az "Csak búbánat" nótájára

1
Julia két szemem, olthatatlan szenem,
       véghetetlen szerelmem,
Julia víg kedvem s néha nagy keservem,
       örömem és gyötrelmem,
Julia életem, egyetlenegy lelkem,
       ki egyedül bír vélem.

2
Julia az lelkem, mikoron szól nékem,
       Szerelem beszél vélem,
Julia ha rám néz, azonnal eszem vész,
       mert Szerelem néz éngem,
Julia hol alszik, még az is úgy tetszik,
       hogy ott nyugszik Szerelem.

3
Ő tüzes lelkemnek, fájdalmas szívemnek
       kívánt jó orvossága,
Ő szemem világa, árnéktartó ága,
       jó szerencsés csillaga,
Ő, kinek kívüle ez világ szépsége
       nem kell, sem vigassága.

4
Vagy áll, ül, nevet, sír, örül, levelet ír,
       Szerelem is azt teszi,
Vagy múlat, énekel, vagy sétál alá s fel,
       Szerelem azt míveli,
Mert mint jó barátját, Venus asszony fiát
       kézen fogva viseli.

5
A Paradicsomba termett szép új rózsa
       dicsőséges orcája,
Testszín ruhájába aki őtet látja,
       szép Venusnak alítja,
Új formában illik, mint nap, úgy tündöklik
       gyöngy között fényes haja.

6
Duna lefoltába rugaszkodott sajka
       mely sebességgel mégyen,
Táncát ő úgy járja, merőn áll dereka,
       mintha csúszna sík jégen,
Valahová lépik, sok szemek kísérik
       csudálván, jár mely szépen.

7
Midőn néha térül vagy mellettem kerül,
       szoknyája elterjedvén,
Szerelmével belül vészen akkor körül
       éngemet felgerjesztvén;
Udvari jó módját látván, érzem kínját,
       keservesen ránézvén.

8
Akkor az én dolgom azonképpen vagyon,
       amint a bölcsök írják,
Hogy egy kárhozottnak Pokolban nagy kányák
       szívét rágják, szaggatják,
De nem fogyathatják, noha rágton-rágják,
       mert nőttön-nőni látják.

9
Én szívemet is így, mikor énhozzám víg,
       ő nevelten neveli,
De viszont, mint kánya, ő kegyetlen kínja
       rágja, szaggatja, eszi,
Én állapotomot, mint egy kárhozatot,
       oly keservessé teszi.

10
Dolga mind egyenlő, Szerelemmel egy ő,
       csak erkölcse különböz,
Kegyes a Szerelem, s Julia kegyetlen,
       éngem halálra üldöz,
Szerelem mely édes, Julia oly mérges,
       mert éngem csak ver földhöz.