Emeld fel bíbor képedet,
     Csendes Esthajnal!
Enyhítsd meg a természetet
     Harmatillattal.

Hozd alá a fáradt szemnek
     Kívánt álmait,
Fedezd bé a szerelemnek
     Édes titkait.

Titkon nyílnak az életnek
     Legszebb rózsái,
Mély titokban csörgedeznek
     Legszebb órái.

Ah, nékem is van egy titkom
     Szívembe rejtve!
Nem szabad azt kimondanom:
     El van temetve.

Nem szabad kijelentenem,
     Mely boldog vagyok;
S hogy ki az én egyetlenem,
     Kiért hervadok.

Csak a néma hold mosolyog
     Rám szemérmesen,
Mikor az örömcsepp ragyog
     Forró szememen.

[1797-1799 között]


Stílusok

Emelkedj fel fehér arcoddal,
Csendes Esthajnal!
Enyhe kezeddel érintsd meg,
Harmatillatot hordozz.

Hozd le az álom vágyott képeit
A fáradt szemnek,
Fedezd fel a szeretet édes titkait,
Mint egy palástot.

Titokban nyílnak az élet legszebb rózsái,
Mélyen rejtőznek a legszebb órái.
Ah, van nekem is egy titkom,
Szívemben eltemetve.

Nem szabad kimondanom,
Milyen boldog vagyok,
És ki az én egyetlenem,
Kiért hervadok.

Csak a néma hold mosolyog rám,
Szemérmesen,
Amikor az örömcsepp ragyog
Forró szememen.

[1797-1799 között]

Emeld fel, nemes képedet,
     Ó Esthajnal csendes!
Enyhítsd meg, hogy a természet
     Harmattal ragyogjon.

Hozd le a fáradt szem előtt
     Az álmokat vágyott,
Fedezd be a szerelemnél
     Az édes titkokat.

Titokban nyílnak az élet
     Legszebb rózsái,
Mély titkon csendülnek el
     A legszebb órái.

Ah, nekem is van egy titkom,
     Szívemben rejtve!
Tudni kell, nem mondhatom,
     El van temetve.

Nem szabad kinyilvánítanom,
     Mily boldog vagyok,
S hogy ki az én egyetlenem,
     Kiért hervadok.

Csak a néma hold mosolyog,
     Rám irigyelten,
Ha az örömcsepp ragyog
     Forró szememen.

[1797-1799 között]


Elemzések

A vers a romantikus irodalom képviselőjeként sorolható az irodalomtörténetbe. Az esztétikai szempont mellett a következő összefüggéseket vizsgálhatjuk meg a magyar és nemzetközi szépirodalom területén:

1. Romantikus líra: A vers érzelmeket és hangulatot közvetít, ez a romantika egyik fő jellemzője. A természet megszemélyesítése és a szerelem összekapcsolása is tipikus romantikus motívum.

2. Fordító jelentősége: Berzsenyi Dániel versei nagy hatást gyakoroltak a magyar irodalomra, és számos költőt inspiráltak, akik továbbfejlesztették a romantikát Magyarországon.

3. Képzetek használata: A versben számos képzet található, amelyek segítenek az érzelmek kifejezésében és a hangulat ábrázolásában. Ez a lírai költészet egyik általános jellemzője.

4. Szerelmi líra: A versben a szerelem témája felmerül, ami fontos motívum a lírában, és számos költőnél visszatérő elem.

5. Szimbolizmus: A néma hold és a szemérmes mosoly szimbolikus jelentéssel bír, ami gyakori a szimbolista irodalomban is.

6. Hangulati líra: A vers nyugodt, elmélkedő hangulatot áraszt, amely a hangulati vagy lírai költészet stílusához tartozik. Ez a stílus egyetemesen jelen van az irodalomban.

7. Szerelmi titkok és érzésekről való hallgatás: Ez egy tipikus romantikus motívum, amelyet más költők is feldolgoztak.

Ezen összefüggések mellett további költészeti elemeket is vizsgálhatunk, mint például a versszerkezet, a verselés és a rímképletek. Az időhöz kapcsolódó kontextusban is érdemes az alkotást értelmezni, hiszen a versek megírása között eltelt periódusban a romantika jellegzetes jegyei változhatnak, ami a mű befogadását is hatással lehet.

