Szolgád én nem lehettem Uram:
Virágos rétek vártak magasan.
Havas fák fölött csillagsátorok,
uj angyalok és izesebb borok,
lángban uszó forró alkonyok,
nem foszló-fényü sápadt csillagok.

Szolgád én nem lehettem Uram:
jól tudod: magasan száll a hold -
Minden, mi eddig hangtalan lapult
jöttömre zsoltáros dalra gyult.

Szolgád ó Uram, nem lehettem én...
Méz-izü patakok kinálták habjukat,
bérces fenyvesek hüsitő karjukat,
ringó hajnalok pirosló ajkukat.

Szolgád ó Uram, nem lehettem én...
- Harmatos pólyák közt nyugszik fenn a hold -
csorgó nektárral telt büvös edény,
mit a hajnal csősze ma elémbe tolt,
hogy ne muljak el, mint szomjazó szegény -
Szolgád ó Uram, nem lehettem én!!!!

1920-as évek eleje [?]


Elemzések

Babits Mihály "Szolgád én nem lehettem..." című versében természettudományos elemek is felismerhetőek, amelyek kortárs tudományos felfedezésekhez kapcsolhatóak.

Az első versszakban megjelennek a "lángban uszó forró alkonyok" és a "nem foszló-fényű sápadt csillagok" kifejezések. Ezek a leírások kapcsolatba hozhatók a modern asztrofizikával és az anyagok forró gázokká vagy plazmákká válásával. Az új angyalok és izesebb borok utalhatnak a felfedezett exobolygókra és azokban a feltételekre, amelyek akár élet lehetőségét is adhatják.

A második versszakban a "hangtalan lapult" és "zsoltáros dalra gyult" formulával Babits egy olyan folyamatra utal, amelyben valami rejtve maradt, majd hirtelen, talán tudományos felfedezés révén kiderült. Ez az időszak a tudományos kutatások fejlődésével és az információ gyors terjesztésével kapcsolható össze.

A harmadik versszakban a "méz-ízű patakok" és a "bérces fenyvesek" leírása friss vízi és erdei ökoszisztémákra utalhat, amelyek a biodiverzitás és az élővilág megőrzése kapcsán jelentős felfedezéseket hozhatnak. A "ringó hajnalok pirosló ajkukat" kifejezés pedig a napkelték vizuális szépségére utalhat, amelyek a modern technológiák segítségével egyre részletesebb képeket tesznek lehetővé a Napról és a környezetéről.

A negyedik versszakban a "harmatos pólyák" és a "csorgó nektárral telt bűvös edény" további természeti jelenségekre utalhat, amelyek az élet és a növények termékenységének szimbólumai. Ezek a kifejezések kapcsolatba hozhatóak a modern növénybiológiával és a fotoszintézissel, amelyen keresztül a növények energiát nyernek.

A vers egyébként a 1920-as évek elején íródott, így előfordulhat, hogy az akkori legfrissebb természettudományos felfedezések és fejlemények inspirálták a költőt.

A vers teológiai szempontból számos értelmezési lehetőséget kínál. Az első négy sorban az elragadtatás és a vágyakozás jelenik meg, ami általában az isteni élmény felé irányítja a figyelmet. Az uj angyalok és izesebb borok utalhatnak a mennyországi élet gyönyöreire, míg a lángban uszó forró alkonyok és a sápadt csillagok metaforikusan jelképezhetik az isteni jelenlétet és ragyogást.

A következő három sorban a hold említése történik, mint valami magasabb lény, ami megelőlegezi a várva várt érkezést és az örömteli hangulatot. Ez az együttlétre, találkozásra való várakozás szimbolikus lehet, ahol a szolgád én (versszak végén harmadszemélyben említve) megsejti az isteni jelenlét érkezését.

A vers második fele az elérhetetlenséget és a méltatlanságot hangsúlyozza. Az istennel való egyesülésre való törekvés és a vágyott élmények ellenére, a szolgád én lelki állapota nem teszi lehetővé ennek megvalósulását. A sorokban a szépséges természet, mint a méz-izü patakok, bérces fenyvesek és ringó hajnalok jelképezik azt a bőséget és harmóniát, amit az isteni jelenlét tudna nyújtani. Az utolsó sorokban a hold megint megemlítésre kerül, mint valami elérhetetlen, de gyönyörű teremtmény, amely a múltbéli lehetőségeket képviseli.

