Téli parkra, folyóra néz a szobám.
A cserépkályhában nagyokat pukkan a tűz.
A polcon könyvek
s a szomszéd szobából anyám illatszere szivárog át.

Piros posztó fedi asztalomat,
melyen írok, üzenek testvéreimnek.
A fiókban sok-sok baráti válasz.
Állókeretben annak a képe, akit szeretek.

Jobbra a régi tükörben magamat látom
merészen és fiatalon.
Szemben az ablakon át a világot,
mely szép és kedves és nekem való.


Elemzések

A vers első részében a természeti elemek és az emberi érzékelés találkozik. A téli park és a folyó megfigyelése a természettudományokhoz kapcsolódik, hiszen ezek az elemek a természet vizsgálatának tárgyai lehetnek. A cserépkályha pukkanó tüze kapcsolódik a kémiahoz és az égéstudományhoz, amelyek a tűz és annak jelenségeinek magyarázatával foglalkoznak.

A második részben az emberi kommunikáció és az információ technológia kerül előtérbe. A könyvek és az üzenetek írása kapcsolódik az informatikához, amely az információ feldolgozásával és kommunikációjával foglalkozik. A baráti válaszok a kommunikációs hálózatokra utalhatnak, amelyek lehetővé teszik a távoli kapcsolattartást. Az állókeretben tartott kép pedig a digitális képek és fotózás területéhez kapcsolódik.

A harmadik részben az emberi megfigyelés és érzékelés kerül előtérbe. A régi tükörben való önmegfigyelés kapcsolódik a pszichológiához és a kognitív tudományhoz, amelyek az emberi érzékelés és gondolkodás folyamataival foglalkoznak. Az ablakon átnézve pedig lehetőség nyílik a természet megfigyelésére, amely a természettudományokhoz kapcsolódik.

A vers Dsida Jenő Interieur nevet viseli, és a következő irodalomtudományi összefüggéseket mutatja be mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén:

1. Megfigyelhető a "belvilág-külvilág" kontrasztja a versben. A szoba és az ablakon keresztül látható téli park és folyó egyaránt jelen vannak, ami egyfajta dualitást teremt a versekben. Ez az ellentét a magyar irodalomban is gyakran előfordul, például Ady Endre verseiben.

2. Részletessége és intimitása alapján a vers belső világában vannak hasonlóságok Baudelaire verseivel. A versekben megjelenő intimitás és a mindennapi tárgyak és tapasztalatok részletes leírása mélyebb érzelmi réteggel ruházza fel a verseket.

3. A versben megjelenő tárgyak és szobai berendezési elemek hozzájárulnak a romantikus hangulat kialakításához. A polc, az asztal, a fiók és a tükör mind-mind olyan elemek, amelyek helyet adnak a lírai szubjektusnak és az ő érzelmeinek. Ez a romantikus motívum gyakran előfordul a nemzetközi romantikus irodalomban is.

4. Az idő jelentősége a versekben is napirendre kerül. A téli park és a folyó a múltat és az elmúlást szimbolizálja, míg a szoba és az ablakon át látott világ a jelenre és a jelenre fókuszál. Ez az idő dimenziója a modernista irodalomban is fontos szerepet játszik, például T.S. Eliot verseiben.

5. Az érzékszervi élmények fontos szerepet játszanak a versekben. Az anya illatszere, a tűz ritmusa és a szoba berendezése mind-mind olyan érzéki tapasztalatok, amelyek megerősítik a lírai szubjektus érzelmi állapotát. Ez az érzékszervi részletesség az impreszionizmusra és az érzékszervi tapasztalatok megörökítésére utal, például a francia irodalomban.

6. A szeretet és az emlékek témája is jelen van a versekben. A szeretett személy képe a képkeretben és a testvéreknek írt üzenetek mind az emlékekkel és az érzelmi kötelékekkel kapcsolatosak. Ez a téma gyakori a lírai irodalomban is.

A vers teológiai szempontból vizsgálva több értelmezési lehetőséget is kínál. A vers elején megfigyelhető az ember és a természet közötti kapcsolat. A téli park és a folyó, amire a szoba néz, a teremtett világ részei, amelyek Isten által lettek létrehozva. A cserépkályhában pukkanó tűz pedig az életet és melegséget jelképezi, ami szintén Isten ajándéka.

A következő sorokban az anya illatszere szivárog át a szoba falain, amelyek a közelség és az egymásrautaltság fontosságát hangsúlyozzák. Az anya illata azt sugallja, hogy az anyai szeretet és gondoskodás Isten jelenlétével azonos.

A következő rész a könyvekről és az írásról szól. A könyvek, mint a bibliatudomány területéhez kapcsolódó elemek, jelentik a spirituális táplálékot és bölcsességet. Az üzenetek és válaszok, amik a fiókban vannak, pedig a kommunikáció fontosságát hangsúlyozzák az ember és Isten, valamint az emberek között.

Az állókeretben lévő szeretett személy képe a patrisztika nézőpontjából az isteni szeretet, amely a külső világból visszaköszön az ember számára.

A régi tükörben látott fiatal és merész önmaga a skolasztika nézőpontja szerint az emberi lélek, amelyben ott rejlik a képesség a spirituális növekedésre és a mélyebb megértésre. Az ablakon át látható szép és kedves világ pedig Isten teremtményeinek csodáját jelképezi.

Egy másik szempontból is értelmezhetjük a verset. A téli park és a folyó, valamint a szoba és az asztal közötti kapcsolat a teremtett világ és az emberi élet közötti összefonódást jelenti. Az anya illatszere, a testvéreknek írt üzenetek, valamint a szeretett személy képe pedig az emberi kapcsolatok és szeretet fontosságát hangsúlyozzák.

A tükörben látott fiatal és merész önmagunk, valamint a szép és kedves világ a belső világunkra utal, amelyben az emberi lélek és a tapasztalatok egyaránt megtalálhatóak.

Összességében a vers teológiai üzenetet hordoz, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az ember és Isten, valamint az ember és a teremtett világ közötti kapcsolatok, valamint az emberi kapcsolatok és szeretet Isten jelenlétét jelképezik. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjából pedig az emberi lélek és az isteni szeretet, valamint az ember és a világ közötti összefüggéseket erősíti meg.