Gyermek vagyok. Temetőben
Tarka szárnyú pillangókat kergetek,
Átrohanok könnyü szívvel
Sok besüppedt, elfelejtett sír felett.

Gyermek vagyok. Megfürösztöm
A ragyogó napsugárban lelkemet,
Nem látom a hervasztó őszt,
Csak a fényes, napsugáros életet.

Gyermek vagyok, kinek lelkén
Minden napfény, minden sugár átragyog,
Eltemetek, elfelejtek
Minden sebet, minden régi bánatot.

Gyermekszívvel elfelejtem,
Hogy csalóka, ámító az őszi fény
És hogy engem megcsalt eddig
Minden álom, minden tündöklő remény.

Gyermek vagyok: temetőben
Tarka szárnyu pillangókat kergetek
S álmaimnak temetőjén
Csalogató álmok után sietek...


Elemzések

Ady Endre "Álmok után" című versét természettudományos szempontból elemzve, számos kapcsolódási pontot találhatunk a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

A vers első soraiban a temetőben való játékra utal, ahol a költő tarka szárnyú pillangókat kerget. Az utóbbi években a lepkék kutatása komoly figyelmet kapott a természettudományokban. A lepkék biológiai sokfélesége, viselkedése és életciklusa ma már intenzíven tanulmányozott terület, amely segít megérteni a természet rendezettségét és az ökológiai folyamatokat.

A versben a ragyogó napsugárban való "megfürösztése" és a hervasztó ősz elhanyagolása is arra utalhat, hogy a költő a természetben és az élőlényekben találja a harmóniát és az életet. A napfény fontossága az emberi egészségre és jóllétre vonatkozó legújabb kutatások eredményeinek fényében ismert, hiszen a napfény segíti a D-vitamin termelését, erősíti az immunrendszert és javítja a hangulatot.

A versben a gyermek lelkén átmenő minden napfény, minden sugár a pozitív gondolkodást és a sebek, a múlt traumáinak elfelejtését jelenti. A pszichológia és a neurológia terén is számos kutatás igazolja az optimizmus és pozitív gondolkodás jótékony hatásait az emberi egészségre.

A vers záró sorai újra a temetőhöz kapcsolódnak, ahol álmodozó álmait követi. Az álmok és az alvás kutatása szintén fontos terület a természettudományokban. Az álomban való szereplőink, tárgyaink akár segíthetnek az emlékezésben és a tanulásban, alvás közben is folytatódik az agyi tevékenység, és az álmok segíthetnek feldolgozni stresszt és megtalálni kreatív megoldásokat.

Mindezek alapján Ady Endre "Álmok után" című versét természettudományos szempontból nézve, több olyan témát találhatunk, amelyekhez kapcsolódik a mai természettudomány. A lepkék biológiája, a napsugár és az egészség, a pozitív gondolkodás hatásai és az álmok kutatása mind olyan területek, amelyek a mai tudományos felfedezésekhez kapcsolódnak.

Ady Endre "Álmok után" című versét irodalomtudományi szempontból vizsgálva több összefüggésre is rá lehet mutatni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Elsősorban a verse hagyományos költészeti formavilágára lehet figyelni. Három soros verse, ami az ún. tercét alkalmazza. Ez a forma magában hordozza a Dante-i hatást, hiszen a Dantés tercetek révén a vers felépítése időben és térben is megszerveződhet. Ezzel a forma választással Ady a magyar irodalom hagyományaihoz illeszkedik, de egyben nemzetközi felhasználásával színesíti a költeményt.

A tematika tekintetében a gyermeki látásmód előtérbe kerül a versekben. Gyermeki perspektívából mutatja be a világot és az életet. Ez a tematika nemcsak Ady korára jellemző, hanem egy általános irodalmi érdeklődést is tükröz, amely az ártatlanság és az elvesztett gyermekkori boldogság hiányzó élményeit hozza felszínre.

Magyar irodalmi vonatkozásban Ady költészete újszerűségével és forradalmi szellemével említhető. Megnövekedett szókincset, szokatlan szókapcsolatokat, képekben gazdag megfogalmazásokat alkalmaz, amelyek a magyar avantgárd költészet számára is jelentős hatást gyakoroltak. Ezzel az Ady-i stílussal még a költészet határait is feszegeti és meghaladja.

Nemzetközi összefüggések terén a vers tematikailag kapcsolódhat a romantikus költészethez. Az álmodozás, a gyermeki látásmód és az elveszett boldogság motívumai több romantikus költő munkájában is előfordulnak, például a német romantikusok (pl. Eichendorff vagy Novalis) verseiben is.

Emellett az álmok és a temető metaforája az emberi élet és halál, az élet elkerülhetetlen elmúlása köré szövődik, ami sok más költő munkájában is visszaköszön, például T. S. Eliot Wasteland című művében.

Összességében Ady Endre "Álmok után" című verse irodalomtudományi szempontból számos kapcsolódást és összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban. Az avantgárd stílus, a gyermeki látásmód, valamint a tematika és a versek választott formája e területeken is jelentős hatást és inspirációt nyújtott.

Ady Endre "Álmok után" című verse egy gyermekeknek szóló, ártatlanságot és reményt sugalló vers. Teológiai szempontból értelmezve a verset, az alábbi következtetésekre juthatunk.

Bibliatudomány szempontjából a vers fő üzenete az ártatlanság és az álmok fontossága. Az ártatlanság és a gyermeki naivitás jelenléte a versekben szemben áll a felnőttek világával, amely sokszor csalódást és fájdalmat okoz. A versben megjelenő temető és sírok szimbolizálhatják ezt a felnőtt világot, ahol mindenki saját bánatával és problémáival, múltjával küzd.

A patrisztika nézőpontja szerint a vers a lelkiség, a hit és a remény fontosságát hangsúlyozza. A gyermek itt a lelkiismeret hangjává válik, hívogatva az embert, hogy ne engedje el a reményt és a hittel való kapcsolatot. A gyermekszív által elfelejtett sebek és bánatok jelentik a bűntől való megtisztulást a vallásos értelmezésben.

A skolasztika szempontjából pedig azt lehet kiemelni, hogy a vers arra utal, hogy az ember mindig áldozatra törekszik, ám a világ csalóka és ámító lehet. A természet, a fény, a napsugár jelképezheti a szépséget és a boldogságot, amire minden ember vágyik, de amely sokszor elérhetetlen. A gyermeki ártatlanság ebben az értelemben az emberi vágyakra és illúziókra reflektál.

Más szempontból értelmezve a verset, az is megfigyelhető, hogy Ady Endre a gyermeki álmok képzeletének és az álmok mögött megbúvó vágyaknak a jelentőségét hangsúlyozza. Az álmok olyan menedéket nyújtanak, ahol az ember megszabadulhat a valóság terheitől és megtapasztalhatja a boldogságot, az ártatlanságot és az álmok világát. Az álmot és a vágyat az emberi létezés lényegi részének tartja.

Összegezve, Ady Endre "Álmok után" című verse a gyermeki ártatlanság és álmok fontosságára és szépségére helyezi a hangsúlyt. A verses szöveg szemben áll a felnőttek világával, ahol csalódások és fájdalmak megtapasztalhatók. Az álmok és a gyermek jelképezik a lelkiség, a remény és a hit fontosságát a világ csalódásai közepette.