatunk hoz létre. Az emberi érzelmek kutatása és megértése a pszichológia és a neurobiológia területén történik, és folyamatosan újabb eredményekre vezet, ami segít megmagyarázni és megérteni az emberi örömöket és boldogságot.

Mindemellett fontos megjegyezni, hogy a vers elsősorban a költészeti és személyes élmények kifejezése a természetről, és nem feltétlenül utal a legfrissebb természettudományos felfedezésekre. Ugyanakkor a természettudomány fejlődése és az új felfedezések lehetővé teszik, hogy mélyebben megértjük és értékeljük a természet szépségét és csodáit, amelyeket a versben is megtalálunk.

A vers elején láthatóan természeti képeken keresztül jelenik meg a hatalmas zápor, amelyből visszatükröződik az ég dicsősége. A "zuhogva istenigazából" kifejezés a természetben meglévő isteni jelenlétre utal, ami a bibliai jelképekkel összhangban van. Ez összekapcsolja a verset a bibliatudománnyal, amely az Istent, a teremtést és a természeti jelenségeket tanulmányozza.

A második versszakban a darázs a kérdésességet és a kiszámíthatatlanságot jelképezi. Ez a patrisztikus hagyományhoz kapcsolódik, amely hangsúlyozza Isten megismerhetetlenségét és az emberi elmének korlátait. A darázs ugrándozása kifejezi a gondolatok és érzelmek viharát, amelyet a patrisztikus gondolkodás szerint a szellemi vívódás és hitbeli kétségek jelenthetnek.

A harmadik versszakban a virág a vágyakozást és az elérhetetlenséget szimbolizálja. A bíbor színek, az estve és a hűs harmatok a vágyott boldogság és elégedettség képei, amelyekre az ember vágyik, de nem mindig képes elérni. Ez a skolasztika és az emphinia-ra való utalások révén kapcsolódik, amelyek a világot és az emberi kapcsolatokat racionalitáson és értekezéseken keresztül próbálják megérteni.

A negyedik versszak a téboly és az élmények közötti ellentétet jeleníti meg. A cseléd és a gazda ellentétben állnak egymással, de mindketten érzéki örömökre vágynak. A friss sör szimbolizálja a földi örömöket és a pince, a hűs jég pedig az átmeneti boldogságot. A skolasztika és a skizoid elmés hagyományok ízlését és érzékelését ábrázolja.

Az utolsó versszakban a vágy a boldogságra és az elválaszthatatlan szerelem érzése a központi téma. A vágyakozás és a boldogság közötti ellentétet az "álmodozó" szereplő és az "ég" ellentét jelzi. A lángderűs ég itt a vágyott boldogságot és a felséges isteni jelenlétet jelképezi. Ezt a képet a patrisztika és a mystika is használja a hittel és a transzcendenciával kapcsolatos tapasztalatok ábrázolására.

A vers Babits Mihály Nyár című költeménye. Az irodalomtudományi szempontból több összefüggést is kitűnhetünk mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

1. Kortárs magyar irodalom: Babits Mihály a 20. század elejének egyik legkiemelkedőbb magyar költője volt. Versében megjelenik az avantgárd lírára jellemző szimbolikus kifejezésmód és a lírai én belső világának bemutatása.

2. Szimbolizmus: A versben megjelenő természetképek és tárgyak szimbolikus értelmezést kaphatnak. Például a sűrű zápor és az eső a kiömlő érzelmeket vagy a nehézségeket jelképezheti, míg a darázs és a virág a múló pillanatokat vagy a mulandóságot szimbolizálhatja.

3. Természeti líra: A versben a természet és az időjárás leírása dominál. A zápor, az égderű és a virágok a nyár jellegzetes vonásai, amelyek a természetet és az évszakot jelenítik meg.

4. Expresszionizmus: A versben megjelenő érzelmek és hangulatok erőteljesen megjelennek, az érzések és az atmoszféra kiemelt szerepet kapnak. A lírai én érzelmi töltöttsége a költő belső érzéseit tükrözi és az expresszionista költészet jegyeit hordozza.

5. Romantika: A vágy és boldogság motívuma a romantikus költészet tipikus témái közé tartozik. A lírai én vágyakozik a boldogság és a hűség után, miközben körülötte virágok nyelveznek és a természet a boldogságát énekelik.

6. Hangszerűség és ritmus: A vers kifejezetten ritmikus és dallamos. A hangutánzó és hangszimbolikus elemek a szavak hangzása és a ritmus által erősítik a versek érzelmi hatását.

7. Nyelvi ízlés: A vers gazdag képekkel és lírai nyelvezettel íródott. A szókincs és a metaforák szépirodalmi hagyományokhoz kapcsolódnak, ahol a kifejezésmód gazdagsága érzelmi hatást válthat ki az olvasóból.

Ezek az elemzések azonban csak töredékét adják az irodalomtudományi szempontoknak és lehetséges összefüggéseknek, amelyek az adott versben felfedezhetők. A részletes elemzés és más irodalmi kontextusok bevonása további értelmezéseket és összefüggéseket hozhat elő.