Kedvesemtől, aki csókolt,
messzire jöttem,
piros szirmok maradtak mögöttem
a kék hegyeken s a völgyek útain.

Csupa bodzavirág minden,
kilombosodtam én is
a szomorúság tartós melegében
s bodzavirág-szaga lett a szónak.

Miért nem félnek tőlem az őzek
s a rengeteg agancsú szarvasok?
Tenyeremből hűs vizet
csorgatok üszkös sebeikre.

Éjszaka meglátogat
egy fényes, szárnyas ifjú.
Mosolyogva viszi előre
fehér ujjával az óra mutatóját.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból különböző elemeket tartalmaz, amik friss tudományos felfedezésekkel kapcsolatba hozhatók.

Az első sorban említett csók az emberi érintés és érzékelés témakörébe tartozik. A természettudományban is fontos szerepet játszik az érintés és a testi közelség hatása, többek között az idegrendszer és az agy működésével kapcsolatban.

A piros szirmok és a kék hegyek említése a színek és a fény hatását jeleníti meg, ami szintén fontos téma a fénytannal és az optikával kapcsolatban. A természettudományban vizsgálják a fény színképző tulajdonságait, valamint a különböző anyagok hatását a fényre.

A bodzavirágok említése a növényvilággal áll kapcsolatban. A friss kutatások szerint a növények számos hatóanyaggal és gyógyító hatással rendelkeznek, ezért fontos terület a gyógynövények és a fitoterápia.

Az őzek és a szarvasok jelenléte a vadon élő állatok viselkedése és táplálkozása körébe tartozik. A mai természettudomány fejleményei révén sokat tudunk már a vadállatok szokásairól, vándorlásáról és az ökoszisztémában való szerepükről.

Az utolsó részben említett fényes, szárnyas ifjú és az óra mutatójának mozgatása az idővel és a térrel kapcsolatos fogalmakat jeleníti meg. Az idő, mint fogalom és a térben való mozgás a fizikában és az astronomiában kutatott területekhez tartozik.

Összességében tehát a versben felvetett témák sok területen kapcsolódnak a legfrissebb természettudományos felfedezésekhez, mint például az érzékelés, a fénytan, a növények gyógyhatása, az állatok viselkedése és az idő-tér fogalmai.

A vers teológiai szempontból több értelmezési lehetőséget is magában hordoz.

Bibliai nézőpontból a versben szereplő "kedves" megközelíthető Istenként vagy a hívő ember kapcsolatának isteni dimenziójaként. Az első sorban megjelenő "messzire jöttem" kifejezés arra utalhat, hogy a költő valamilyen spirituális tapasztalaton vagy küzdelmen ment keresztül, amely távolra vezette őt. A "piros szirmok", amelyek mögötte maradtak, szimbolizálhatják a költő múltját és a megélt érzelmeket. A kék hegyek és a völgyek utainak említése a bibliai szembesülésekre, kísértésekre és próbatételekre utalhat.

A patrisztika nézőpontjából az első versszak azt sugallhatja, hogy a költő megérett valamilyen spirituális tapasztalásra, amelyben a szomorúság tartós melege közepette talál rá valamiféle megtisztulásra vagy értékre. A bodzavirágok szimbolizálhatják az emberi törékenységet és az élet múlandóságát, míg a "bodzavirág-szaga lett a szónak" kifejezés azt sugallhatja, hogy a költő megtalálja a szavak és a kifejezésmód szépségét a szenvedésben is.

A skolasztika szemlélete szerint a versben megjelenő "őzek" és "szarvasok" az emberi lélek vagy az emberek által megtapasztalt szenvedések szimbólumai lehetnek. A költő "tenyeréből hűs vizet csorgatok üszkös sebeikre" sorában megmutatkozik az irgalom és a gyógyítás lehetősége, amely a költő számára Isten kinyilvánításaként jelenik meg. Az éjszaka meglátogató "fényes, szárnyas ifjú" a transzcendens és isteni jelenlétet szimbolizálhatja, amely az idő múlására és a költő életének fájdalmaira vetít fényt és reményt.

Összességében a vers teológiai szempontból a megtapasztalás, a szenvedés és a remény témáit érinti. A bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika megközelítései különböző értelmezési kereteket nyújthatnak a verselemzéshez, és segíthetnek jobban megérteni a költő vallásos vagy spiritualitással kapcsolatos szándékait.

A vers irodalomtudományi elemzésekor számos aspektus figyelembe vehető mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

Stílus és forma:
- A vers rímes végződésekkel és versszakokkal rendelkezik, ez a hagyományos költői forma jellemző a magyar irodalomban.
- A verssorokban megfigyelhető a ritmus és a dallam használata, amely a költészet egyik alapvető eszköze.
- A költeményben a metaforák, hasonlatok és képek gazdag felhasználása érzékelteti a költői képzelet és az egyéni hang hallható jelenlétét.

Téma és tartalom:
- A vers egy szerelmi távolságot és vágyakozást fejez ki, amit a költő a messzi útjával és az otthonától távol maradó tárgyak leírásával fest le.
- Az őzek és szarvasok említése az érintetlen természettel való kapcsolatot, az elvágyódást szimbolizálhatja.
- Az óra mutatójának említése idővel kapcsolható össze, ami azt jelzi, hogy a múlás és a vágyakozás milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz.

Kulturális összefüggések:
- A vers több kulturális elemet is tartalmaz, például a bodzavirág és a tájjal kapcsolatos leírások, amelyek a magyar folklorisztikára utalnak.
- Az óra mutatójának említése a nyugati kultúrában elterjedt időfogalmat és az idő múlását jelentheti.

Nemzetközi szépirodalmi összefüggések:
- A versben megjelenő távoli utazás és a vágyakozás motívuma a romantikus irodalomra jellemző.
- Az érintetlen természettel való kapcsolódás ötlete hasonlóan felmerülhet több angol költő művében is, például Wordsworth verseiben.
- A lírai én saját érzéseinek kifejezése és az idővel való foglalkozás szintén megtalálható más költők műveiben, például T.S. Eliot vagy Rainer Maria Rilke verseiben.

Ezek az elemek az irodalomtudományi szempontból fontosak, és segítenek a vers kontextusának megértésében, valamint összefüggések megállapításában a magyar és a nemzetközi szépirodalom területén.