Ahogy nőnek az árnyak,
Ahogy fogynak az esték,
Úgy fáj jobban és jobban
Az eljátszott öregség.

Ez az én két vén szemem
Habár sok szépet látott,
Mosolygós öregúrként
Nem látja a világot.

Nem fogok bocsánattal,
Víg arccal tündökölni
S fiatal vétkek fölött
Pálcát tréfásan törni.

Emlékezni se fogok
Kedvesen zsörtölődve,
Ősz hajjal, piros arccal
A régi jó időkre.

Heves, ál ifjusággal,
Óh, ezerszer jaj nékem,
Megöltem jövő magam,
Az én szép öregségem.

Ahogy nőnek az árnyak,
Ahogy fogynak az esték,
Úgy fáj jobban és jobban
Az eljátszott öregség.


Elemzések

Az "Az eljátszott öregség" című vers teológiai szempontból is értelmezhető. A versben megjelenő öregségről, eljátszottságról és megbánásról valló lírai én kapcsolatot teremthet a bibliai tanításokkal és teológiai elméletekkel.

A bibliatudomány szempontjából értelmezve a vers az emberi élet múlandóságára és az idő múlására utal. Az "árnyak" növekedése és az "esték" elhalványodása megszemélyesítik az idő múlását és az életnek a halál felé vezető útját. Ebben a kontextusban az öregség metaforikus megfogalmazása arra utalhat, hogy az idő múlásával egyre közelebb kerülünk a halálhoz.

A patrisztika szemszögéből nézve a vers az emberi természet megromlására és az eredendő bűnre utalhat. Az öregség és az eljátszottság áthallása arra utalhat, hogy a kor elmúltával az ember elveszíti fiatalságát és energiáját. Ez a megfogalmazás a bűnbeesés következményeire is utalhat, amelyek miatt az emberi természet elkorcsosul és romlottá válik. Így az öregség eljátszott volta tulajdonképpen az emberiség által begyűjtött bűnök konkrét megjelenését jelképezi.

A skolasztika szemszögéből vizsgálva a vers az élet értelmére és a cselekedetek következményeire fókuszálhat. Az öregség eljátszottsága és a bűnökre utaló sorok arra utalhatnak, hogy az ember megbánta vagy már nem tudja megváltoztatni azokat a döntéseket és cselekedeteket, amelyeket fiatalkorában hozott. A "fiatal vétkek fölött pálcát tréfásan törni" kifejezés arra utalhat, hogy az ember nem képes visszavonni vagy jóvátenni a hibákat és bűnöket, amiket elkövetett. Az öregség tehát ebben az értelmezésben a cselekedetek következményeinek elfogadását vagy megbánását jelenti.

Ezenkívül más teológiai nézőpontokat is érvényesíthetünk a vers értelmezésében, például a szabad akarat és a sors kapcsolatát, vagy az emberi szenvedés és megszentelődés jelentőségét. A vers sokféleképpen értelmezhető, mindenekelőtt azonban azzal az eljátszottsággal foglalkozik, amely az öregséggel kapcsolatban felmerülhet.

Ady Endre Az eljátszott öregség című versét irodalomtudományi szempontból elemzhetjük.

A vers tartalmilag az öregség tematikáját dolgozza fel. Ady Endre személyes érzéseit közvetíti az olvasó felé, ahogy saját öregedését éli meg. A vers sorai azzal kezdődnek, hogy ahogy növekednek az árnyak és fogyatkoznak az esték, úgy fokozódik az eljátszott öregség fájdalma. Ez a lírai én személyes tapasztalatát fejezi ki, hogy az idő múlásával egyre több fájdalmas érzésé válik az öregség.

A vers második részében a lírai én a saját szemét említi, amely bár sok szépet látott, de öregúrként nem látja már a világot. Ez a versszak lehet egy allegória is arra, hogy az öregség korlátozza az ember látását, megértését, és nem képes már olyan mélységben felfogni a világot, mint fiatal korában.

A következő versszakban a lírai én azt mondja, hogy nem fog bocsánatot kérni és vidám arccal tündökölni. Ezzel azt érzékelteti, hogy az öregkorban már nem tart igényt arra, hogy megfeleljen mások elvárásainak vagy szerepet játszva boldognak lássák.

