Sohasem volt annyi vérem
S olyan bőven, szinte-szinte
Süketen és szótlanul
Sohasem hullt, mint ma hull,
Bugyborékol, kiált, árad.

Sohse voltam ilyen fáradt,
Néha zsibbadt a kezem
S egy kezemből minden harcos
Ember vérét vérezem
S a szememmel sírva nézem.

Éri szivem, én jó vitézem,
Nem fogsz halni hős halált
És te, zsibbadó karom,
Te százszor halálra vált
És te, híres, bús szemem,
Kínlódhattok mindig, váltig.

Mikor a Minden villámlik
S csapdos az Isten keze,
Egy szem, egy szív, egy kar, egy vér,
Ha minden érdemese,
Ha mindennek a szeme,
Ha mindennek a keze,
Ha mindennek vérese,
Kárhozatot el nem hárít.