Míg nálatok
     Itt múlatok,
Minden gondot oszlassatok,
     Fel ne bontsák,
     El ne rontsák
Kedvünket a bánatok.
     Ártatlanúl élesztgessük elbágyadott kedvünket,
     Az örömök balzsamába feresszük bé szívünket.
Ím a múzsák laurust fonnak,
Hélikon tetejébe örvendő nótát vonnak.