Árkokban s délben kuruttyol a béka
S csüggedt arató,
Prometheusznak paraszt ivadéka,
Meg-meglopja rohanva a Napot.

Félelmes balsors minden faluvégen
S Nap-leső paraszt:
Életet s reményt így aratnak régen
Magyarországon, rothadás között.

Erről s arról is felhők gomolyognak:
Senki sem lesi
És dehogy várja sohasem a jobbat,
Csak gonoszabbul mindjárt ne legyen.

Rothadunk lábon, még leteperetlen,
Üldöz, ver az Ég
S tán jól teszi, ne is hagyjon veretlen,
Mert nemcsak Éggel veretjük magunk.

Veretjük földdel s ránk-táplált haraggal,
Zsiványos, bolond,
Dühös és földes, úri here-haddal:
S mégis Nyár ez s még ez is az övék.

Be jó békának s be rossz az embernek
S szép mégis a Nap
S learatjuk rothadtan is, mi termett
S tán jön Jövő, mely válogatni fog.

Most áll az ország, kuruttyol a béka
S minden arató,
Prometheusznak magyar ivadéka,
Reszket, busong, gyűlöl s mégis - arat.


Elemzések

Ady Endre "Arat a magyar" című versét az irodalomtudomány szempontjából elemzhetjük mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom kontextusában.

Magyar irodalom:
- Ady Endre a 20. század egyik legkiemelkedőbb magyar költője, aki a szimbolizmus és az expresszionizmus irányzataihoz kapcsolódott. Az "Arat a magyar" verse is a korszakát jellemző expresszív nyelvezettel és erős érzelmi töltetekkel rendelkezik.
- A versben megjelenő motívumok és szimbólumok, mint például a béka és a Nap, a hagyományos folklór és a magyar földművelők életéből merítettek. Az aratók sorsukat és reménytelenségüket szimbolizálják, míg a Nap a kitartást és a reményt képviseli.
- Az erős érzelmi töltet és a megváltozott nyelvezet miatt a vers szakít a hagyományos költészettel és új stílusban szól a magyar társadalom problémáiról. Ady Endre ezzel az újszerű megközelítéssel nagy hatást gyakorolt a kortárs költészet fejlődésére.

Nemzetközi szépirodalom:
- Az "Arat a magyar" vers egyetemes témákat érint, mint a reménytelenség, a sors és a reményért való küzdelem. Ezek a témák nem kizárólag magyar specifikusak, hanem általánosan vonatkozhatnak az emberi tapasztalatokra is.
- Az expresszív és szimbolikus nyelvezetnek köszönhetően a vers hangulata és üzenete mindenkinek érthető lehet, függetlenül a kultúrális hátterétől vagy nyelvi ismereteitől.
- Az Ady Endre által használt képek (például az aratók, a rothadás, a Nap) metaforikus jelentéseket hordoznak, amelyeket más költők is használtak a nemzetközi szépirodalomban. Ezáltal a vers egyszerre helyezkedik el a hazai és a globális költészeti hagyományok között.

Összességében Ady Endre "Arat a magyar" című verse mind a magyar, mind a nemzetközi irodalom szempontjából érdekes és jelentős. Megjelenítése és nyelvezete a korabeli irodalmi áramlatokban gyökereznek, de témái és üzenetei mindenki számára érthetőek és relevánsak lehetnek.

Ady Endre "Arat a magyar" című versét teológiai szempontból is értelmezhetjük. A versben megjelenik egy folyamatos küzdelem, amely a magyar nép és az élet között zajlik. A versben a következő témákat emeli ki: az ember helyzete a világban, a bűn és a büntetés, az elkerülhetetlen végzet és a remény.

