Hogy ragya verjen, marjon mindenütt,
Hogy jöjjön a döghullák varja
Mindenkire, aki vén, savanyú
Akaratát most piszkosan akarja
Lelkünkön és a szennyes Hunnián.

Hogy tébolyodva lelje meg eszét,
Hogy lásson egy rövidke órát,
Melyben halkulnak a gondolatok,
De hozzák már a vétkek megszabóját:
Fráter, gyermekeidben bűnhödöl.

Kilángol ez a sokszor lecsöpült
Ország: vegyes, vad bánatával
És hogyha volna Isten, számitó,
Ki kicsiny bosszút állani nem átall,
Latrainkra tűzzel lesujtana.

Hogy fussanak rá minden nyavalyák,
Hogy a törés jó kedvvel törje,
Akarásunkat durván az, aki
Bánatokig és átkokig gyötörte:
Ez a gazember még lakolni fog.


Elemzések

Ady Endre "Enyhe, újévi átok" című verse természettudományos szempontból is érdekes elemeket tartalmaz.

Az első sorokban a ragya és a döghullák varja említésével a verse összefüggést teremt a fertőző betegségek és a halállal. A fertőzés terjedése és az egészségügyi katasztrófák napjainkban is releváns téma a természettudomány szempontjából. A koronavírus-járvány például rámutatott a fertőzések gyors terjedésére és a járványok kezelésének fontosságára.

A további sorokban említett akarat és gondolatok halkulása jelzi, hogy a versben a mentális egészséggel kapcsolatos kérdések is megjelennek. Az elméleti kutatások és a neurológiai vizsgálatok segítségével ma már jobban megérthetjük az agy működését, valamint az okokat és a lehetséges kezeléseket a mentális betegségek esetén.

A verseben megjelenő Isten koncepciója és a bosszú referencia a vallás és a morális kérdésekkel is összefüggésbe hozható. Az etika tudománya napjainkban is folyamatosan kutatja és vitatja az erkölcsi normák és értékek alapjait, valamint az emberi magatartás mögött álló motivációkat.

Az utolsó részben említett nyavalyák és törések utalhatnak a fizikai betegségekre és a balesetekre. A modern orvostudományban a betegségek okainak és kezelésének folyamatos kutatása zajlik, míg a mérnöki területeken a biztonságosság és a szerkezetek megbízhatóságának javítása a cél.

Összességében Ady Endre versében olyan elemek jelennek meg, amelyek kapcsolatba hozhatók a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel és kutatási területeivel. A fertőző betegségek terjedése, az agy működése, az etika, a fizikai betegségek és a balesetek kezelése mind olyan témák, amelyek napjainkban is kiemelten fontosak a természettudomány szempontjából.

A vers irodalomtudományi szempontból könnyedén az egzisztencializmus irányvonalába sorolható. Ady Endre a lírai én által megfogalmazott átok, nyomasztó hangulatot teremt, amelyben az emberi élet nézetlen és kilátástalan. Az átok szövevényesen összefügg az emberi szenvedés, elszigetelődés és a társadalmi elnyomás motívumaival, hogy fokozza a versben megjelenő kétségbeesés hangulatát.

A magyar irodalom területén a vers Ady Endre korai műveinek szellemét tükrözi, amelyek tipikusak az ő szemléletére, amelyben a társadalom és az egyén szenvedései között húzódó ellentmondások kerülnek előtérbe. Az átok a magyar társadalom sötét oldalát ábrázolja, amelyben az egyén megtagadatik minden lehetőségtől és boldogságtól.

Az újévi átok témája és hangulata ismerős lehet más nemzetközi irodalmi művekből is. Az átok motívuma nagyon sok irodalmi műben előfordul, legyen az magyarként, vagy nemzetközi szépirodalomként. Ennek oka az, hogy az átok, mint metaforikus eszköz, szimbolizálhatja az emberi sors megátalkodottságát vagy a természeti erők, idegen hatalmak vagy korlátok közötti elnyomást.

Az átok és az elátkozottság témája jellemző a görög tragédiára is, amelyben a szereplők gyakran szenvedéseket és tragédiákat élnek át, amelyek a sors, a végzet vagy isteni büntetés eredményei. Emellett a romantikus irodalomban is megtalálható az átok motívuma, ahol az emberi szerelmet árnyékolják meg különböző átkok vagy átokvádak.

Összességében, Ady Endre versében az átok motívuma a személyes és társadalmi szenvedést, kilátástalanságot és elnyomást fejezi ki. Ennek következtében a vers nehezen befogadható és kifejezi a szerző által érzékelt frusztrációt és kétségbeesést. A vers magyar és nemzetközi irodalmi kontextusba helyezve még érthetőbbé válik és lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk a motívumokat más művekben.

Ady Endre "Enyhe, újévi átok" című verse teológiai szempontból több értelmezést is megkaphat. A költemény egy átokleírásként indul, amelyben a költő kíván magányt, betegséget és gyötrelmet mindenkire, aki "vén, savanyú" és erőszakkal próbálja elérni céljait.

A bibliatudomány szempontjából a vers átkeresztelhető lehet egy bibliai átokként. A bibliai átkok gyakran Isten és az emberek közötti szövetség megszegése miatt jönnek létre. Azért, hogy az emberek felismerjék és helyes útra térjenek, Isten használhat különböző csapásokat, betegségeket és szenvedéseket. A versben a költő egy olyan Isteni beavatkozásra utal, ami a bűnt követő büntetés formájában jelentkezik.

A patrisztika szemszögéből nézve a költeményben a büntető Isten képe tükröződik. A patrisztikus gondolkodás szerint Isten hatalmas és mindenható, és lehetősége van a gonoszság megbüntetésére. Az átok és a szenvedés kényszerítő ereje az emberek megtérésére, megszünteti a bűnt és megtisztítja őket.

A skolasztika nézőpontjából a vers fából vaskarikát alkothat. Az átok és a szenvedés az emberek bűneinek következménye és büntetése lehet. Az emberi akarat helytelen irányítása, és a nagyobb rendnek való engedetlenség negatív hatással lehet az egyének és az egész társadalom életére. Ebben a keretben az átok egyfajta igazságosság lehet, ami helyreállítja a rendet és helyes irányba tereli az embereket.

Más nézőpontból is értelmezhetjük a verset. A vallásfilozófia szerint az átok és a szenvedés a vallásos tapasztalatok része lehet. Egyfajta transzcendens lény vagy erő kapcsolatba lép az emberrel, és a szenvedést egyfajta megvilágosodásra vagy lelki fejlődésre vezetheti.

A költemény összességében teológiai és vallásfilozófiai kérdéseket vet fel a szenvedés természetét és célját illetően. A versben szereplő átok és szenvedés mintái arra utalhatnak, hogy a szenvedés valamilyen természetes vagy isteni igazságosság kifejeződése, vagy beavatkozás az ember tanulásának és fejlődésének elősegítésére.