I

Tompa Mihály tetemén ez elomló szikla nem emlék;
   Ó maradandóbbat tőn maga műveiben.
Csak jel: egész ország fájdalma kiért sajog egyre;
   Hű fia drága porát e helyen őrzi Gömör!

II

Természet! ki ezer képben tükrözte halálod
S új életre hogyan kelsz, ha üdűl a tavasz,
Most öleden nyugszik, maga egy burkolt, szomorú kép.
Várva nagy értelmét bús tele titkainak.
Lágyan öleld tetemét Anyaföld s ti szeretti, Virágok,
Üljetek ágya köré, mondani méla regét.

(1868)

 


Elemzések

Arany János "Tompa sírkövére" című verse a magyar irodalom egyik jelentős alkotása. A vers Tompa Mihály költő halálára emlékezik, aki a magyar vadvirágkorszakhoz tartozott, és nagy hatással volt a kortárs irodalmi és kulturális életre. A versben megjelenő örökzöld jelzővel Arany hangsúlyozza, hogy Tompa versei által hagyott emlék maradandó, és tovább él a magyar irodalomban.

A vers első részében a tetemét őrző "Gömör" megjelenítése a magyar irodalom és nemzet fájdalmát és tiszteletét jelképezi Tompa iránt. Ezzel a megfogalmazással elismeri Tompa jelentőségét és a költői hagyatékának fontosságát.

A második részben Arany a természet képekkel ábrázolja Tompa Mihály halálát és a természet újjászületését. A versben megjelenő képek az élet és halál, az újjászületés és az idő múlása motívumai kapcsolódnak a nemzetközi irodalomban is használt szimbólumokhoz. A természet ábrázolása és az idő múlása az emberi élet ciklusára utal, amely egy univerzális téma az irodalomban.

A vers hangulatosan, érzékletesen és mély érzelmekkel jeleníti meg Tompa Mihály elvesztést és az őrködést a költő emléke felett, ezért fontos alkotás az irodalomtörténetben. Az alkotásban megmutatkozik Arany János alkotói igényessége és érzékenysége, valamint a magyar irodalomra gyakorolt hatása.

A vers az Arany János által írt Tompa Mihály sírkövére íródott, tehát elsődlegesen az irodalmi szempontból érdekes. Azonban, ha természettudományos szempontból vizsgáljuk, vannak olyan elemek a versben, amik a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozhatók.

Az első versszakban található "szikla nem emlék" kifejezés felveti a geológia szempontját a témának. A kutatások szerint a sziklákban rejlő információk sok esetben olyan múltbeli eseményekre utalnak, ami felhívja a figyelmet arra, hogy a természetben vannak olyan jelek, amik segítségével be tudjuk mutatni a múltat. Ezenkívül a helyszín neve "Gömör" is geológiai vonatkozásokkal rendelkezik, hiszen a Gömör-Tornai-karsztvidék egy ismert geológiai terület Magyarországon.

A második versszakban a Természetet mint entitást említi a költő. A természettudományban a természet megértése és vizsgálata mindig is fontos kérdése volt. A modern biológia, kémia és fizika ismereteink segítségével képesek vagyunk megérteni hogyan működik a természet és hogyan tud új életre kelni, például a tavasz beköszöntével.

A "burkolt, szomorú kép" kifejezés arra utalhat, hogy a természettudomány ma már képes megvizsgálni a testeket a halál után is, megérteni a testek lebomlását és a sírokban végbemenő változásokat. A mikrobiológia és a biokémia kutatásainak köszönhetően új területek nyíltak meg a testek lebomlásának tanulmányozásában.

Végül, a virágok megjelenése a versben a növénytan és a botanika szempontjából is érdekes lehet. A növények virágzása és a virágok szépsége mindig is inspirálóan hathatott az emberekre, és napjainkban is fontos kutatási terület a növények evolúciója, szerkezete és reprodukciója.

Összességében tehát a versben található szikla, természet, lebomlás és virágok témái mind beleférhetnek a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatos kutatásokba.

Az Arany János által rímes formában megfogalmazott "Tompá Sírkövére" című vers a teológiai nézőpontból több értelmezést is kaphat. Az alábbi elemzés a Bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira koncentrál, de más szempontokat is felvázol.

A Bibliatudomány nézőpontjából vizsgálva a verset, több olyan elem is kiemelhető, ami a vallásos szimbolikával való kapcsolatot erősíti. Az első részben, amikor a tetemről beszél, az elomló szikla az emberi test idővel bekövetkező romlását jelképezi. Az emlékező jelző arra utal, hogy a valódi emléket nem a test, hanem az általa alkotott művek őrzik meg. Ez összhangban van a Bibliában megfogalmazott gondolattal, hogy az emberi test halandó, de az ember alkotásaival megörökítheti magát.

A patrisztika nézőpontjából is értelmezhetővé válik a vers. A patrisztika időszakában számos görög és római gondolkodó merített a korabeli filozófiai irányzatokból, melyek befolyással voltak a keresztény teológia kialakulására. Az idő múlása és a halál mindig fontos témák voltak a patrisztikában. A második részben, ahol a természetet magányos és szomorú képként ábrázolják, észrevehető a korabeli gondolkodás egyik általános jellemzője, mely szerint a halál szomorúsággal és fájdalommal tölti meg az embert, és csak az idő múlása hozhat új életet és vigaszt.

A skolasztika nézőpontjában a szövegben található képek és szimbólumok a világ ok-okozati rendjét írják le. Az idő múlása és az új életre való várakozás hangsúlyozza azt a skolasztikus kérdést, hogy miért van jelen a világban a rossz és a halál, és miként lehet azokat megérteni és áthidalni. Az ember testének romlása és az említett új élet lehetőség keresése a skolasztika által folytatott teológiai és filozófiai gondolatok egyik központi kérdése.

Összességében a vers teológiai nézőpontból különböző összefüggéseket és értelmezéseket kínál a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szemszögéből. A halál és az idő tematikája, valamint a test romlása és az új élet lehetősége mind olyan gondolatok, amelyek teológiai értelemben fontos kérdéseket vetnek fel, és rámutatnak az emberi lét mélységeire és vallásos megközelítéseire.