Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén' a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma ugy kén', hogy egymást öleljék
Szivükre mind az emberek -
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg...

Kihült a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté...
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét -
Beteg a világ, nagy beteg...

Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve...
Óh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!...
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!...

1899. december 23.


Elemzések

Ady Endre "Karácsony" című verse azt a karácsonyi hangulatot kapcsolja össze a világ betegségével és az emberi romlottsággal, amely számos irodalmi műben és világviszonylatban is megtalálható.

A verse kezdő soraiban hangsúlyozza a béke és a Messiás ünnepét, azonban megjegyzi, hogy a világ nem alkalmazkodik ehhez. Ez a gondolatvilág összekapcsolható a Szentírással és a keresztény irodalommal, amely hangsúlyozza a megtérés fontosságát és az emberi természet bűnösségét.

Az ember és az emberek közti kapcsolatok romlottságát említi a második versszakban, amikor a szív elhidegüléséről és az ember önmagára való figyelmének elvesztéséről beszél. Ez a téma jelen van többek között Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij műveiben is, ahol az individualizmus és az önzés ellentétbe kerül a szeretet és a közösséggedvel.

A harmadik versszakban az emberi erőszak és a tanítások, értékek meggyengüléséről beszél. Ez az összefüggés vonatkozhat az irodalom történetére is, ahol számos műben előkerül a hatalmaskodás következményeinek bemutatása és a romlott társadalom kritikája.

A vers hangvételében azáltal, hogy Istenhez fordul újra és egy új Messiás küldését kéri, megjelenik a remény, hogy a világ gyógyulhat és megváltozhat. Ez a várakozás és reményközvetítés szintén jellemző az irodalomra, ahol a szerzők gyakran kritikusak, ugyanakkor keresik az útját az emberi romlottság megoldásának.

A "Karácsony" Ady Endre versében tehát nemcsak a karácsonyi ünnep és a betlehemi események jelennek meg, hanem számos irodalmi kontextusban is találhatóak összefüggések és párhuzamok. A verse a vallás, a társadalomkritika és az emberben rejlő remény és vágyakozás témáit ötvözi.

Ady Endre "Karácsony" című versében teológiai értelemben a beteg világ állapota dominál. A versben a béke és a megváltás vágya jelenik meg, azonban ezek a vágyak nem valósulnak meg a világban. A versben megjelenik a Messiás és az ő napja, aki meg tudná menteni a világot. A versben fájdalmasnak és betegnek írja le a világot.

A bibliatudomány tekintetében a vers a Messiás várására utal, ami az Ószövetségben is fontos téma. A beteg világ helyzetét az ember elveszett mivoltával is kapcsolhatjuk össze, ami az emberi bűn és a megváltás témáját érinti. A versben megjelenik a Messiás háza, amely romba dőlt, ami a kereszténységben a templom lerombolódására utalhat.

A patrisztika szempontjából a versben megjelenik az ember és az emberek közti konfliktus és az erkölcseik elvesztése. A versben olyan értelemben írja le az embert, hogy "ő lencsén nézi az eget" és "megátkozza világra jöttét". Ez arra utalhat, hogy az ember elveszítette Istennel való kapcsolatát, és nem érti az isteni dolgokat.

A skolasztika szempontjából a vers a világ betegségére, a betegség okaira és a gyógyulás vágyára utal. A betegség itt a bűnt jelképezheti, ami megtéveszti az embert és elidegenít tőle. A Messiásben és az ő küldetésében látja Ady a világ gyógyulásának lehetőségét.

Ezen kívül más teológiai szempontból is meg lehet értelmezni a verset. A világ betegsége a bűn és a gonoszság jelenlétére utal, ami a világban jelen van. Az ember elvesztette kapcsolatát Istennel és embertársaival, ami az emberek közötti konfliktust eredményez. A Messiásra való vágy az emberi vágyak, remények és igények kielégítésére utalhat.

A versben tehát összegezhető, hogy a világ betegségét, az ember elveszettségét és a megváltás vágyát jeleníti meg. A kereszténység kontextusában megértve, a vers a bűn és a hiányosságok jelenlétére, a betegség és fájdalom tapasztalatára, valamint a megváltás reményére utalhat.

Ady Endre Karácsony című verse a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatban különösebb információkat nem tartalmaz, azonban több olyan téma is előkerül, amelyek a mai természettudományos ismeretekkel összefüggésbe hozhatóak.

Az első néhány sorban a vers a béke és a Megváltó témakörével foglalkozik. A mai természettudomány legfrissebb felfedezései között találunk olyan kutatásokat, amelyek az emberi agyban végbemenő folyamatokat és a viselkedést vizsgálják. A versben említett hit és béke hiányát részben meg lehet érteni ezeknek a kutatásoknak az eredményeként, hiszen a mentális betegségek, az agyi károsodások és az emberi viselkedési zavarok mind olyan jelenségek, amelyek a béke és az egymás iránti szeretet hiányával kapcsolatban állhatnak.

A további sorokban a vers a szív és a lélek hiányát említi. A szív- és érrendszer kutatásának legfrissebb eredményei a szervi betegségek, mint például a szívbetegség, a magas vérnyomás és az érrendszeri elváltozások okait és következményeit vizsgálják. Ezek a betegségek többek között a testi és lelki egészség hiányát eredményezhetik.

A versekben szereplő Heródes és a romba dőlt Messiás háza a történelemmel és a vallással kapcsolatos témákat érintik, ami a természettudománytalanság korára utalhat. A mai természettudomány azonban számos olyan felfedezést tett, amelyek megkérdőjelezik korábbi vallási és történelmi értelmezéseket. Az evolúció elmélete, a nagy robbanás elmélete és az űrkutatás eredményei mind olyan területek, amelyek új kontextusba helyezik a vallási és történelmi eseményeket.

Összességében Ady Endre Karácsony című verse, bár nem közvetlenül említ konkrét természettudományos felfedezéseket, mégis kapcsolatot teremt a korunkban felmerülő problémák és a természettudomány legfrissebb eredményei között. A verse a békehiányt, a mentális és szervi betegségeket, a vallási és történelmi értelmezések felülvizsgálatát említi, amelyek mind olyan témák, amelyek a mai természettudományos kutatásokkal összefüggésbe hozhatók.