Mottó: A világon a munkanélküliek száma harmincmillió.

1.

Feketék,
fényesek.

Gömbölyűek,
símák.

Tükrön, parketten villog a fény.
Az ébenfa-zongorán virág.

Pompásak, fényesek, feketék,
gömbölyűek, szögletesek, simák.

Bútorok,
gyönyörű bútorok.

Szőnyegek,
szőnyegek,
perzsák és törökök,
süppedők, puhák:
gyönyörű bútorok közt gyönyörű szőnyegek.

2.

Az esti csatakban csapatok
gyűlnek.
Ballagó csoportok, hallgató csapatok gyűlnek.

Kapuk alá húzódnak, leülnek, imbolyognak,
egyre többen gyűlnek, egyre többen gyűlnek, gyűlnek.
Egyre többen
gyűlnek.

Rongyosak, subásak.
Ázottak, kormosak.
Sötétek, soványak.
Gyűlnek.
Ülnek körben, állnak a ködben,
egyre többen egyre többen
gyűlnek.

Valaki mordul:
Bútorok.

Ketten zümmögnek:
Bútorok.

Hárman morognak:
Fényesek, feketék,
gömbölyűek, símák.

Négyen zúgnak:
Tükrön, parketten villog a fény,
az ébenfa-zongorán virág.

Valamennyi morajlik:
Szőnyegek, szőnyegek,
perzsák
és törökök, süppedők,
puhák,
gyönyörű bútorok közt
gyönyörű szőnyegek!

Kiáltás:
Bútorok!

Ordítás:
Bútorok!

Üvöltés:
Bútorok, bútorok!
gyönyörű szőnyegek!
gyönyörű bútorok!

3.

Bútorok.
Nyersek és fehérek.
Deszkából ácsoltak.
Szürkék és fehérek.
Gyalultak, fakultak,
hasadtak, szegények.

A padló:
deszkák és gerendák
szálkásak, piszkosak,
szürkék és kemények.
Gyalultak, fakultak,
korhadtak, szegények.
A nő súrolja a padlót s a bútorokat.
Véresre marta kezét a lúg.
Kezébe szálka szaladt.

A férfi:
Szerelmem!
A nő:
Véresre marta kezemet a lúg!
A férfi:
Szerelmem!
A nő:
Kezembe szálka szaladt.
A férfi:
Szerelmem!
A nő:
Gyermekem lesz nemsokára,
nehezen hajolok, nehezen súrolok.
Gyermeket szülök nemsokára.
A férfi:
Add a fejszét!
A nő:
Szeretlek
-:
Add a fejszét!
-:
Már nem fáj a kezem.
-:
Add a fejszét!
-:
Kicsi fiunk lesz bizonyára.
-:
Add a fejszét!
-:
Boldog vagyok.
Boldog vagyok.
-:
Add a fejszét!

Köpenye alá rejti a fejszét és kiront az ajtón.

4.

Csatakos utakon csavarog,
fejszével a hóna alatt.
Innen is, onnan is hozzászegődnek
fejszével a hónuk alatt.
Kapuk alól, sötét zugokból szegődnek hozzá
fejszével a hónuk alatt.

Szorongva, tolongva gyűlnek.
Hömpölygő csoportba, gomolygó csapatba
gyűlnek,
egyre többen, egyre többen gyűlnek
fejszével a hónuk alatt.

Kopottak, subásak,
ázottak, kormosak,
sötétek, soványak,
gyűlnek,
állnak körben, ülnek a ködben,
egyre többen, egyre többen
gyűlnek
fejszével a hónuk alatt.

5.

A férfi szól:
Bútorok.
Nyersek és fehérek,
hasadtak, szegények.

Mind:
Bútorok.
Pompásak, fényesek, feketék.

A férfi:
Szürkék és gyalultak,
deszkából ácsoltak,
szürkék és fakultak.

Mind:
Gömbölyű bútorok, bútorok,
gyönyörű bútorok.

A férfi:
A földön deszkák,
szürkék és kemények,
szálkásak, piszkosak,
korhadtak, szegények.

Mind:
Szőnyegek, perzsák és törökök,
süppedő szőnyegek!

A férfi:
Véresre marta kezét a lúg.
Moraj:
Kezébe szálka szaladt.

A férfi:
Gyermeke lesz és nehezen hajol.
Moraj:
Súrolja a padlót s a bútorokat.

Kiáltás,
harsogás,
üvöltés:
Kezébe szálka szaladt

Kiáltás,
harsogás,
üvöltés,
bömbölés:
Itt vagyunk, itt vagyunk, fejszével a hónunk alatt!

Rajta! Előre!
Rajta! Előre!

A kapu döng.
A kapu beszakad.

6.

Zuhog a fejsze: a bútor recseg.
Tapod a csizma: a szőnyeg hasad.

Bútorok, feketék, fényesek, simák: roncs, roncs.
Szőnyegek, perzsák és törökök, puhák: rongy, rongy.
Tükrök: cserepek,
bútorok: forgács,
szőnyegek: cafat.

