I

Szemedből mindent megtanultam.
Előttem nincs többé titok.
Higyjétek, hogy megbolondultam:
Azt mondom, én mindent tudok.

Öröklét, elmulás, istenség
Rejtélyeit mind ismerem.
Mind, mind együtt van, semmi kétség.
Egyetlen szóban: szerelem.

Halljátok hát, jegyezzétek meg:
Az öröklét egy pillanat,
Az, melyet egy pár szép szemfénynek
Üdvözitő kegyelme ad.

Örök időknek minden üdve
E pillanatban benne van.
És hogy ez így van fönn eldöntve,
Bölcsen van az, jóságosan.

Hosszú, unalmas halhatlanság,
Minek viselnők terhedet?
Ha ez az egy perc, oh boldogság!
Egyszerre mindent kifizet?

Az elmulás, halál? - Csalódás.
Ki szeretett, szeretve volt,
Megőrzi létét egy mosolygás,
Mint csillagot az égi bolt.

E nagy világ egy, de kicsinyben
Külön, mérhetlen millió.
A szerelem, az itt a minden,
A többi csak hozzávaló.

A méret itten nem határoz.
Nap, leányszem, kisebb, nagyobb;
Ott, honnan szerelem sugároz,
Maga a mindenség ragyog.

Oh, én világom üdvössége!
Hát ugy-e ez mind szép dolog;
De tudod-e, hogy mit sem ér e,
Csak ha te is helyben hagyod?

Ha, kinek végtelen hatalmad,
Én szép felségem, édesem,
Kizárólagos szabadalmat
E találmányra adsz nekem?

                 II

Tudom, hogy el vagyok kárhozva,
Mert már az égben nem hiszek;
És ami hitem elrabolta,
A föld, a föld is elveszett.

Mert már nekem a bibliából
Akárki mit mond, hiteget,
Azt olvasom két szemsugárból:
Nincs más menyország, nem lehet!

Most már tudom, együtt van itten
Mind, ami édes, ami jó.
Az öröklétből szemeidben
A rekapituláció.

Hogy is lehetne hát menyország
Az, ami pláne végtelen!
Nincs e világon több valóság,
Csupán csak egy, a szerelem.

- Oh, mennyei gyönyörüségem,
S ha ezt nekem te nem hiszed,
Nem igaz-e, hogy üdvösségem
Az égen-földön elveszett?!

 


Elemzések

A vers természettudományos szempontból vizsgálva több fontos témát érint.

Először is, a szerző az öröklét, elmulás és istenség témáját említi. Ezek a fogalmak kapcsolatba hozhatók az idővel és az univerzummal kapcsolatos legújabb kutatásokkal. Tudjuk, hogy az idő és az univerzum keletkezése és fejlődése ismeretlen volt a szerző idejében, de a modern kozmológia és asztrofizika felfedezései lehetővé tették számunkra, hogy egyre jobban megértsük az univerzum eredetét és fejlődését, valamint a szupermasszív fekete lyukak, fekete anyag és sötét energia létezését, amelyek az öröklét és az elmulás rejtélyeit is érintik.

A szerelem téma is releváns a természettudománnyal kapcsolatos szempontból. Az agykutatás és a neurobiológia előrehaladtával ma már tudjuk, hogy a szerelem olyan kémiai és idegi folyamatokból áll, amelyek a szerotonin, dopamin és oxitocin nevű hormonok szabályozása alatt állnak. Ezek a felfedezések rámutatnak arra, hogy a szerelem nem csak egy érzelmi állapot, hanem biológiai és kémiai alapokon nyugszik.

A versekben említett méret és a szerelem kapcsolata is érdekes. Az elmúlt évtizedben az általános relativitáselmélet és a részecskefizika új eredményei lehetővé teszik számunkra, hogy meglássuk a világegyetem valódi méretét és megértse az alapvető fizikai törvényeket. Ezek a felfedezések azt sugallják, hogy a világegyetemünkben minden összefügg, és a kicsi részecskék és azon belüli rendszer megmutatja az egész rendszer működését. Ezt lehet összehasonlítani a szerelemmel, amely az egész világegyetemünk lényegeként jelenik meg.

Tehát a vers a természettudományos szempontból olyan témákat érint, amelyek az idő, az univerzum, agykutatás és az alapvető fizikai törvények legújabb felfedezéseivel összefüggésbe hozhatók. Ezek a felfedezések rávilágítanak arra, hogy a természettudomány mennyire mélyen befolyásolja a világlátásunkat és az élet értelmezését.

A vers teológiai szempontból számos kérdést és gondolatot megfogalmaz. Elsősorban a földi élet és az öröklét közötti kapcsolatra fókuszál. A költő, Vajda János arra utal, hogy a szemekben rejlő szerelem és boldogság pillanatán keresztül az ember egyszerre tapasztalhatja meg az öröklétet és az elmulást, ami az istenséghez való kapcsolatát jelképezi.

