1805. Octob.14d.

Mit hallok! Árpád honja határain
Álgyúk dörögnek! rettenetes veszély
     Zúg, mint dagadt felhők morajja
          S Bosporusok zokogó nyögése.

Egy nagy csapással mindeneket levert
A harc s dicsőség kénye, Napóleon,
     S mint Júpiter mindent lerontó
          Mennyköve, egy riadással elszórt.

Látom hazámnak fegyveres őreit
Réműlt futásban; látom az éktelen
     Vert had zavarját tébolyogva,
          S Bécs s Pozsony érckapuit vivatlan

Kitárva! Oh sors! oh csuda nap! mi ez?
Nincs hát remény már? - Itt az idő, magyar,
     Mely majd szabad lelked nem ismért
          Jármot akaszt te szilaj nyakadra.

Nyolc száz repült el már Budavár felett.
Villámok ádáz zápora, vérözön
     Toldult s rohant rád számtalanszor:
          Ámde te, mint az egekbe ötlő

Kriván, mosolygál a zivatar között.
Rémíthetetlen melled acélfalat
     Vont fel körülted, s vakmerően
          A haragos buzogányt ragadván,

Gigászerővel harcra szegült karod,
Vívtál ezerszer többel ezer csatát:
     Menj, most mutasd meg Zrínyi lelkét,
          Zrínyi dicső remekét, halálát!

Merj! a merészség a fene fátumok
Mozdíthatatlan zárait áltüti,
     S a mennybe gyémánt fegyverével
          Fényes utat tusakodva tör s nyit.

[1805?]


Elemzések

Berzsenyi Dániel "Az Ulmai ütközet" című versében a költő a történelmi eseményeket teológiailag értelmezi. A vers a Napóleon által vezetett francia hadsereg sikereit és az általa okozott rettenetes veszélyt és pusztítást ecseteli.

A bibliatudomány szempontjából a versben megfigyelhető a biblikus imádságokhoz hasonló retorikai elemek használata. Az első versszakban a költő a "dörögnek" és "veszély" szavakkal tér vissza a Bibliában is gyakran használt képekhez, amelyek Isten haragját vagy az isteni büntetést jelképezik. A "Bosporusok zokogó nyögése" pedig az apokaliptikus képeket idézi meg, amelyek a világ végét és az emberi szenvedést jelképezik.

A patrisztika elveit figyelembe véve a versben az emberi gyarlóság és a természeti katasztrófák mellett megjelenik a hittel és az Istenbe vetett bizalommal való kiemelkedés lehetősége. A versben a költő szimbolikusan ábrázolja a magyar népet, amely reménytelennek tűnik, de végül "megmutatja Zrínyi lelkét" és a hősiesség által legyőzi a nehézségeket. Ez a gondolat a patrisztikus optimizmusra utal, amely szerint az ember a hit erejével túl tud lépni a sorsa által rákirótt nehézségeken.

A skolasztika pedig rámutathat az irodalmi műben megjelenő logikai összefüggésekre és érvelési struktúrákra. A versben Berzsenyi Dániel a tárgyi és személyes hatásokat részletezi, amelyekkel szembenéz a magyar nép. A versszakokban megtalálhatóak a következtetések a pusztításról, a remény elvesztéséről és az áldozathozatalról. Ezenkívül a vers logikai fejlesztése a bizalom és a hősiesség bátorítását jelenti, amelyek a megoldást kínálják a hatalmas kihívásokra.

Mindezek mellett más aspektusok is megjelenhetnek az elemzésben, például a mű irodalmi és stiláris jellemzőinek (szimbolika, képek, metrum stb.) vagy a történelmi kontextusnak a vizsgálata.

A vers címe "Az ulmai ütközet", ami a 1805-ös napóleoni háború egy fontos csatájára utal. A vers első sorában megjegyzi, hogy a dörömböző ágyúk hangja rettenetes veszélyt jelent. Természettudományos szempontból a hangokat és a képződésüket vizsgálhatjuk. Számos hangok összecsapása a levegőben rezgéseket és hullámokat okoz, amelyek eljutnak fülünkig és hangként érzékeljük őket.

A versben található kifejezések és képek többek között hasonlóak lehetnek a vulkáni kitörésekhez vagy más természeti katasztrófákhoz, amelyekben a hangok és a rezgések szerepet játszanak. A "dagadt felhők morajja" például lehet hasonló a vulkáni robbanáskor hallható hangokhoz, amikor a felgyülemlett gázok és anyagok hirtelen felszabadulnak. A "Bosporusok zokogó nyögése" is utalhat az óceánokban és tengeri szorosokban előforduló hullámok és hangok erejére és zajára.