A vers természettudományos szempontból vizsgálva a következő elemekkel hozható összefüggésbe:

1. Természeti jelenségek: A vers elején a "Csendes Esthajnal" megemlítése utalhat az időjárásra és az égbolt állapotára. Az esthajnal a napfelkeltét megelőző időszak, amikor az égbolt kezd világosodni. A harmatillat pedig a reggeli harmat keletkezésére utal, amikor a párolgó vizet a hűvösebb levegő kicsapja a növényekre.

2. Álom: A második versszakban a szemfáradtság és a kívánt álmok megemlítése a természetes alvásigényre utal lehet. A modern alvástudományban ma már sokat tudunk az alvás biológiai és pszichológiai hatásairól.

3. Szerelem: A versben a szerelem édes titkainak fedezése szerepel. A természettudomány ismeretei szerint a szeretet és romantikus érzelmekbiokémiai folyamatok eredményei lehetnek.

4. Élet titkai: A harmadik versszakban az "élet legszebb rózsái" és "legszebb órái" titkokként vannak említve. A mai természettudományban ismerjük az élet keletkezésének és működésének csoffját, de még mindig rejtélyeket tartogat számunkra.

5. Személyes titkok: A vers végén a költő saját személyes titkáról, boldogságáról és szerelméről beszél, amit nem mer kimondani. Ez a személyes tapasztalat és az emberi érzelem világának természettel való kapcsolatára utalhat.

A vers időpontjában az emberiség még csak felületesen ismerte a természet törvényeit, a biológia, az álom és az emberi érzelmek hátterének tudományos magyarázatát. Azonban a mai természettudományi eredmények és felfedezések alapján kapcsolódási pontokat találhatunk a vers és a modern természettudomány között.

Berzsenyi Dániel Az Esthajnalhoz című verse teológiai szempontból is értelmezhető. A versben vannak utalások a természet és az élet titkaira, valamint a boldogságra és az eltemetett titkokra.

A bibliatudomány nézőpontjából a versben megjelenő elemek és képek a teremtésre és az isteni gondviselésre utalnak. Az Esthajnal képét bíborba öltöztetve, csendességgel és harmattal érzékelteti a természet szépségét és a teremtő isteni kegyelmet. A fáradt szemnek megnyugvást hozó álmok, valamint a szerelem édes titkai pedig isteni gondviselésnek tűnnek, amelyek a lélek megpihenését, boldogságát és a titkos isteni ajándékot jelentik.

A patrisztika nézőpontjából a versben megjelenő titkok és a hold által mosolygó néma lényegében a kinyilatkoztatások és az isteni misztériumok képét festik le. A rózsák titkos nyílásai és a legszebb órák csendes csörgedezése arra utalnak, hogy az isteni bölcsesség és szeretet olyan dolgokat tartogat a lélek számára, amelyeket csak mély titkokban lehet felfedezni. Az eltemetett titok, amelyről nem lehet beszélni, pedig megszimbolizálhatja az isteni misztériumokat vagy a lelki szent tapasztalatot, amelyet nem lehet egyszerűen megfogalmazni vagy kifejezni.

A skolasztika nézőpontjából a versben a titokzatosság és a megérthetetlenség hangsúlyozódik. A vers első sora, "Emeld fel bíbor képedet", valamint a titkokban nyíló rózsák és legszebb órák azt sugallják, hogy az isteni bölcsesség és a teremtés szépsége alapvetően felfoghatatlan és kimeríthetetlen. Az eltemetett titok, amelyet nem lehet kimondani, pedig a misztériumok megismerhetetlenségére és megértésük korlátaira utal.

Más szempontból nézve a vers egyszerűen egy lírai vallomás lehet, amelyben a költő személyes érzéseit és titkait fejezve ki a természet képeivel és képzeteivel. Az Esthajnal, az álmok, a szerelem és a mosolygó hold mind a poéta belső világát tükrözi, ahol boldogság és titok jelennek meg.

Összességében Berzsenyi Dániel Az Esthajnalhoz című verse többféle teológiai értelmezést is lehet kapcsolni. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira hivatkozva a vers a teremtő isten gondviselését, az isteni misztériumokat és az emberi kapcsolatok titokzatosságát boncolgatja. Más szempontból nézve pedig egyszerűen egy lírai vallomás, ahol a természet képei és a költő személyes érzései és titkai jönnek színre.