Verselők! felőletek
Hírdetik, hogy bennetek
     Lakna istenség,
Akinek lehellete
Bennetek lángot vete
     S lelketekbe ég.

Verselők! én rólatok
Íly erőt nem mondhatok,
     Bennetek van az.
Ámde kezd egy isteni
Lelket lelkem érzeni,
     Már az szentigaz.

Verselők! ez gyújtja meg
Lángomat, s csak úgy leszek
     Én is verselő.
Kérditek talám nevét,
Aki lelkemnek hevét
     Szerzi? Lilla ő.