Pártütő! ez igen borzasztó nevezet,
     Mert hazája s ura ellen fog e' kezet.
Voltak sok pártütők, találunk sok Hórát,
     Ki hazája ellen vezette táborát,
De soknak e nevet csupán azért adták,
     Mert külömben őket meg nem gyilkolhatták.
Ki pártütő, ki nem, ítélje a haza,
     Melyet vagy megronta, vagy mególtalmaza.
Néha azt nevezik gyilkos pártütőnek,
     Kit kedves hazája tart védelmezőnek.
Némelykor, kik titkon a hazát koncolják,
     Hazaárulással a hívet vádolják,
S hogy ez a hívőket még fel ne forgassa,
     A neve mindnyájok előtt Harám bassa.