Hát ez a szabadság napja,
Mely így éget és vakit?
Mely soha nem látogatta
Börtönünk gyász ablakit?
Ah! ez égő lángözönhöz
Gyenge szemünk nem szokott:
Menjünk vissza börtönünkbe!
Kedves félhomály van ott.

És e nyüzsgő élet, e zaj,
E szilaj, zúgalmas ár,
Mely el-elsodor magával
S fejünket boritja már, -
Ah, mi háborító e zaj
S mindig lázas állapot:
Menjünk vissza börtönünkbe!
Állandó magány van ott.

Itt a lég nyersebb, keményebb,
A szellő fuvása metsz,
Felhő tornyosul felettünk,
A villám cikázni kezd,
Ég a földet megrohanja,
Itt öl a vész, gyujt amott:
Menjünk vissza börtönünkbe!
Csendes, jó idő van ott.

Mennyi küzdés! mennyi munka!
Éber álom, hosszu éj,
Szirt s hullám között hánykódás,
Kis reményhez nagy veszély!
Ah, e fáradság, rebengés
Nem gyötörte a rabot:
Menjünk vissza börtönünkbe!
Béke, nyúgalom van ott.

Hah, mi ez: kard villámlása,
Álgyudörgés, vérpatak,
Égő fáklya, véres zászló,
Öldöklő s leölt hadak!
Szalmaágyon, cseppről cseppre
Elenyészni volna jobb:
Menjünk vissza börtönünkbe!
Csöndesebb halál van ott.

(1848)


Elemzések

Arany János "A RABLELKEK" című versét irodalomtudományi szempontból elemezve számos összefüggést lehet találni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

1. Téma: Az 1848-as forradalom és szabadságharc időszaka
Az vers az 1848-as forradalom és szabadságharc időszakában íródott, amely a magyar irodalomban gyakran megjelenő témakör. A versben a rablélkek magányosságáról, börtönlétéről és a külső világ zajos, veszélyekkel teli természetével szembeni vágyáról van szó.

2. Sznobizmus és romantika
A versben érződik Arany János sznobista és romantikus nézete. A börtönbe való visszavágyás, a magány és a csend iránti vágy a romantikus líra jellemzői közé tartozik. Emellett a versben megjelenő kettősség (lángözön vs. félhomály, zaj vs. magány, vihar vs. nyugalom stb.) szintén a romantika jegyeit hordozza.

3. Szimbolizmus
Arany János a versben szimbolikus képekkel dolgozik, amelyek a szabadság és a börtön metaforájául szolgálnak. A börtön a megkötöttséget, a veszélyt és a küzdelmet jelképezi, míg a szabadság a vágyott állapotot, a nyugalmat és a béketörekvést szimbolizálja.

4. Függetlenségi harcok
A versben megjelenő világosan politikai szöveg és az 1848-as forradalomhoz, szabadságharchoz való kapcsolódás a magyar irodalmon belül a függetlenségi harcok témaköréhez kapcsolható.

5. Klasszikus irodalmi hagyományok
A vers formailag a klasszikus költeményekhez, például a szonettre hasonlít, ami a magyar irodalom hagyományai közé tartozik. Arany János itt a klasszikus formai struktúrát alakítja át és használja a saját témájához.

6. Kritika és társadalomkritika a lírában
A versben Arany János bírálja a társadalmi környezetet és az 1848-as forradalom kudarcát. Megjelenik az általános kiábrándulás érzése a közösség és a forradalom iránt.

Ezek az összefüggések és szempontok segítenek az Arany János "A RABLELKEK" című versét irodalomtudományi szempontból elemző munkát elvégezni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers természettudományos szempontból való elemzése kétségtelenül kihívást jelent, mivel Arany János A RABLELKEK című versében a természettudományi témák nem központi szerepet játszanak. Azonban a mai természettudományos felfedezésekkel való összefüggéseket megtalálhatjuk a versben a következőkben:

1. Az időjárás mozgásának leírása: A vers olyan elemeket is tartalmaz, amelyek az időjárási jelenségekkel kapcsolatosak. Arany leírja a zúgó és zajos áradatot, mely megfelelhet az erősen eső vagy viharos időnek. Emellett a villám megjelenése és az ég felrobbanása is időjárási jelenségekre utalhat. Ehhez kapcsolódóan megemlíthetőek a mai technológia fejlesztései, amelyek lehetővé teszik az időjárás előrejelzését és az időjárási jelenségek jobb megértését.

