Távollétembe
     Képedet szívembe
Szent bélyegűl viselem,
     Ne légy, szép érzékeny,
     Te is feledékeny,
Legalább álmodj velem.