Nem oh! csak nem hat az égig
     Beteg szívem nyögése!
Bús fejemen lesz mindvégig
     Sorsom kemény végzése.

Látom, hasztalan epedek,
     Mint egy bús filemile;
Tied, lelkem, nem lehetek,
     Lelkemnek édes fele!

Látom, csak azért forrtanak
     Öszve árva szíveink,
Hogy holtig sirdogáljanak
     Záporozó szemeink.

Tépd el édes bilincsemet,
     Hadd repülhessek tőled!
Vagy ölj meg, hogy hív lelkemet
     Nyöghessem ki körüled.

Nyujtsd ki angyal-karjaidat,
     Végy még egyszer öledbe.
Vedd bucsuzó csókjaimat,
     Zárj örökre szivedbe.

De bár tőled elszakadok,
     S mint ez árva nefelejcs,
Érted, lelkem, elhervadok,
     Oh, szivedből ki ne ejts!

Hiszen, majd mikor porunkból
     Phönixként felkelendünk,
Tiéd leszek, ha sírunkból
     Új életre menendünk.

Szánja Vénusz szíveinket,
     S majd fényes édenében
Öszveviszi lelkeinket
     Hív gerlicék képében.

[1799-1802 között]


Elemzések

A vers Berzsenyi Dániel költői életének jellemzőjét tükrözi, azaz az elválás fájdalmát és reményét.
A vers a magyar romantika jegyeit mutatja, olyan motívumokat használva, mint a természet párhuzamok, az érzelmi kitörések és az ideális szerelem.
A versben a beteg, nyögő szív és a bús fej motívuma a költő belső világát, fájdalmát és kétségbeesését jeleníti meg.
A versekben látható epedés és a bús filemile motívuma a nemzetközi romantikára utal, ahol az elszenvedett szerelmi fájdalom és a reménytelenség gyakori témák.
Az összetört szívek és a szemekből záporozó könnyek motívuma is megtalálható a romantikus irodalomban.
A vers utolsó részében a költő mégis reményteljes képet fest a jövőről, az új életre való felébredésről és az örök boldogságról.
A versben megjelenő klasszikus mitológiai utalások, például Vénusz és a gerlice motívuma szintén nemzetközi irodalmi elemeket hordoznak.
Az időbeli keret, hogy a verset 1799 és 1802 között írta Berzsenyi, a korabeli magyar irodalom kontextusában helyezi el a verset.

A vers természettudományos szempontból elemezve nem tartalmaz konkrét utalásokat a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseire. Azonban, a természet és az emberi érzelmek közötti kapcsolat megjelenik a versben. A természettudomány kutatásai azt mutatják, hogy a természeti környezetünknek jelentős hatása van az emberi érzelmekre és jólétére.

Az első sorokban a beteg szív nyögése az égig való hatástól szól, ami arra utalhat, hogy a természet ereje és hatása korlátozott az emberi érzelmekre nézve. Ezen keresztül a vers átadhatja azt az üzenetet, hogy a természeti jelenségek és felfedezések nem mindig hatnak közvetlenül az emberi érzelmekre, és nem mindig tudjuk megérteni, hogy miért történnek bizonyos dolgok.

A versben ismétlődik a "szív" szó, ami az emberi érzelmek és a romantikus szerelem szimbóluma. A versben megjelenik a vágy a szétválás elől, valamint az elválasztás reménye a két lélek újraegyesüléséről. Ez bemutathatja a természet által inspirált romantikus érzelmeket, amelyeket gyakran tapasztalunk meg a természeti környezetben.

A természettudomány jelenlegi felfedezéseit illetően a versek nem tartalmaznak közvetlen utalásokat. Azért írhatott meg ilyen verseket, amelyekben a természeti elemek és az emberi érzelmek találkoznak, mert a természeti környezet és az emberi érzelmek közötti kapcsolatot intuitívan érzékelhette és átélhette.

Az irodalom és a természettudomány összekapcsolása azért is fontos, mert mindkét terület arra törekszik, hogy megértsük és értelmezzük a világot, bár eltérő megközelítéseket és módszereket alkalmaznak. Az irodalom lehetőséget ad arra, hogy az emberi érzelmeket és tapasztalatokat ábrázoljuk, különböző műveletek segítségével, ami segíthet a természettudományos kutatások eredményeinek és felfedezéseinek jobb megértésében és kommunikálásában.

A vers teológiai szempontból a vallásos hit és remény témáját boncolgatja. Az első négy sorban a költő beteg szívét és kemény sorsát fejezi ki. Itt az emberi szenvedés és az égi segítség hiánya feszül egymásnak. A következő négy sorban a költő belátja reménytelen epedését és elfogadja, hogy a lelkének nem lehet a másik felével egyesülni. Ez a rész a patrisztikus gondolkodásra utalhat, amely hangsúlyozza az ember teremtője és az őt teremtő Isten közötti távolságot.

A következő három sorban a költő az emberi szeretetben, a közös fájdalomban és szívfájdalomban találkozás lehetőségét látja. Itt a kötött kötések és az egymásra utaltság fokozott fájdalmat és kötöttséget hoznak. Ez a rész a skolasztikus gondolkodásra utalhat, amely az emberi érzelmi kötődések fontosságát hangsúlyozza.

A következő két sorban a költő azt kéri, hogy tőle tépje el a szívéhez kapcsolódó bilincset vagy ölje meg őt, hogy megszabadulhasson a szenvedéstől. Itt a költő az abszolút szabadságot vagy a halált kéri, amelyek megszüntetnék a földi kínokat és a földi kötődéseket.

A következő két sorban azonban újra az angyali karokba repülés és az örök szeretetkeresés reménye jelenik meg. Itt a költő újra a közös életre vár, de feláldozza a saját életét és boldogságát a másikéért. Ez a rész összekapcsolódik a bibliatudománnyal, mely hangsúlyozza a feltámadást és az örök életet.

Az utolsó két sorban a költő és szerelme közös feltámadását és a boldog újratalálkozást jósolja, ahogy a szerelmesek újraegyesülnek a mennyországban. Ez a rész a középkori teológia gondolkodásának, a vallásos és mitikus képekkel teli várakozásnak felel meg.

A versben tehát több teológiai nézőpont és vallási koncepció is megjelenik, amelyeket a szerző használ ahhoz, hogy a szerelemről és a reményről egy magasabb, isteni szinten beszéljen.