I.            

Vállalom fél-kimaradásom
Minden átkát
S kényszeres, tompa énekemet,
Mint megcsalt mátkát
Küldöm el, hogy szánjátok.

Vállalom az én magyar gyászom
S azt a vétket,
Hogy eljövendő bánásokat
Előre élek
S jajgatok, hogy ti bíztok.


II.            

Csak egy kicsit több bizodalommal
Volnék és két karommal
Emelném föl a krisztusi keresztet,
De lelkem bús és veszteg.

Mint ragyogna az én jó magyarságom
S tagadnám minden átkom,
Minden csúnya Jövő-gondot kivetnék:
Csak egy kicsit hihetnék.

1915. augusztus