az Giannetta Padovana nótájára

1
Nő az én örömem most az én szép
       szerelmem erre való néztében,
Bús kedvem sincsen semmi énnékem,
       mert ismét bévett nagy szerelmében,
Megengedett, fogott kezet,
       megbékéllett nagy kegyesen,
Halálomtól megtérített,
       engem csókolván édesen.

2
Szép Venust azért már kis fiával
       jótétéért, míg élek, mind áldom,
Hogy jóra hozta szerelmesemmel
       vétkemért gonoszul fordult dolgom,
Kegyelmet nyert, meg bészerzett,
       tudta, mert hív szolgálatom;
Hogy vétettem, nem szánszándék
       oka, de tudatlanságom.

3
Mint az idvösség semmi nem egyéb
       az Isten színének látásánál,
Én boldogságom is csak abban áll,
       ha szerelmét látom igazsággal,
Örömre fordít, ha szólít
       magához édes szavával,
Boldogít, ha hozzá szorít,
       ölelve gyönge karjával.

4
Ezelőtt néki csak rabja voltam,
       őtet jutalom nélkül szolgáltam,
Rabságból kivett, szolgájává tett,
       szolgálatom nem esik héában,
Mert ajakát, mint jó zsoldját,
       adja, hogy én megcsókoljam,
Szerelmével ajándékoz,
       csak hogy tovább is szolgáljam.

5
Sem Jason az szép aranygyapjúnak,
       sem vitéz Aeneas Laviniának
Nem örült ennyit, mostan amennyit
       én örültem jó akaratjának;
Mert mi lehet ennél kedvesb,
       édesb én kívánságomnak,
Mint csókolni dicsőséges
       színét mennyei orcának?

6
Vallyon s ki élheti énnálamnál
       nagyobb kedve szerint már világát?
Vagyon-é, inkább ki hasonlítsa
       én boldogságomhoz állapotját?
Mert Ő ékes, kegyes, kedves,
       mutatja hozzám hív voltát:
Nincs bánatom, gyanóságom,
       mert esmérem igazságát.

7
Gond nélkül azért vígan éneklek,
       örvendek csak igaz szerelemnek;
Míg élek, arra figyelmes lészek,
       hogy ne légyek ellene kedvének:
Dicsértessék jótétéért,
       megbocsátott én fejemnek,
Megcsókolván és ezt mondván:
       Miért mondasz kegyetlennek?