2. Az emberi érzékszervek hatása az észlelésre: A versben megjelenő motívumok közé tartozik az égő lángözön, a zaj és a lázas állapot. Ezek az elemek az érzékszervek működésére utalnak, különösen a látásra és a hallásra. Az emberi érzékek és az észlelés vizsgálata a pszichológia és az idegtudomány területéhez kapcsolódik.

3. Emberi küzdelem és fáradság: A versben szereplő kifejezések - küzdelem, munka, fáradság - az emberi erőfeszítésekre utalnak. A modern természettudományban jelentős előrelépések történtek az emberi test és az izmok működésének megértésében, valamint az energiatermelés és a biomechanika terén. Ezek a kutatások segíthetnek jobban megérteni és optimalizálni az emberi teljesítőképességet és erőfeszítéseket.

4. Az erőszak és háború: A versben megjelenik a küzdelem és a háború képe. Azonban egyidejűleg a versben megjelenik az elnyomottságból való szabadulás vágya is. A modern katonai technológia és a háborúellenes mozgalmak jelentős hatással vannak a mai társadalomra és politikai klímára.

Fontos megjegyezni, hogy ezek csak hipotézisek és a vers természettudományos szempontból történő elemzése spekulatív lehet. Bár az egyes elemek összekapcsolhatók a modern természettudományos kutatásokkal, a vers nem közvetlenül hivatkozik ezekre a témákra. Az Arany János verseinek fő célja a költészet és az emberi érzelmek kifejezése, így a természettudomány csak mellékesen jelenik meg a versben.

Az Arany János által írt "A rablelkek" című vers teológiai szempontból is értelmezhető. A versben a börtönben tartózkodó rabok vágyakozása a szabadság után, majd a váratlanul bekövetkező változások hatására a börtönben való visszavágyásuk megfogalmazódik.

A bibliatudomány szempontjából érdekes megfigyelni, hogy a szabadság vágya és az annak elérésére való törekvés az emberi természetre jellemző. Az ember a bűnbeesés óta, az Édenkert elhagyása óta vágyakozik a szabadság után. Ezen vágy az Isten iránti vágyakozásból is ered, hiszen Isten teremtett bennünk egy olyan örök vágyat, hogy egyesüljünk Vele és a tökéletes szabadságot éljük meg. Ebből a szempontból a rabok vágyai újraértelmezhetőek, mint az ember életének egyfajta spirituális útjának kifejeződései, melyek a világtól való megszabadulásra és az Istenhez való visszatérésre utalnak.

A patrisztika nézőpontjából is érdekes az üzenet, melyben a börtön és a szabadság ellentétpárként jelenik meg. A patrisztikus gondolkodás alapján a börtön a bűn és a sötétség szimbóluma, míg a szabadság az isteni kegyelem és megtérés lehetőségét jelenti. A börtönben átélt szenvedések és a küzdelmek a lelki megtisztulásra utalnak, amelyre a patrisztika hangsúlyt helyezett. A versemben megjelenő vágyakozás tehát a patrisztikus teológiában az ember belső útjára és az Istennel való találkozásra utal.

A skolasztika perspektívájából a vers egy olyan metaforikus szimbólumrendszerben jelenik meg, melyben a börtön és a szabadság az emberi élet különböző aspektusait jelképezi. A skolasztikus filozófia szerint az emberi létezésben jelen vannak a szenvedések, a küzdelmek, a megszorítások és a megkötések, amelyek az emberi élet törékenységét és korlátait jelképezik. Ezen belül az ember vágyik a szabadságra és a tér szélességére, ahogyan a versemben is megjelenik. Az emberi életben azonban mindig lehetőség adódik arra, hogy a korlátok közt megtaláljuk a belső békét és kiteljesedést. Ahogyan a versben is történik, az ember belső megnyugvást találhat a szabadság vágyában, még ha külső körülményei változnak is.

Összességében a vers teológiai szempontból értelmezve arra hívja fel a figyelmet, hogy az ember vágyik a szabadságra és a teljességre, de ez a vágy található meg a belső világunkban, és nem feltétlenül a külső körülményekben. A börtön és a szabadság ellentétpárjai metaforikusan fejezik ki az ember életében jelenlévő belső küzdelmeket és megszorításokat, amelyek lehetőséget adnak a lelki kiteljesedésre és a belső békére.