Vitéz és Lilla (Kettős dal)

Vitéz

Valld meg, kérlek, kedves lélek!
          Még szeretsz-é?
Engem másért, míg csak élek,
          [Meg nem vetsz-é?]
     Én szeretlek tégedet,
     Tisztelem jó szívedet:
          Megvethetsz-é?
          Megvethetsz-é?

Lilla

Hidd el, kérlek, kedves lélek!
          Én szeretlek,
Téged másért, míg csak élek,
          Meg nem vetlek.
     Százszor már nem mondtam-é?
     Mégis kételkedhetsz-é?
          Be nevetlek.
          Be nevetlek.

Vitéz

Sokszor ám a lyánka szíve
          Állhatatlan.
És ahoz, ki legjobb híve,
          Irgalmatlan.
     Én is attól tartok ám;
     Mert ez a kis ethikám
          Csalhatatlan.
          Csalhatatlan.

Lilla

Én is hát szíved formáját
          Úgy tekintsem,
Hogy más ifjaknak hibáját
          Rád is hintsem?
     Nem, nem: bár más mit tegyen,
     A mi szívünk hű legyen;
          Úgye kincsem?
          Úgye kincsem?

Vitéz

Én örökre lészek híved,
     Kedves lélek!

Lilla

Én is, kedves! mással szívet
     Nem cserélek.

Vitéz

Én szeretlek, édesem!

Lilla

Én is téged, kedvesem!

Ketten

     Míg csak élek.
     Míg csak élek.