A parketta romlik, a négy fal omlik,
az ébenfa-zongora négybe szalad.

Bútorok,
fényesek, feketék,
gömbölyű bútorok,
gyönyörű bútorok
halomra hasadnak,
szilánkra szakadnak

harmincmillió fejsze alatt.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból vizsgálva számos érdekes összefüggést és utalást találhatunk a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseire.

Az első részben a bútorok leírása mellett megjelenik a tükrök és a parketta, amikről elmondható, hogy a modern technológia segítségével készülnek, és a mai napig számos kutatás és fejlesztés folyik az anyagok és eljárások terén, hogy még jobb és hatékonyabb legyen ezeknek az anyagoknak a felhasználása.

A szőnyegekről és azok készítéseiről is szó esik a versben, és ezek is kapcsolódhatnak a természettudományhoz. A szőnyegek anyagkutatásának területén rengeteg fejlesztés történik, például az anyagok tartósságának, kényelmességének és környezetbarát tulajdonságainak javítása érdekében.

A második részben a csoportok és csapatok gyülekezése látható. Ez a versrész kapcsolódhat a szociálpszichológiához és a csoportdinamikához, amely alapján megérthetjük a csoportok viselkedését és működését.

A harmadik részben a bútorok anyagának leírása található. A deszkák és gerendák, amelyeket a padlóhoz használnak, megjelennek ebben a részben. Ez a fajta faanyag előállítása és felhasználása jelenleg is fontos területe a faiparnak, és a kutatók és mérnökök folyamatosan dolgoznak az anyagok minőségének és hatékonyságának növelésén.

A negyedik részben a bútorok és szőnyegek romlását, roncsolódását látjuk, amelyek az idő múlásával természetes módon történnek. Az anyagok kopása és romlása terén is jelentős kutatások folynak, hogy jobban megértsük, hogyan lehetne ezeknek az anyagoknak az élettartamát növelni vagy újrahasznosítani őket.

Végül, a hatodik részben megjelenik a fejszék használata a bútorok rombolására, ami arra utalhat, hogy a bútoroknak is vége kell szakadnia, hogy új lehetőségeket teremthessünk a modern berendezéseknél. Az újrahasznosítás és a fenntartható anyagok felhasználása a bútoriparban is fontos téma napjainkban.

Összességében a vers számos elemének kapcsolata van a természettudomány friss felfedezéseivel, különösen a faanyagok, anyagkutatás, csoportdinamika és fenntarthatóság területén. A vers metaforikus megfogalmazása lehetőséget ad az olvasónak a szimpla nyelvi elemzésen túlmutató gondolkodásra a világunk és környezetünk jelentősége és változása szempontjából.

Dsida Jenő "Bútorok" című verse irodalomtudományi szempontból több összefüggéssel is kapcsolható mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. Az alábbiakban ezekre fogok kitérni:

1. Tematika: A versek tematikájának elemzése során érdemes megfigyelni, hogy a "Bútorok" verse hogyan mutatja be a bútorokat. A versben leírt bútorok nem csak tárgyként jelennek meg, hanem szimbólumként is értelmezhetők. A bútorok a szépséget és a gazdagságot jelképezik, a szőnyegek pedig a luxust és a kényelmet. Tehát a versben megjelenő bútorok mélyebb jelentést hordoznak magukban, és ezzel kapcsolatban vizsgálhatók más irodalmi művekben is.

2. Stílus: Dsida Jenő verse rendezett, strukturált versformában íródott. A versben megfigyelhető a hasonlatok, a szóismétlések és a versszakok közötti párhuzamosság. Ezen stíluselemek mellett a versben ismétlődő hangos szavak és a dinamikus ritmus is jellemző. Ezek a stíluselemek a magyar versesképzési hagyományokba illeszkednek, míg más nemzetközi szépirodalmi alkotásokban is megtalálhatók hasonló stilisztikai eszközök.

3. Motívumok és szimbólumok: A versben megjelenő bútorok, szőnyegek és egyéb tárgyak motívumokként és szimbólumokként fejtik ki hatásukat. A bútorok a gazdagságot, a szépséget és a komfortot jelenítik meg, míg a szőnyegek a luxust és az exkluzivitást. Az ébenfa-zongora pedig a művészet és az esztétika szimbóluma lehet. Ezek a motívumok és szimbólumok hasonló módon megjelennek más irodalmi alkotásokban is, mint például a szimbolista költészetben.

4. Hangulat és érzelmek: A versben megjelenő képek és motívumok segítenek az érzelmek és hangulat ábrázolásában is. A fényes, gömbölyű, szögletes és díszes bútorok, valamint a szőnyegek lenyűgöző és csodálatos képet festenek, és ezzel az érzékiséget és a szépséget fejezik ki. Ugyanakkor a vers második részében a hangulat sötét és misztikus lesz, ahogy a csapatok egyre többen és fenyegetőbben gyűlnek a versben, és végül a bútorokat és a szőnyegeket rombolják. Ez a hangulat és érzelmi váltás az irodalmi művekben szintén gyakran előfordul.

