I

Eszemadta kisleánya, gyöngyalak,
Hej, mióta téged én megláttalak!
Talán egyet fordult vélem a világ,
Hej azóta nekem áll a boldogság.

Szebb a világ, de hogy is szebb ne volna!
Szép szemed világol minden bokorba;
Minden ágon víg madár dalol nekem,
Mennyországgá változott az életem.

Huzhatd cigány azt a búsat, ízibe,
Megrepedhet szomoru nótád szive;
Amely hangod sír legkeservesebben,
Fölvidul és táncra kel a lelkemben.

- És ha a te szemeidbe tekintek,
S szép szemed sugáriban eltévedek,
Aki téged megteremtett, virágom,
Az istent is örömestebb imádom!

                    II

Ha te volnál cserebogár s repülnél
Sebesebben, mint a madár, mint a szél,
Nem kérnélek én az édesanyádtól,
Kifognálak bárhol a nagy világból.

Ha te volnál árva csillag az égen
S bujdosóvá lennél a messzeségben,
Elfognálak - magam sem tom, hol s hogyan,
Habár ott is, hol a világ vége van...

                    III

Nem éltem még, csak ezután élek
Magamnak, meg gyöngyvirágom, néked,
A világ hadd álljon, amint állhat,
Miattam cigánykerekeket hányhat...

Nem bánom, légy lelkemnek királya,
Szivem a te hatalmad jobbágya;
Adó gyanánt vedd el örömimet,
Bánatidat rakd reám tehernek.

De még így is hidd el attól félek,
Megirigylik boldog életemet.
Tedd kezedet ide az enyémbe,
Bujdossunk el erdő közepébe...

                    IV

Virágos zöld erdő közepében,
Egy kis kunyhó szárnya enyhelyében,
A világ minden baját feledve
Öleléssel, csókkal éldegélve...

Nem lesz ottan irigyünk. Az erdő
Maga is oly boldogság-lehellő;
Minden ágon és minden bokorban
Ádám, Éva paradicsoma van.

A szerelem édes, bús gyötrelmét
Nyögdécselő vadgalambok, gerlék
Lombok alól, hogyha ránk lenéznek,
Megvigasztalódnak és remélnek.

A szűz rózsabimbókkal enyelgő
Csapongó könnyelmü déli szellő
Látva üdvözítő csókjainkat
Tőlünk örök hűséget tanulhat...

Virágos zöld erdő közepében
Egy kis kunyhó szárnya enyhelyében
A világ minden baját feledve
Öleléssel, csókkal éldegélve...

                    V

Sorsom ékes csillaga az égen,
Mosolygásodat pirulva nézem.
Eszembe jut az a tenger átok,
Melyekkel kicsiny hitem megbántott...

Oh, ha e sok átkomat hallottad,
Halljad meg most háladó imámat,
S bocsáss meg, ha minden szenvedésem,
Melyet eddig adtál, - elfelejtem.

Vezettél járatlan vész-ösvényen,
Áldozatra tátongó örvényen;
Szörnyek ellen csatába kevertél,
Szívemen sok nagy sebet ejtettél.

De csak azért indítál ez útnak,
Ez volt útja a tündérországnak,
Melyben most lakom - s csak egy vakajtó
Vezet ki belőle - a koporsó...

                    VI

Emberélet rövid mulandóság,
Hiszem, hogy nem örökkévalóság.
De az élet egy pillanatában
Hiszem, hogy örökkévalóság van!

Midőn ajkak csókban egybeforrnak,
Égő szívek egymáson dobognak,
S elfeledjük, hogy van mulandóság:
Az ilyen perc: örökkévalóság!

 


Elemzések

A versnek nincsenek természettudományos témái vagy összefüggései. Ez egy romantikus szerelmes vers, amely a szerző érzelmeiről és érzéseiről szól. Nem tartalmaz semmilyen kapcsolódást a természettudományhoz vagy annak legfrissebb felfedezéseihez.

A vers a romantikus irodalom esztétikai jegyeit mutatja. Az első szakaszban a költő szerelemről beszél, és leírja, hogy azóta boldog az élete mióta megtalálta a szerelmét. Ez a romantikus líra egyik legfontosabb témája. Emellett a természetet is beemeli a verseibe, a szerelem hatására még szebbnek és boldogítónak látja a környezetét. Ez is egy gyakori motívum a romantikus irodalomban, hiszen a természet gyakran tükrözi a költő belső állapotait.

A második szakaszban a költő még jobban felerősíti a szerelem jelentőségét. Ez a rész kifejezi a szerelem szenvedélyességét és az intenzitását. A költő azt mondja, hogy a szerelem olyan erős, hogy akár egy cserebogár vagy egy bujdosó csillag is lenyelemethetné a világot, de a szerelméért visszahozná onnan.

