Hol vagy te, Széphalom? - Phantáziám bája!
     Jer, mutasd meg elmémben,
Mutasd meg a virtust mennyei mátkája
     Jutalmazó ölében;
Mutasd meg Kazinczyt s házi isteneit,
Hadd olvassam lelke bérét, örömeit
     Szabinája szemében.

Hadd lássam, mint éli Plátónk szebb világát
     Áon mirtushalmain,
Mint öleli kedves Eugeniáját
     Mint csügg hölgye csókjain;
Mint él Antónia szép házi körében;
Mint búcsuzik, mint megy Kázmér ernyejébe
     Schiller s Goethe karjain;
S mint repül majd vissza édes feleihez,
A szelíd gerlice fészke kisdedihez
     A szerelem szárnyain.

[1809]