Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
A Komp-ország poétája - In memoriam Ady Endre

A Komp-ország poétája - In memoriam Ady Endre

Hogyan látta és értelmezte a 20.századi magyar irodalom nagy megújítóját kora és utókora irodalmi élete, s hogyan vezetett az útja a feltétlen elragadtatás és a kiátkozás kereszttüzében – ezt mutatja be ez a gyûjtemény majd száz író, kritikus legfontosabb munkája segítségével. Szédítõ névsor, a Nyugat nagy nemzedékének költõi-írói (Babits Mihály, Juhász Gyula, Tóth Árpád, aztán Kassák Lajos, József Attila, Illyés Gyula, Németh László, Szerb Antal, és Ignotus, Schöpflin Aladár, Móricz, Fülep La-jos, hogy csak néhány nevet említsünk) mondják el ítéletüket a magyar sors és a történelmi idõ legnagyobb vizionálójáról, aki versbeszédének „finom remegéseivel” a modern ember életérzésének, szorongásainak és identitásproblémáinak is utolér- hetetlen költõi erõvel és maradandó igazsággal adott hangot életmûvében. A válo-gatás Domokos Mátyás munkája.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Ady Endre további könyvei