Régi zavaros rémmesékből
felködlik a képe:
Torzonborz kutyafeje van,
suhogó, nagy fekete szárnya
s ha vörös fénnyel feljön a vacsoracsillag,
embereket eszik.

Alkonyat felé már zsong az agyam,
torkomban lüktet a szívem,
félek.
Minden sarokban ott ül a Rém,
neszel, motoszkál, leskelődik,
összehúzódik, felnyúlik, imbolyog, gomolyog
a gumitestű, nyúlós árnyék-szörnyeteg.
Lámpát gyújtani nincsen erőm,
csak ülök, egyre ülök,
szűkölök, fütyülök
s ha nem bírom tovább,
menekülök.

De hiába rohanok a pitvarba is,
udvarra lihegve hiába futok:
Minden sarokban ott ül a Rém,
véres szeme villog, a szárnya suhog,
a rózsafák mögött,
a hátsó udvarban is,
a ketrecek és ólak háta mögött,
s ez így van minden este
és így megy minden éjjel.
Agysejtjeim létráján fel és alá futkos
az őrület
és nincs kegyelem!

Csak néha füstölög ki belőlem
zavaros kicsi imádság, - valahogy így:
Isten!
Kis gyermekek jóságos Istene!
Adj nekem tiszta-kék gyermek-szemet,
mellem medrébe mozdulatlan lélek-tavat,
hogy nyugodtan ülhessek ki a ház elé
s a Végzet sötét odúja előtt
úgy érezzem magamat, mint a gyermekek,
akik csigaház előtt az útszélre kucorodnak
s cérnaszál hangon kórusban énekelik:
Csigabiga, gyere ki!
Ég a házad ideki


Elemzések

A vers irodalomtudományi szempontból több összefüggésre is utal mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalmi területeken.

1. Tematika: A versben jelen van a rémmese, az ijesztő, sötét hangulat, amely a romantikus és a gótikus irodalomra is jellemző. Ez a motívum az angol irodalomban, mint például Edgar Allan Poe műveiben vagy Mary Shelley Frankenstein című regényében is megjelenik.

2. Szimbolika: A kutyafej és a fekete szárnyak szimbolikája kígyóra, sárkányra vagy démoni lényre utalhat, amelyek szintén különböző irodalmi művekben felbukkannak. A vörös fénnyel feljövő vacsoracsillag az esti időszakot is jelképezi, amelynek közeledtével erősödnek a félelmek és a rémisztő lények.

3. Motívumok: A Rém, mint ijesztő, rémisztő figura, aki minden sarokban ott ül, a Rém velem jár motívum klasszikus horror történetekben is előfordul, például Bram Stoker Drakula című regényében vagy H. P. Lovecraft műveiben.

4. Hangulat: A vers súlyos, fojtogató, félelmetes hangulata hasonló a szépirodalmi művekben alkalmazott sötét és misztikus atmoszférákhoz. A szorongás és az elnyomás érzete a modernizmus korszakában is gyakori motívum volt, például Franz Kafka vagy Fyodor Dostoyevsky műveiben.

5. Vallásosság: A versben hívő képlettel találkozhatunk, amikor a lírai én "Isten!" kicsi, zavaros imádságával fordul a Felsőhöz. Ez a vallási motívum a végzetről, a kegyelemről és a tiszta-lélekről egyaránt szól, amelyeket más irodalmi művekben is megtalálhatunk.

A vers teológiai szempontból a végzet és a félelem témáját boncolgatja. A régi zavaros rémmesékkel való kezdés által a vers egy ősibb, misztikus világba kalauzol el minket. Az említett "véres szemű Rém" figura különféle teológiákból is ismerős lehet, például a Sátán vagy a démonok képzetét idézi fel.

A biblatudomány nézőpontjából az említett Rém lehetőségként értelmezhető a bűn szimbólumaként, aminek hatása alatt az ember megtorpan és félni kezd. A vers szimbolikusan jeleníti meg azt a belső küzdelmet, ami az emberben zajlik, amikor szembesül a bűneivel és a teremtett világban rejlő veszélyekkel. A végső kép a "Végzet sötét odúja előtti" helyzet, amelyben az ember legyőzetve érzi magát.

