melyeket itten létében ütött öszve egy, aki ezt tiszta szívvel
ajánlja a Tekintetes Úrnak magával együtt.
Jóllehet:
Non omnes arbuta iuvant, humilesque myricae
Verg. Ecl. 4. v. 2.
Biharból Kovácsiba való általmenetelemben gyalogjába készűlt
versecskék, melyeket a hegy alatt faragtam.
24a Decembris

Hallá kend, Bácsi, van-e még jó messze Kovácsi?
Szent Pál (N B. nem sűlt Apostolok lova) sánta lova még mehet arra, tova.
Erre Bihar; menjen, de elébb lova jól kipihenjen,
Merre diófa-határ láttatik, arra Csatár.
A hegyek aljában...      ....gázolja magában,
Erre kövesse szagát: várja Kovácsi magát.

Egy vacsora felett, a borozás közben

A legátusnak poharába tőltsön,
Aki jó kedvet akar adni kőlcsön:
Egybe jó pap lesz, hegyi bort ha kóstol,
     Minden apostol.

26a Decembris.

Borostyános Múzsád, e csekély szil-ági
Múzsát kérem, vegye jó neven, SZILÁGYI!

          Sig. Kovácsi d. 28a Decembris 1792.