A vers továbbá említést tesz a harc és a dicsőség kényszeréről, amelyek fontos szerepet játszanak a történelemben és a természettudományban egyaránt. A harc és a háború kutatása a haditechnika és a hadviselés tudományához kapcsolódik, ahol az új fegyverek és taktikák felfedezése fontos szerepet játszik a csatamezőn.

A versben megjelenik egy természeti jelenség, a villámok ádáz zápora, amely a villámok erejét, vihart és esőzéseket utal. A villámok természettudományos kutatása sokat segített a villámtizenlők fejlesztésében és a villamosenergia-termelésben.

A versben található szimbolikus 'Zrínyi lelke' és 'Zrínyi dicső remekét' utalhat a hősies küzdelemre és az emberi erőfeszítésekre, amelyek a természettudományok területén is megfigyelhetőek. Az emberek folyamatosan felfedezik, kutatják és kihívásokkal küzdenek a természettel kapcsolatos problémák megoldásának érdekében.

Összességében a vers olyan természeti jelenségekre és emberekre utal, akik képesek szembeszállni a természet erejével és kihívásaival. A természettudományos kutatások és felfedezések segítenek a mi világunk megértésében és meghaladásában, ahogyan az emberek folyamatosan új megoldásokat találnak a természeti katasztrófák és más kihívások kezelésére.

A vers Berzsenyi Dániel az első szakaszokban a veszélyben lévő haza képét festi le az olvasó előtt. Az Árpád honjára veszélyt jelző álgyúk dörgése és a boszporusok zokogása azonnali feszültséget teremt a szövegben. A következő részben a francia hadvezér, Napóleon erejét és hatalmát emeli ki, mint ahogy az ókori isteneket, Jupitert és a mennykövet is megemlítve.

A második szakaszban a szerző a hazájának megvert katonáit és a zavart hadsereget látja rettenetesen menekülni. A verse archaikus hangulata és a megszemélyesített tárgyak használata (Bécs és Pozsony érckapui) erősítik a megrendültséget és a rettenetes helyzetet.

A harmadik szakaszban a szerző különleges kérdéseket tesz fel, hogy miért történik mindez, és hogy vajon van-e még remény a hazájuknak. A megkelt időpont, ami a júliusi csatát idézi fel, és a magyarság szabadulására utal.

A negyedik szakaszban a szerző részletesen leírja a csatában tett erőfeszítéseket és a védő álláspontot, amit a magyar hadsereg képviselt. Az acélfalra emlékeztető védelem és a vakmerő buzogány használata hozzájárul a hősies képhez, amit a szerző fest.

Az utolsó szakaszban a szerző bátorítja a hősöket, hogy merész cselekedetekkel kell szembenézniük a halállal, hogy megmutassák Zrínyi lelkét és a magyarok büszkeségét. A merészség és a halál bevállalása szimbolizálja azt, hogy a nemzet ereje és lelkisége az ilyen kiemelkedő pillanatokban mutatkozik meg.

Az időben a vers 1805-ben íródott, ami az Ulm-i csata évére utal. A vers történelmi eseményekre reagál, de az általa megénekelt hősies és büszke magyar karakterek univerzálisabb szimbólumok is lehetnek.

A vers a magyar irodalomban a romantika korszakába tartozik. A romantikus irodalom az érzelmekre, az egyéni tapasztalatokra és a nemzeti identitásra helyezte a hangsúlyt, valamint jelen volt a történelmi események ábrázolása is. A vers a nemzet és haza témáját dolgozza fel, és hősként tünteti fel a magyar katonákat.

A versben használt képek és megfogalmazások a nemzetközi szépirodalomból is ismertek. Az ókori istenek (Jupiter), a mennykövek és a hősök alkotják a mítoszok világának részét. A romantikus irodalomban gyakran éltek ezekkel a mitológiai motívumokkal, és a hősökkel foglalkoztak.

Összességében a vers egy erőteljes, romantikus hangulatú alkotás, amely a magyar nemzet sorsáról és a hazáért való bátor küzdelemről szól. Az erőteljes képek és a históriai utalások a magyar és a nemzetközi szépirodalom különböző szempontjait is megjelenítik.