A harmadik szakaszban a költő elmondja, hogy az életét mostantól kezdve csak a szerelmének szenteli. A boldogságáért maga az istent is szívesen imádja. Ez a rész kifejezi a szerelmi szenvedély abszolút minőségét és azt a vágyat, hogy eggyé váljanak a szerelmével.

A negyedik szakasz a szerelemnek az idilli otthonra, a természetre és a boldogságra gyakorolt hatását mutatja be. Az erdőt és a természetet olyan boldogságlehelő helyként ábrázolja, ahol az ember minden gondját feledheti. Itt a versekben sűrűn megjelenő romantikus motívumok, mint az édenkert, az ártatlanság és a boldogság jelennek meg.

Az ötödik szakaszban a költő megfogalmazza a sorsával kapcsolatos érzéseit. Elmondja, hogy a szerelme olyan erős és pozitív hatással volt az életére, hogy képes elfelejteni minden szenvedését. Emellett a szerelmi kapcsolatokban rejlő kockázatokat is felidézi, hogy ezáltal hangsúlyozza a szerelem fontosságát és az érzelmek mélységét.

A hatodik és utolsó szakaszban a költő a múlandósággal és az örökkévalósággal foglalkozik. Az élet rövidsége ellenére a költő úgy érzi, hogy egy pillanatnyi boldogságban örökkévalóságot tapasztalhat. Ez a gondolat a romantikus irodalomban az idő megszűnésének és a pillanat örökének fontosságát hangsúlyozza.

A versen található motívumok és érzelmek nagyon hasonlóak lehetnek a nemzetközi romantikus irodalomhoz. A szerelem, a természet, a szenvedély, az örökkévalóság és a múlandóság témája mind gyakran jelenik meg a romantikus költészetben, például a német, az angol vagy a francia irodalomban.

A vers teológiai szempontból értelmezve, a cím és a tartalom alapján is a szerelem és az istenség összefüggéseire és kapcsolatára utal. A következő elemzésben a bibliatudomány, patrisztika, és skolasztika nézőpontjaira is kitérek.

Az első részben a költő elmeséli, hogy mióta meglátta a kisleányt, azóta "nekem áll a boldogság". Ez arra utal, hogy a szerelem és boldogság összefüggést mutat itt. A bibliai perspektíva szerint a boldogság Isten jelenlétével és megismerésével érhető el. Tehát az isteni szeretettel teli szerelem boldogságot adhat az embernek.

A második részben a költő megemlíti, hogy a kisleány szép szemei világolnak minden bokorban, és a madarak dalolnak neki. Ez arra utalhat, hogy a szerelem és a szépség Isten jelenlétét tükrözi a természetben. A patrisztika, azaz az ókori egyházi atyák tanítása szerint Isten kegyelmi jelenléte és szépsége tükröződik a teremtett világban.

A harmadik részben a költő azt mondja, hogy "az istent is örömestebb imádom" a kisleány szép szemei láttán. Ebben az idézetben tehát a szerelem mint imádság szerepel. Ezt a skolasztika is hangsúlyozza, miszerint a szeretet és imádság egymást kiegészítő tevékenységek.

A negyedik részben a költő azt mondja, hogy hadd legyen a szíve a kisleány hatalmának jobbágya, és örömét adó gyanánt a kisleány elveheti boldogságát és rakhatja rá a saját bánatát. Ez a rész arra utal, hogy a szerelemben vállalt szenvedés és önzetlen odaadás az isteni szeretetet és keresztény önmegtagadást tükrözi. A költő képes elfelejteni saját szenvedéseit, hogy a kisleányét viselje.

Az ötödik részben a költő megemlíti, hogy az isteni kegyelemre gondolva elfelejti szenvedéseit és megbocsátást kér az átkaiért. Ez arra utal, hogy az isteni megbocsátás és kegyelem ereje képes feloldani a szenvedést és megtisztítani a lelket.

A hatodik részben pedig a költő a szerelem pillanatainak örökkévalóságára utal. Az élet pillanatain keresztül megtapasztalhatjuk az örökkévalóság ízét, és a szeretettel töltött pillanatok hozzájuttathatnak minket az isteni örökkévalóság közelébe.

Összefoglalva, a vers teológiai értelmezése alátámasztja azt, hogy a szerelem és az istenség összefüggő fogalmak lehetnek, és hogy a szeretet és boldogság átélését az isteni jelenlét és kegyelem segítheti elő. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai mind hozzájárulnak ehhez az összképhez, és megerősítik az isteni szeretet és kegyelem szerepét a szerelem értelmében.