A bibliatudomány szempontjából a vers megkérdőjelezi a vallási tanításokat és a paradicsomi életet. A költő az olvasott bibliai szövegekkel szemben állítja, hogy az örök boldogság nem merülhet ki egy pillanatban, hanem inkább a földön megtalálható szerelem és boldogságban kell meglátni. Ezzel az állítással szembemenve azonban a versben megjelenik a kétely, hogy vajon ez az elhagyás miatt van-e, ahol a költő azt hiszi, hogy az ember üdvössége és boldogsága az égben és a földön elveszett.

A patrisztika szemszögéből nézve, amely az egyházi atyák, például Szent Ágoston vagy Szent Jeromos gondolkodására épül, a versben megjelenik az emberi tapasztalat fontossága és a személyes kapcsolat Isten iránt. A versben a szépség és a boldogság képe együtt jár a szeretettel, és az embernek szent tevékenységévé válik a szerelem által. Ugyanakkor figyelmen kívül hagyják az egyházi dogmákat és a bizonyosságot, hogy csak Istenen keresztül érhetjük el az üdvösséget.

A skolasztika szemszögéből nézve, amely a középkori filozófia és teológia iskolája volt, a versben az emberi értelem és a lélek mélysége játszik szerepet. Az öröklét és az elmulás összefonódik a szemekben megjelenő szerelem tapasztalatával. A szerelem által az ember képes átélni az örökkévalóságot, de ugyanakkor az elmulás ténye is jelen van, hiszen minden fizikai és földi dolog hivatott egyszer elpusztulni. A költő itt a szerelem kifejezését használja az egész világegyetem tiszteletben tartása érdekében, ami összhangban van a skolasztikus gondolkodással.

Ezen kívül a versben további tematikákat is fel lehet fedezni, például a boldogság keresését és az emberi tapasztalat erejét. A költő úgy véli, hogy a boldogság nem az örök életre való vágyban található meg, hanem az itt és most, a szemekben megjelenő szeretetben és boldogságban. A versben megjelenik az emberi képesség arra, hogy megtanuljon a tapasztalatokból és az életből.

A vers irodalomtudományi szempontból számos összefüggésbe helyezhető mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Az egyik lehetséges összefüggés a romantika korszakához köthető. A versben megjelennek a romantikus líra jellegzetes motívumai, mint az öröklét, az elmulás és a szerelem. Az öröklétnek és a rejtélyeknek valómerengés, valamint az érzelmek, a szenvedélyek hangsúlyozása tipikus a romantika stílusához. A szerelem mint abszolút érték fontos szerepet játszik a versben, ehhez hasonlóan a romantikus korszakban is a szerelem szentélyesítése és idealizálása volt jellemző.

A versben megjelenik a szem motívuma, amely a romantikában fontos szerepet játszik a szerelmi érzelmek, a látás és a megismerés vonatkozásában. A szem általában a lelki és érzelmi mélységek kifejezésére szolgál, és a szépség keletkezésének szimbóluma is lehet. Ez a motívum hasonlóan jelenik meg más romantikus művekben is, például az angol romantikus költészetben is.

A versben szerepel az öröklét és a halál kérdése, ami a filozofikus elemekre utal. A vers szerzője elmélkedik az öröklét értelméről, és a szerelem és az öröklét közötti kapcsolatot hangsúlyozza. A halál kérdése is megjelenik, és a vers arra utal, hogy a szeretettel élő lélek a halálon túl is fennmarad. Ez a témakör a filozófia és a spirituális irodalom területén is gyakran megjelenik.

A vers a méret és a különböző dimenziók kérdését is érinti, amely metafizikai elemekkel társul. A méret itt nem határoz, ami arra utal, hogy a szerelem és a lét nem korlátozódik sem időben, sem térben. Ez egy univerzális érzés, amely mindenható és mindenre kiterjedő. Ez a gondolat hasonlítható a világegyetemre, amely szintén mindenre kiterjedő és végtelen.

A versben a vallás és az istenség is szerepet kap, ám ebben az esetben nagyon szkeptikus álláspontot képvisel. A szerző kételkedik a bibliai írásokban, és inkább a szerelem mint valódi üdvösség szerepét hangsúlyozza. Ez a vallás kritikája is lehet, ami szintén fontos téma a 19. századi európai irodalomban és filozófiában.

Összességében a vers romantikus, filozofikus és metafizikai elemeket kombinálva reflektál az élet, a szerelem és az öröklét kérdéseire. A magyar irodalomban kapcsolódik a romantikus költészet hagyományához, míg a nemzetközi szépirodalom területén összehasonlítható a romantika jellegzetes motívumaival és témáival.