Ilyen dorgálást, barátom,
     Tőled már sokszor hallék,
Hogy magam miért bocsátom
     Úgy el, bár vidor valék?
Mért vagyok most olyan gyáva,
Aki másszor, mint egy páva
     Voltam a felőltözött
     Víg gavallérok között?

Azt is hányod a szememre,
     Hogy most bús, komor vagyok,
És hogy már ifjú létemre
     Mindenemmel felhagyok,
Én, ki másszor a lyánykákat
És egész kompániákat
     Kedveltetni jól tudám. -
     Úgy van: Lillát bírtam ám.

Most pedig már bús kedvébe
     Szívem csak szomorkodik,
Őltözöm csak neglizsébe,
     Két orcám halványodik;
Nem kedvellek társaságot,
Sem leányt, sem cifraságot. -
     Úgy van: Lillát fájlalom. - -
     Óh te, eltűnt angyalom!


Elemzések

A vers Csokonai Vitéz Mihály szerelmi bánatát és a változásokat, amiket átél, közvetíti az olvasó felé. Az első versszakban a költő elpanaszolja barátjának, hogy miért hagyja magát ilyen könnyen elveszíteni a vidámságot és miért válik gyává, amikor korábban mindig boldogan és magabiztosan élt. A második versszakban arról beszél, hogy most bús és komor, és mindent felhagyott, pedig korábban nagyon sikeresen és társaságkedvelően élt. Megemlíti, hogy korábban volt egy kedvese, Lilla, akit nagyon szeretett. A harmadik versszakban már csak szomorkodik, nem kedveli a társaságot és mindent hiányol. Egészül ki, hogy hiányolja Lillát, aki eltűnt az életéből.

A versszakok közötti összefüggés azonban nem csak a költő érzelmi állapotában rejlik, hanem a vers felépítésében is. Az első két versszakban a költő a múltbeli boldogságot és sikerét meséli el, míg a harmadik versszakban a változását és az elveszett boldogságot. Ez az időrendben való előrehaladás a versben segít elmesélni a költő érzelmi állapotának alakulását és eljárni a múltból a jelenbe.

A vers magyar irodalmi összefüggése pedig az, hogy a 18. századi költészet tipikus szerelmes lírai műfajba sorolható. Jellemző rá a személyes érzelmek közvetítése és a közvetlen nyelvezet használata. A szerelmi bánat, az elidegenedettség és a változások témája szintén gyakori ezekben a versekben.

Nemzetközi irodalmi összefüggések között megemlíthetőek a romantikus költészetben megjelenő hasonló témák és érzések. Sok romantikus költő írt a szerelemről, a bánatról és az elidegenedettségről, valamint arról, hogy az élet hogyan változtathatja meg az embert. Az angol költő, Lord Byron is gyakran írt olyan verseket, amelyekben a költő érzéseit közvetíti.

A vers első ránézésre egy társaságban elhangzott szemrehányást tükrözi. A beszélő barátjától idézi a megjegyzéseket és visszakérdez, hogy miért engedi el magát, holott korábban vidám és öntudatos volt.

Egy lehetséges teológiai értelmezés szerint a vers vallásos elemekkel is rendelkezik, amelyek a bibliai tanításokra utalnak. A "dorgálás" és a "gyáva" kifejezések azt sugallhatják, hogy a beszélő hibáit vagy vétkeit emelik ki barátja szavai. A szomorkodás és az önmagát elfogadó hozzáállás pedig árulkodhat a bűnbánatról és a megtérésről.

A bibliatudomány szempontjából a versben megfigyelhető a megtérés és az önmegtagadás téma, melyek a keresztény tanításokra utalnak. A beszélő korábban az élet örömeit élvezte, de most elhagyja ezeket az élvezeteket a bűnbánat és a lelki megtisztulás érdekében.

A patrisztika, azaz az első keresztény írótársaság nézőpontjából a versben megfigyelhető az emberi természet változékonysága és a megtérés fontossága. Az ember szabad akaratából adódóan képes a megbánást és a változást választani, és ezzel közelebb kerülni Istenhez.

A skolasztika, azaz a középkori teológia nézőpontjából a versben megfigyelhető a személyes tragédia és a lemondás kérdése. A beszélő figyelmét és érdeklődését egy konkrét személy, Lilla, iránt elveszíti, ez pedig egyfajta érzelmi fájdalommal jár. A lemondás és a szomorúság az élet negatív aspektusaira való reflektálásra utalhat.

Egy alternatív megközelítés szerint a vers az egyéni fejlődés és az identitás változásáról is beszélhet. A beszélő változást tapasztal énképében és viselkedésében, ami az élet különböző szakaszaiból és tapasztalataiból ered.

Ezen értelmezések mellett más lehetséges perspektívák is létezhetnek a vers szövegének elemzésére, például a szerző életrajzi adatairól vagy a korabeli társadalmi kontextusról való tudás alapján.

A vers célja egy baráti párbeszéd, amelyben a költő sajnálkozik, hogy valamiben megváltozott, és már nem az a vidám, társaságkedvelő fiatalember, mint régen volt. A verse alapján természettudományos szempontból nehéz konkrét felfedezéseket vagy kutatási eredményeket találni, azonban néhány olyan elem lehet azonosítható, amely a mai tudományos ismeretekkel összefüggésbe hozható.

Az egyik ilyen elem a vers elején található kifejezés: "dorgálást". Ez a szó arra utalhat, hogy a költő barátja valamilyen módon figyelmezteti vagy kritizálja a költőt. A mai természettudomány szerint viselkedésünk egy része genetikailag meghatározott, melyet az evolúció és a genom változása alakít. Tehát lehetséges, hogy a barát figyelmezteti a költőt egy olyan tulajdonságára, amely természetes adottságként határozza meg viselkedését.

A versben említett "páva" metaforikusan használt szó, amely arra utal, hogy korábban a költő önbizalommal telve volt és kiemelkedett a társaságban. A mai kutatások azt mutatják, hogy az önbizalom szintje befolyásolhatja az emberi viselkedést és kapcsolódhat az agyi kémiához és az ösztönzők feldolgozásához. Tehát ez a része a versnek a viselkedéstudomány és a kognitív neurobiológia területeivel kapcsolatos.

A vers második része arról szól, hogy a költőből eltűnt a korábbi vidámság és érdeklődés a társaság és a nők iránt. A modern pszichológia és neurológia is foglalkozik a hangulat és az érdeklődés változásainak hátterével. Az érzelmi változásokat és a lehangoltságot például az agyban található neurotranszmitterek, például a szerotonin, a dopamin és a noradrenalin szintje is befolyásolja.

Összességében a vers elemzése természettudományos szempontból kevés konkrét felfedezést eredményez, de néhány olyan témára utal, amelyek a modern természettudomány, a kognitív neurobiológia és a pszichológia kutatási eredményeivel összefüggésbe hozhatóak. Az emberi viselkedést, a hangulatot és az érdeklődést a természettudomány legújabb eredményei segíthetik megérteni.