1867


I

Azt beszélik, rendjelt kaptam -
Nem vetettem, mért arattam?

II

Ami benne fényes:
   Az irodalomé;
Ami benne kényes:
   Egyedül magamé.

III

MÁSKÉP

Fénye, ragyogása... (ha van,)
   Az irodalomé;
Gyanúsítása... (a' van,)
   Egymagamé!

IV

Járnak hozzám méltóságok,
Kötik rám a méltóságot:
"Megbocsásson méltóságtok,
Nem érzek rá méltóságot."

V

Csillagot, keresztet noha rám aggattok,
Boldog ez a kebel nem lesz már alattok.

VI

Ad notam: Ég a kunyhó,
         Ropog a nád...

   Kis keresztem
   Hogy szereztem?
Feleljétek ezt, ha kérdik:
Elkopott a lába térdig.

VII

RÉGI DAL, ÚJ SZÖVEG

Székács, Arany, Szilassy
S hazánk több ily pimaszi
Keresztekért akarnak
Sírt ásni a magyarnak!

VIII

HIÚSÁGOM!

Ad notam: Minek az a pörge kalap
Ha a legény csak egy falat
Csillagom, galambom!

Minek nekem a rendjelek?
Szamárháton bársony nyereg?
   Csillagom, galambom.
Minek nekem az a kereszt?
Disznóorra arany perec?
   Csillagom, galambom.

IX

A SZOMORÚ KINÉZÉSŰ LOVAG

A hiúság gőzi bánt-e?
   Hogyne, arra van nagy ok:
Pegazusom Rozinánte,
   Magam Don Quixote vagyok.

X

Ha békülnek, határt hánynak,
Egy suhancra jó sort vágnak:
Én is, amit sorsom rám mért,
Elszenvedem - a hazámért!

XI

Ha én egy jót alhatnám -
Száz keresztért nem adnám.