Fehér, haldokló koldusok.
Azrael szárnya megsuhog
s nyomába, mint a tinta, foly
ezer puha, meleg bagoly.

Síró, piciny, beteg hitem
eldédelgetem szeliden,
de amikor elszenderül,
úgy itt maradok egyedül.

Húsvétra készülnek talán,
csengő cseng barikák nyakán.
Itt süt, pirít, pofoz, gyaláz
a láz, a láz, a láz, a láz.

Reszketve sárgul a kezem.
Bibliára emlékezem.
Ecetet iszom s untalan
lándzsa döfi át oldalam.

Ezüst harang. Folyik a könny.
Mögötte jön a hűs közöny.
A szem sötét, semmit se lát.
Aludni ötszáz éven át.


Elemzések

A vers elemzése természettudományos szempontból az alábbi témákra térhet ki:

1. Az élet és halál: A vers elején találkozunk a "fehér haldokló koldusok" képével, amely az emberi élet véges természetét jelképezi. Az ember halála és az utána következő folyamatok megértése ma is a természettudomány kutatási területe.

2. Az emberi test: Az "Asrael szárnya" metafora az emberi test halált hozó aspektusára utal, amelyet a modern orvostudomány próbál megérteni és kezelni. Az emberi test és annak működése, betegségek és gyógyulási folyamatok tanulmányozásában a mai természettudomány számos felfedezést tett.

3. Az öngondoskodás és egészség: A versben az "ecetet iszom" sor arra utal, hogy a költő valószínűleg egyfajta gyógymódot alkalmaz betegsége ellen. Az egészség megőrzésének és a betegségek kezelésének területén a természettudomány hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben.

4. Az idő: A versben az idő jelentősége is megjelenik az "aludni ötszáz éven át" sorban. Az idő és annak múlása, valamint a különböző kulturális és tudományos koncepciók a természettudomány és az asztrofizika szempontjából is fontos témák.

Ezen túlmenően, az árnyak, a hangok és a színek is szerepet játszanak a versben, amelyek természettudományos vizsgálatai szintén relevánsak lehetnek, például a fénytan, a hangtan vagy az anyagok felbomlásának teljes mértékben értett folyamatai.

Dsida Jenő Azrael árnyékában című versét irodalomtudományi szempontból elemezve több összefüggés is felfedezhető mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

1. Azrael motívuma: Azrael a halál angyala a zsidó, keresztény és iszlám hagyományban. Az itt megjelenő szimbolika a versben megjelenő halál és szenvedés jellemzői. Az Azrael motívuma a versben hasonlóan szerepelhet más művekben is, például Edgar Allan Poe The Raven című versében, ahol a holló a halál szimbóluma.

2. Az elhagyatottság motívuma: A versben az elhagyatottság érzése jelenik meg, amikor az alvó hívő egyedül marad. Ez a motívum gyakran felbukkan a magyar irodalomban is, például a József Attila Aludjék hát című versében.

3. A húsvét motívuma: A versben a húsvét jelképei és hangulata jelennek meg, amelyek a megújulást és a feltámadást szimbolizálják. Ez a motívum szintén gyakran előfordul a magyar és nemzetközi irodalomban, például a William Butler Yeats Ezt az órányi ezus főtt sárga tojást és a Sándor Petőfi Húsvét című verseiben.

4. Az elidegenedés motívuma: A versben az elidegenedés érzése jelenik meg, amikor az italozás és az önsanyargatás útját választja a szerző. Az elidegenedés motívuma előfordul szerzőknél, mint Fran Kafka és Albert Camus.

5. A könnyek motívuma: A versben a könnyek és a szomorúság jelképezik a szenvedést és a veszteséget. Ez a motívum általánosan jelenik meg a szépirodalomban, például a William Shakespeare Hamlet című drámájában.

Ezek a példák csak néhányat jelentenek az összefüggésekből, amelyeket Dsida Jenő Azrael árnyékában című versében felfedezhetünk. A műszaki elemzés mélyítése és további elemek felfedezése további kutatást igényelne a magyar és nemzetközi szépirodalomban.

A vers teológiai vonatkozásait elemezve megérthetjük, hogy Dsida Jenő az emberi szenvedést és nyomorúságot ábrázolja, valamint a hit és remény megpróbáltatásait megjeleníti. A versben található pistakiaszerű motívumkör azaz a fehér, haldokló koldusok és Azrael (az angyal a halál angyala) jelenléte szimbolizálja a halált és a szenvedést. Az angyal megjelenése a versben arra utal, hogy a halál mindent maga alá temet, és senki sem tud kitérni előle. Az azraeli szárny sajátosan jelenik meg a versben, hiszen suhogása hallható, de maga Azrael nem látszik, csak nyomába foly egy puha, meleg bagoly. Ez a jelenség a halál és az angyalok misztikus jelenlétét sugallja. Az árnyék, amit Azrael vet a haldokló koldusokra, a halál átka és fenyegetése, amely mindenkire rávetülhet, és senki sem menekülhet előle.

A Bibliatudomány szempontjából a vers vallásos jellegű utalásokkal és képekkel van tele. Az idézett isteni szavak, a húsvéti felkészülés, a bibliára emlékezés mind a vallási hagyományokra és hitre utalnak. A részletek bibliai motívumai, mint az ecetet iszom és a lándzsa átszúrása az oldalban, Jézus Krisztus szenvedésére, keresztre feszítésére és halálára utalnak. Ezek a motívumok arra is utalnak, hogy a szenvedés és a halál, amit az emberi életben tapasztal, a kereszthalál és a megváltás misztériumához kapcsolódik.

A patrisztika nézőpontja a korai keresztény gondolkodásra utal, amikor a keresztény hagyományok még fejlődésben voltak. Az emberi szenvedés és halandóság bemutatása, valamint a hit és remény megpróbáltatásai a patrisztika gondolkodásának központi témái voltak. Az Azrael árnyékában megjelenő haldokló koldusok a korabeli keresztényeket és az emberi szenvedést, valamint a halált jelképezhetik.

A skolasztika, vagyis a középkori teológia perspektívájából a versben megjelenő vallásos képek és utalások illeszkednek a korabeli teológiai és filozófiai gondolkodáshoz. Az Azrael szárnya és a halálra utaló motívumok az emberi szenvedés és nyomorúság problémáját helyezik központba, amelyek a skolasztikában is fontos kérdések voltak. A versben a hit és remény megpróbáltatásai a teológiai és filozófiai kérdéseket felvető problémákat és dilemmákat is felvetik.

Összességében a vers teológiai vonatkozásai az emberi szenvedés, halandóság és halál misztériumával, valamint a hit és remény megpróbáltatásaival foglalkoznak. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szempontjából elemezve a versben található motívumok és képek megfelelnek a korabeli vallásos és teológiai gondolkodásnak, amelyek az emberi lét mélyebb kérdéseit és dilemmáit boncolgatják.