Felszólítottak verset írni a v.-i honvédemlékre. Ecce:

Itt nyugosznak a honvédek:
Könnyű nekik, mert nem élnek!

(1878-9)