I

A nekiszépűlt Budára
Nádorispányunk számára
     Egy áloét hoztak volt:
De alig lett virágzása,
Mint az áloék szokása,
     Ő is azonnal megholt.[1]

II

Szépeink közt megjelenvén,
     Angyalnak ítéltenek:
Most az angyalokhoz menvén,
     Óh! minek nevezzenek?

[1]   Az áloé egy fejedelmi virága a fejedelmi kerteknek; mihelyt
elvirágzik és magzik, azonnal meghal