I

Ülési meghívóra

Sár van, hó van, köd, fergeteg,
A szegény tag bús és beteg;
      Nem jöhetek -
      Végezzetek.

(1875 körül)

II

Egy másik ülési meghívóra

Beteg vagyok, süket, vak és vén;
Tanácskozni miért mennék én?

(1880 ápr.)