ez is ugyanazon nótára vagyon

1
Mi dolog, Úr Isten, hogy ez egy kegyesen
       kívül senki nem tetszik?
S de mi oka vallyon, hogy csak ez asszonyon
       lelkem így hal, vész, esik?
Ezenkívül senkit a lelkem nem óhít,
       noha érte kínlódik.

2
Nemdenem az-é ez, ki meg nem kegyelmez
       semmi könyörgésemre?
Régoltától fogva ártatlan voltomra
       veszt, s vetett gyötrelemre,
Kiben hogy lát, örül, kínoz kegyetlenül,
       mert búm esik kedvére.

3
Óh, nyavalyás lelkem, elbolondult fejem,
       haszon nélkül mit szolgálsz?
Aki téged útál, s hozzád haraggal áll,
       mért hogy attól meg nem válsz?
Ilyen kegyetlennek könyvedet ejtened
       mi haszon, ha bút találsz?

4
Mondhatatlan szépség, kiben hamar lesz vég
       s ki idővel elmúlik,
Másnak is adatott (gondold meg magadot),
       kik közül találkozik,
Ki téged szeressen, nem mint ez kegyetlen,
       ki véled kínnal játszik.

5
Így feddvén, törődvén nagy kegyetlenségén
       áldott szép Juliámnak,
Csak egy véletlenül hát már előttem ül
       személye Cupidónak,
Ki rám mosolyodván így szólala vígan
       nékem, régi rabjának:

6
Tusakodnod azon, hogy ez kegyes asszony
       nálad felejtve légyen,
Csak kár, szómat higgyed, hanem ha te lelked
       is belőled kimégyen,
Mert ennen kezemmel benned metszettem fel
       őt kophatatlanképpen.

7
Azért ábrázatja lelkedből már soha,
       míg élsz, ki nem kophatik,
Földön szerteszerint csak érte vallasz kínt,
       míg rajtad meg nem esik.
Azért en a tanács, hogy dolgodhoz jól láss,
       mert így kedved nem telik.

8
Szerelem-gyúlasztó szentséges Cupido,
       mondd hát, mint leljem kedvét?
Monda: Mindholtodig maradj meg ebben így,
       amint imádod képét,
Ráfelelek, s meglátd, hogy meg hozzáfogad,
       noha tőle most elvét.

9
Juliának dolgán nyughatatlankodván,
       elkeseredett szívem,
Vőn ily bátorságot Cupidótól jó szót
       veszett nyavalyás fejem,
Kiben ő úgy fogad, hogy meg hozzáfogad
       az én fene szerelmem.