A negyedik versszakban a lírai én azt mondja, hogy nem fog emlékezni kedvesen zsörtölődve az idő múltára, az öregség eseményeire. Ez arra utal, hogy az öregkorban már nem vágyik vissza a régi jó időkre, inkább elfogadja az öregedés és az eljátszott öregség tényét.

Az ötödik versszakban a lírai én arról beszél, hogy fiatal korában, heves ál- ifjusággal megölte a jövőjét, a saját szép öregségét. Ez magáról a lírai énről szól, aki fiatal korában nem gondolt arra, hogy az öregség az élet természetes része, és azzal, hogy nem tartja fontosnak, megfosztotta magát a valódi öregkor tapasztalásától.

A vers utolsó versszaka ismét azt hangsúlyozza, hogy ahogy növekednek az árnyak és fogyatkoznak az esték, úgy fokozódik az eljátszott öregség fájdalma. Ezzel Ady Endre megmutatja, hogy az öregség nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is fájdalmat okozhat.

Összességében az Az eljátszott öregség egy olyan vers, amely az öregség fájdalmait és az eljátszott öregség érzését fejezi ki. Ady Endre lírai éne saját tapasztalatain és érzésein keresztül ad hangot az öregedés és múló idő fájdalmának. Az öregség tematikáját a magyar irodalomban és a nemzetközi szépirodalomban is megtalálhatjuk, hiszen az öregkor és az idő múlása mindig központi téma volt az irodalomban. Többek között Shakespeare, Balzac és Tolsztoj is foglakozott az öregedés témájával írásaikban.

Az Ady Endre Az eljátszott öregség című verse természettudományos szempontból is érdekes lehetőségeket kínál. Bár a vers nem közvetlenül utal a legfrissebb természettudományos felfedezésekre, de megvizsgálhatjuk a versekben is megjelenő természeti elemeket, az emberi öregedés biológiáját és a modern tudomány által felismert öregedéssel kapcsolatos folyamatokat.

Az első sorban az árnyak metaforikusan jelennek meg, amelyek ahogy nőnek és változnak, utalnak az idő múlására és a természet változásaira. Ez összefüggésbe hozható a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel, amelyek rámutatnak a világegyetem és a természet folyamatos átalakulására és fejlődésére. A vers által sugallt árnyak növekedése és az esték fogyása az idő múlásának és az emberek öregedésének szimbóluma lehet.

A második versszakban a költő öregúrként emlegeti magát, aki habár sok szépet látott, mégsem látja a világot. Ezzel a verselemmel kapcsolatban a legfrissebb természettudományos felfedezések között szerepelhet az emberi érzékszervek és a látás működésének kutatása. Például a tudósok felfedezték, hogy a látás milyen mértékben függ a retina sejtjeinél lévő fényérzékeny anyagoktól, vagy hogy az idő előrehaladtával hogyan változnak a látásélesség és más látással kapcsolatos paraméterek.

A harmadik versszakban Ady Endre arról beszél, hogy nem fog bocsánatot kérni és nem fog tréfásan „törni pálcát” a fiatalok vétkei fölött. Ezzel kapcsolatban a modern pszichológia és neurológia területén végzett kutatások felhívják a figyelmet arra, hogy az öregedés során az emberi agy struktúrája és működése is változik, ami hatással van a döntéshozatalra és a viselkedésre. Az idősebb emberek gyakran hajlamosak elfogadóbbak lenni a fiatalok hibáival, és kevésbé hajlamosak kritizálni vagy elmarasztalni őket.

Az utolsó sorban a költő megemlíti, hogy „megölte az én szép öregségem”, utalva arra, hogy az öregséget valamilyen módon elveszítette vagy az idő múlása miatt már nem az, ami volt. Ez kapcsolatba hozható a modern öregedéskutatással, amely azt vizsgálja, hogyan változik a test és az anyagcseréje az idő előrehaladtával, és hogyan lehet megőrizni a jó egészséget és a vitalitást a kor előrehaladtával.

Összességében Ady Endre verse a természettudományos szempontból érdekes kérdéseket vet fel az emberi öregedéssel, az idő múlásával és a természet átalakulásával kapcsolatban. Bár a vers nem közvetlenül utal a legfrissebb felfedezésekre, de megjelenít sok olyan témát, amelyekkel a mai természettudományos kutatások foglalkoznak.