Ha feltaláltatik köztünk a barátság,
E földön egészlen egy kicsiny mennyország.