A bibliatudomány szempontjából a versben megjelenő elemek kapcsolódnak a teremtés történetéhez és a bűnbeeséshez. Például a "Prometheusznak paraszt ivadéka" kifejezés arra utal, hogy az ember az isteni teremtőtől és az isteni tervtől függetlenül, önmaga hatalmában áll, és az örömön és a természetes javakon való dúskálás helyett a napi túlélésért küzd. Hasonlóan, a "rothadás között" és a "gonoszabbul mindjárt ne legyen" kifejezések az ember bűnös állapotára utalnak, ahol az emberek önös érdekek mentén cselekszenek, és nem érdekelnek mások szenvedései.

A patrisztika szemszögéből a versben megjelenő harag és verés a "bűnbánat" és a "megváltás" témájához kapcsolódik. Az emberi bűn miatt az Ég megveri az embert, hogy megtérítse és elvezesse az igazság és a megbékélés útján. Az emberi szenvedés és a küzdelem közepette az embereknek meg kell tanulni elfogadni a nehezítéseket és felülemelkedni a saját érdekeiken, hogy végül megtapasztalják a megbocsátást és a megtisztulást.

A skolasztika nézőpontjából a versben megjelenő helyzet arra utal, hogy az ember a saját bűnei által rombolja magát és környezetét. Az embernek fel kell ismernie és el kell fogadnia saját korlátait, hogy helyrehozhassa és helyreállíthassa az emberi életet és a világot. A versben megjelenő "learatjuk rothadtan is, mi termett" kifejezés azt jelenti, hogy a magyar nép még romlott körülmények között is megpróbálja előrébb vinni az országot és az emberek életét, és bízik abban, hogy a jövőben jobb lehetőségek várnak rájuk.

Összességében Ady Endre "Arat a magyar" című verse teológiai szempontból a magyar nép küzdelmeit és szenvedéseit mutatja be, és arra buzdít, hogy még nehézségek közepette is harcoljunk a remény és a jobb jövőért.

Az Ady Endre Arat a magyar című versét természettudományos szempontból is értelmezhetjük. A versben megjelenő képek, metaforák és hangulatok sok mindent elmondhatnak a természetről és a természettudományos felfedezésekről.

A vers elején megemlíti Ady Endre a béka kuruttyolását, amely természeti hangulatot teremt. A béka kuruttyolása természetesen a valóságban is megtörténhet, így a verse része lehet a zenei ökológiának.

A második sorban pedig Prometheuszra utal, aki a mitológiában a tűz megszerzésével a tudás és a technológia megteremtője volt. Ez a referencia arra utalhat, hogy az emberiség folyamatosan törekszik az új felfedezések megszerzésére és az anyagi javak növelésére.

A következő részben Ady Endre leírja, hogy minden faluvégben félelmetes balsors les, az aratók pedig életüket és reményüket is elveszítik. Ez a rész arra utalhat, hogy a természeti környezet változásai és a klímaváltozás hatással lehetnek az emberre és a társadalomra.

A negyedik részben a felhőkre utal, amelyek gyakran megfigyelhetőek a természetben. Ez a rész utalhat az atmoszféra vizsgálatára és a meteorológiai felfedezésekre.

Az ötödik rész arról beszél, hogy rothadunk lábon és az Ég üldöz bennünket. Ez talán a megbetegedésekre és a betegségekre utalhat, amelyeket újabban a tudományos kutatások kezdenek megérteni és kezelni.

A hatodik részben Ady Endre arról beszél, hogy földdel és haraggal veretjük magunk. Ez a rész arra utalhat, hogy a gazdálkodás és az emberi tevékenység által okozott környezetszennyezés és természetrombolás hatással van ránk és a jövőre.

A vers végén Ady Endre arra utal, hogy az ország áll (lehet, hogy az ökológiai válságra utal), mégis folytatódik az aratás. Ez a rész pedig arra utalhat, hogy az emberiség nem adja fel, és továbbra is erőfeszítéseket tesz a természeti erőforrások felhasználására és a túlélése érdekében.

Így tehát az Ady Endre Arat a magyar című versében megjelenő képek és hangulatok sok mindent elárulnak a természetről és annak hatásairól az emberre, valamint kapcsolatot teremtenek a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.