A patrisztika nézőpontjából a vers arra utalhat, hogy az embernek csak az Isten által adott tiszta gyermek-szem és mozdulatlan lélek-tó segíthet abban, hogy megmeneküljön a bűn és a félelem közepette. Ez az imádságos felkiáltás Istenhez való fordulást jelképezi, aki a gyermeki bizalom és odaadás forrása lehet az ember számára.

A skolasztika nézőpontjából a versben ábrázolt "Rém" és a végzet jelenségek természetfeletti erejét idézheti fel a középkori teológiában. A skolasztikus gondolkodásban a végzet egy rendszernek vagy tervezésnek a részeként értelmezhető, ahol az embernek a hit és az életébe vetett bizalom mellett kell helytállnia. A versben megjelenő függőség érzet és az imádság szerepe arra utalhat, hogy az embernek fel kell ismernie saját korlátait és függőségi viszonyát a természeti és szellemi erőktől, és azáltal keresnie kell Istent.

A versben jelenlévő félelem és a végzetet jelképező Rém általános emberi érzések és tapasztalatok, amelyeket teológiai nézőpontból lehet értelmezni. Együttérzést és kérdéseket kelthet fel a gyarló ember helyzetéről és a szellemi erőforrások fontosságáról a teológiában.

A vers, Dsida Jenő "A végzet odúja előtt", egy régi szellemi világkép hatására készült alkotás. A vers természettudományos szempontból elemezve azonban érdekes összefüggésekre hívhatja fel a figyelmet.

Az első sorokban a régi zavaros rémmesék megemlítése arra utalhat, hogy a költő a természettudományos felfedezésekkel párhuzamosan próbálja értelmezni a világot. Az ismeretlen és félelmetes természeti jelenségeket allegorikus módon jeleníti meg a Torzonborz kutyafeje formájában, ami lehet az ismeretlen és furcsa élőlényekre vagy jelenségekre utalás.

A "suhogó, nagy fekete szárnya" egy olyan részlet, ami az újabb kozmológiai felfedezésekkel kapcsolódhat össze, pl. a fekete lyukakhoz vagy a sötét anyaghoz, ami ismeretlen mivolta miatt rejtélyes és ijesztő lehet.

Az "embereket eszik" sorban a vörös fénnyel feljövő vacsoracsillagra történő utalás a csillagászattal hozható összefüggésbe, ahol a vörös fénnyel jellemezhető csillagok magas hőmérséklete és óriási mérete általában pusztító és veszélyes lehet az életre.

Az alkonyat felé zsongó agy és a félés szintén az emberi érzésekkel és a természeti jelenségekkel való kapcsolatot fejezheti ki. Az agy működése, az érzelmek és a válaszreakciók megértése még mindig nagy kihívást jelent a mai természettudományos kutatásokban.

A "gumitestű, nyúlós árnyék-szörnyeteg" jellemzése az ismeretlen és ijesztő élőlényekre vagy jelenségekre hasonlítható, amik gyakran a fantasztikus irodalomban jelennek meg. A modern biológia kutatásai során még mindig találhatunk új fajokat vagy furcsa testalkatokat, amik kihívást jelenthetnek a természettudomány számára.

Az imádságban a költő kér egy tiszta-kék gyermek-szemet és egy mozdulatlan lélek-tavat, amik a belső nyugalomra és béke érzésére utalhatnak. Egy tudományos értelemben vett imádság azonban inkább egy olyan kérést fejezhetne ki, hogy az emberiség egyre növekvő tudása és képességei révén képes legyen megérteni és kezelni az ismeretlen és ijesztő természeti jelenségeket.

Összességében az "A végzet odúja előtt" című vers átmentésre, a mai tudományos felfedezésekre és a természettel való kapcsolatra utal. A természettudományos szempontból történő elemzés során a vers sokkal inkább az ismeretlenre és a félelemre való reakcióként értelmezhető, ami sokkal inkább a költő korát és világképét tükrözi, mint a mai természettudományos felfedezésekkel való összefüggést.