A versben megjelenik a bibliatudomány szempontja, ahol az isteni jelenlét és a vágy az abban való egyesülésre mutat. A patrisztika szemléletéhez kapcsolódva az isteni transzcendencia és az emberi méltóság közötti távolság mutatkozik meg, aminek az elérhetetlenségét és a bűnökkel terhelt emberi állapotot hangsúlyozza. A skolasztika pedig rávilágíthat az emberi korlátokra és a véges lények hiányosságaira, ahol az isteni jelenlét iránti vágy ellentétben van az emberi képességekkel és lehetőségekkel.

Egy másik lehetséges értelmezési szemszögből a vers arra is utalhat, hogy a szolgád én (versszak kezdete harmadik személyben) egy másik személyre vagy entitásra, akár az istenségre vágyik, amivel nem volt kapcsolata vagy amivel nem tudta elérni az egyesülést. Ez a vonatkozás pedig a filozófia vagy a pszichológia szempontjából is érdekes lehet, amikor az emberi vágyak és az elérhetetlenség közötti feszültség és konfliktusok izgatják az emberi lényt.

Összességében a vers többféleképpen értelmezhető, de alapvetően a teológiai szempontokat figyelembe véve az isteni jelenlét vágya és az emberi méltóság szerinti törekvés jelenik meg benne, aminek korlátok, elérhetetlenség és konfliktusok kísérik.

Babits Mihály "Szolgád én nem lehettem..." című verse a 20. század elején, a 1920-as években született. A versben a költő átélését fejezi ki arról, hogy nem lehetett szolgája az isteni hatalomnak.

A vers első részében a költő leírja a vágyait és az álmait. A virágos rétek, a havas fák és a csillagsátorok fellelkesítik őt, valamint az angyalok és a borok, és a lángban égő alkonyok ismét a szépség és a tökéletesség jelképei. A sápadt csillagok pedig a romantika és az elérhetetlen szépség jelképei lehetnek.

A második részben a költő elismeri, hogy nem lehet istenszolgálatára, mert ez olyan magasztos és tiszteletet parancsoló feladat, hogy ő nem érdemes rá. A hangtalanul lapuló dolgok pedig lehetnek a költészet, a művészetek vagy a spirituális tapasztalás rejtett vonatkozásai, amik a költő érkezésére kelnek életre.

A harmadik részben a költő felsorolja a földi gyönyörök és kalandok csábításait. A méz-ízű patakok, a fenyvesek és a hajnalok itt a természeti szépségeket és az élvezeteket jelentik, amik szintén elbűvölik a költőt.

Az utolsó részben a költő azonban elutasítja a földi örömöket és vallja meg, hogy nem lehet szolgája az isteni hatalomnak. A harmatos pólyák alatt a szelíd hold védelmező energiája rejlik, de a költő elutasítja azt az elkeseredetten, azzal az érzéssel, hogy ő nem érdemes az isteni szeretetre és törődésre.

A verse a magyar irodalomban a szimbolizmus jegyeit hordozza magán. A természetleírások, a metaforák és a dolgok megfogalmazása mögött rejlő mélyebb jelentések mind a szimbólumok fontos elemei. A versben érezhető az isteni és az emberi közötti feszültség és a mindennapi földi örömök és vágyak elutasítása, ami egy jellemző témája volt a szimbolizmusnak.

A nemzetközi szépirodalomban a versben megtalálhatóak az emberi lét alapkérdései, az egyén és az isten kapcsolata, valamint a természeti jelenségek szimbolikus ábrázolása, amelyek számos nemzetközi költői kezdeményezés részei voltak a 19. és a 20. században. A vers esztétikája és a kifejezési módja hozható kapcsolatba a szimbolista mozgalmakkal és a lírai modernizmussal, amelyek átfogóan elterjedtek szerte a világon ebben az időszakban.