5. Motívum és téma elemzése más művek tükrében: A bútorok és a szőnyegek motívuma sok más irodalmi műben is megjelenik. Ezek a tárgyak a ház, a belső tér és az emberi élet szimbólumai lehetnek. A bútoroknak az emberi kilátástalanságot és a nyomorúságot is jelképezhetik. A szőnyegek pedig a titkok, a luxus vagy az elrejtett érzések szimbólumai lehetnek. Tehát a motívumok és a témák elemzése más művekkel való összehasonlításban segít megérteni a "Bútorok" vers komplex jelentését.

Összességében a "Bútorok" című vers több irodalomtudományi szempontból is érdekes elemzésre ad lehetőséget. A tematikája, stílusa, motívumai és hangulata más irodalmi alkotásokhoz való kapcsolódással adhat újabb réteget az értelmezéséhez.

A vers első részében a bútorok leírása található. A természetből nyert anyagokból készült bútorokról van szó, amelyek fényesek, feketék, gömbölyűek és szögletesek. Megjelennek a különböző anyagok is, mint az ébenfa-zongora, a szőnyegek, perzsák és törökök, amelyek szintén a bútorokhoz tartoznak. A vers elején még a bútorok szépsége és pompája a hangsúly, ami a munkanélküliség egyfajta ellentétét jelenti.

A második részben a versben egyre több munkanélküli gyűlik össze, akik elkeseredetten várják, hogy munkát kapjanak. Míg az első részben a bútorokat leírták, itt a munkanélküliek csoportosulásáról és kilátástalanságáról van szó. Az egyre több ember folyamatosan gyűlik, de nincsenek kilátásai, helyzetük csak rosszabbodik. A bútorok jelentőségét a csoportba gyűlt emberek mordulása, zümmögése, morajlása, zúgása folyamatosan hangsúlyozza.

A harmadik részben a bútorok állapota kerül előtérbe. A bútorokról egy negatívabb kép tárul elénk: nyersek, fehérek, deszkából ácsoltak, szürkék, gyalultak, fakultak és hasadtak. Itt a bútorok és a munkanélküliek helyzete párhuzamosan jelenik meg: mindkettő elhanyagolt, kopott, szegény. Azonban a nő súrolja a bútorokat, miközben keze véres lesz, és szalak szúrja meg. Ez a kép a női harc, a küzdelem és szenvedés jelképe lehet. A férfi és a nő párbeszéde is a nehéz helyzetre, a férfi igényére a változtatásra és a nő terhességére utal.

A negyedik részben újra megjelennek a munkanélküliek, akik fejszével a hónuk alatt vándorolnak. Itt is leírják a különböző külső jegyeket, mint a kopott ruhák vagy a soványság. A fejsze itt a remény jelképe lehet, hogy valamilyen munkát találjanak, de a helyzetüket továbbra is kilátástalannak ábrázolja a köd és a sötétség.

Az ötödik részben újra a bútorok kerülnek előtérbe. A bútorokat és az embereket egyaránt leírják: nyersek, fehérek, gömbölyűek, pompásak, fényesek. A bútorok leírása pozitív képet fest róluk, míg az emberek állapota továbbra is nyomorúságos marad. Itt jelenik meg újra a nő és a férfi párbeszéde, ami feldolgozza a nő kezeinek sérülését és a terhességét.

A hatodik részben pedig a bútorok rombolása történik. A fejszék és a csizmák munkája során a bútorok lassan széttöredeznek és rabszolgává válnak. A harmincmillió fejsze az emberek kilátástalanságát, munkanélküliségét és a bútorok pusztítását jelenti.

A vers teológiai szempontból is értelmezhető. A bútorok és a munkanélküliek képe egyfajta szegénységet és értéktelenséget jelképezhet. Az emberek elhagyatottsága és kilátástalansága is felidézi a vallási kérdéseket, ami egy hitvallás, vagy a remény hiányának hangulata lehet. A versben megjelenik a bútorok degradálása, mint amikor a szőnyegekből rongyok, a bútorokból romok lesznek. Ez az elmúlásra és a pusztulásra utal.

A bibliatudomány, patrisztika, skolasztika nézőpontjai is bevonhatóak a vers értelmezésébe. A bútorok és a munkanélküliek helyzete és küzdelme kérdéseket vet fel az igazságról, a szenvedésről és a reményről. A bibliatudomány a Biblia tanításait használhatja fel az értelmezéshez, míg a patrisztika és skolasztika filozófiai gondolatokat adhat a vers értelmezéséhez.

Összességében a vers a társadalmi szerkezet, a munkanélküliség és az emberek kilátástalansága köré épül. A bútorok és az emberek között az együttérzés és szolidaritás kérdése is felmerülhet. Egyfajta társadalomkritikát is megfogalmaz a vers az emberek és a bútorok kiátkozott állapotával.