Mit meséljek, ha nem figyelnek?
Különben is fáradt vagyok.
Porfelhőt vernek a fejemre
tépő vad őszi viharok,
s az alkonyatok véres őszirózsák.
És nem várom a napi postát.
Olyan jó lenne hunyt pillákkal,
összefont karral súgni már:
"Oda a nyár! Oda a nyár!
Csitt, mese, halj meg,
csitulj el, ének!"
Sírni - egy rozsdás őszi gesztenyének
nekihajolva...

Csak lefekhetnék! Csak már este volna!

Szatmár, 1926. szeptember


Elemzések

A versben a természettel kapcsolatos elemeket a vad őszi viharok, az alkonyatok véres őszirózsák, valamint a rozsdás őszi gesztenye jelölik. A vad őszi viharok utalnak az időjárási viszonyokra, amelyek a természeti jelenségek egyike. Az alkonyatok véres őszirózsák elnevezés pedig egyéni, a természettudományi felfedezésekkel nem kapcsolódik össze. A rozsdás őszi gesztenye esetében azonban találunk egy kapcsolódási pontot a mai természettudománnyal.

A rozsdás őszi gesztenye az egyébként természetes jelenség, amikor a gesztenye héja oxidáció következtében elkezd rozsdás színűvé válni. Ez a folyamat a légköri gázok hatására történik, amelyek reagálnak a gesztenye héja anyagaival. A rozsdásodás pontos kémiai folyamatáról és a katalizátorokról a mai napig folyamatosan folynak kutatások a természettudomány területén.

Összességében a versben említett természeti elemek közül a rozsdás őszi gesztenye kapcsolódik leginkább a mai természettudomány frissebb felfedezéseihez, bár konkrétan nem tér ki a kutatások eredményeire vagy a kémiai folyamatokra.

A vers irodalomtudományi szempontból több összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers első sorában megjelenik a nem figyelés motívuma, amely a modernisták szemléletének egyik jellemzője az irodalomtörténetben. A modernizmus esztétikai irányzatban a tudatalattit, az egyéniség szorongásait és a kommunikáció hiányát hangsúlyozza. Ez a motívum számos modernista szerző műveiben is előfordul, például James Joyce vagy Virginia Woolf műveiben.

A versekben megjelenő őszi motívumok és képek egyaránt találhatóak a magyar irodalomban és a nemzetközi irodalomban. Az őszi időjárás és a természet ábrázolása az elmúlás, a halál és a múló idő jelképe lehet. Ilyen képek és motívumok fellelhetőek például a romantikus költészetben, ahol az évszakváltások és az idő elmúlása befolyásolja az ember hangulatát és életérzését.

A vers számos ellentétet is tartalmaz, amelyek az irodalomtörténetben is jelentősek. A fáradtság és a porfelhők verése, valamint az alkonyatok véres őszirózsák képe kontrasztot alkot. Az ellentétek és az azokból fakadó feszültségek gyakran fontos szerepet játszanak a modern irodalomban, például a szürrealisták vagy az abszurd drámaírók műveiben.

A vers utolsó sorában megjelenik a sírás motívuma, amely a szenvedés és a megpróbáltatás jelképe lehet. Ez a motívum szintén gyakran előfordul az irodalomtörténetben, például a romantikus költészetben vagy a szimbolizmusban.

A versek időpontja és helyszíne, "Szatmár, 1926. szeptember", lehetőséget ad arra is, hogy az irodalomban valós helyszínek és időpontok által megjelenő társadalmi, politikai vagy történelmi kontextusra utaljunk. Ennek a versnek az irodalomtörténetben való értelmezése többek között a történelmi és társadalmi körülmények figyelembevételét is magában foglalhatja.

Dsida Jenő "Csitt, mese..." című versében a költő egy fáradt és elkeseredett hangulatot fest le. A verse teológiailag értelmezve is érzékelhető összefüggéseket mutat a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira.

A bibliai elemzés szempontjából a versben megjelenik az emberi fáradtság és kimerültség motívuma. A költő kifejezi, hogy nem talál figyelmet a környezetében, és ez összekapcsolható a számos bibliai történettel, ahol az emberi fáradtság és magány kiemelt szerepet játszik. A versből áradó elkeseredettség együttérzést vált ki abban, aki ismeri Jézus szavait: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terhelve vagytok, én megnyugvást adok nektek." (Máté 11:28)

A patrisztika szempontjából a versben megjelenik a testi és lelki fáradtság összefonódása. A költő leírja, hogy a feje fölé porfelhőt vernek a viharok, amelyek megterhelik testét. Ugyanakkor azt is megemlíti, hogy nem várom a napi postát és szeretne hunyt pillákkal pihenni. Ez a két ábrázolás összhangban van a patrisztikus gondolkodással, ahol a test és a lélek közötti egyensúlyra törekedtek. A patrisztikus atyák hangsúlyozták a benső csend és nyugalom fontosságát a lelki-szellemi fejlődés szempontjából.

A skolasztika szemléletmód pedig azt hangsúlyozza, hogy a vallásos tapasztalat és az értelem összhangban kell legyen egymással. A versben a költő arról ír, hogy szeretne elcsendesedni és suttogva feladni a nyarat. Ez a kifejezés az értelem és a vallásosság közötti egyensúlyra utal, ahol a logika és elmélkedés együttesen szolgálja a vallásos belátást.

A versek több értelmezési lehetőséget is nyújthatnak, ezért más nézőpontokból való megközelítés is lehetséges. Például a pszichológiai megközelítés szerint a vers a költő belső érzéseit és kimerültségét tükrözi. Ebben az esetben a versek pszichológiai elemzése konkrétabb válaszokat adhat arra, hogy miért kifejezi a fáradtságot és az elkeseredettséget.

Összességében, Dsida Jenő "Csitt, mese..." című verse teológiai szempontból is értelmezhető, és több nézőpontból megközelítve is értékes jelentéseket hordoz magában.