Még egy pár jelenet! s a függöny aláfoly,
   A lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat;
Még egy pár jelenet! - s vége. Azután - oly
   Néptelen, rideg, bús lesz a deszkaalkat.
A nézők csoportja hazaszéled innét,
Egykedvűn felejti mosolyát vagy könnyét,
   És a hosszu dráma, melyben szinre lépék;
   A nagy játékrendből ki lesz hagyva, végkép.

(Hihetőleg az utolsó évekből)