Mit nekem most a világnak
      Fölmagzott politikája;
Országvilág-események
      Viharszülte gombaágya!
Majmokat majmoljak én is?
      Nojsz' egyéb se kellene!
Engemet nem tántorít meg
      A világ forgószele.

Én törődjem új eszmékkel,
      Melyeket nem taníték,
Melyeket a feledésnek
      Földje tartott fogva nemrég,
És most holmi napszámosnép
      Kikapálta föld alól.
S azt beszéli, hogy belőle
      Az igazságnak lelke szól?

Hát hiszen csak hadd keressék
      Azt a kedves igazságot!
Hisz talán megérdemelt már
      Lelkem egy kis mulatságot.
Mondhatom, hogy ujjongatok,
      Kedves egy konfekt nekem:
Magjával unatkozásom
      Majd ellövöldözgetem.

Hiúságtok kártyavára
      Az egész - mi sem több ennél;
S én, ki három csizmatalppal
      Nagyobb vagyok az időnél,
Én törődjem még a földdel,
      Midőn bírom az eget -
Ide no azt a pohár sört,
      Még nem ittam eleget.