Az időket zengem én, és az idők apját,
Teliteljes fényiben a dicsőség napját.
Vajha késő énekem egy Józsua lenne!
Megállítná e napot, mielőtt lemenne.

Üle István szent király fejedelmi székén,
A soknyelvű nemzetet birja vala békén;...

(1855 körül)